Banner
Trang chủ THÔNG BÁO Lịch tuần

Lịch công tác tuần 41 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (10/10/2022- 16/10/2022)

09/10/2022 16:00 - Xem: 555

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 41 năm 2022 (10/10 - 16/10/2022)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

10/10

 

 

 - 07:30-11:00: Phòng họp A3

Góp ý Báo cáo tự đánh giá CSGD Tiêu chuẩn 9, 10, 11

Thành phần:

Hội đồng tự đánh giá: T.Hùng CT HĐT; BGH (T.Quang, T.Hiểu. T.Hưng); T.Bình CTHSSV; T.Thơ ĐT; T.Tính HCTC; T.Hiếu QTPV; T.Thảo KHCN&HTQT; C.Lan, C.Hương KHTC; T.Đăng ĐTN; C.Hằng TT ĐTTNCXH; T.Hưng TT NN&THƯD; T.Vận TT ƯT&HTKN; Phòng QLCL; Phòng HCTC; Nhóm viết báo cáo, chuẩn bị minh chứng Tiêu chuẩn 9, 10, 11

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 08:00-09:00: Bộ KHCN

Làm việc với Bộ KH&CN về chương trình mục tiêu quốc gia

TP: BGH (T. Hưng), phòng KHCN&HTQT (C. Minh)

 

Bộ KHCN

 

9:00 – 10:30: Phòng họp khoa

Họp liên tịch XD kế hoạch công tác tháng 10

 TP: BCU. BCN khoa, CTCĐ, BTĐTN ( Cô Xuyến, thầy Hà, thầy Dũng, cô Đào Huyền)

Lưu Thị Xuyến

14: 00 – 16:30 : Phòng họp khoa

Họp triển khai công tác tháng 10

TP: Toàn thể cán bộ, giáo viên khoa NH

Lưu Thị Xuyến

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Góp ý Báo cáo tự đánh giá CSGD Tiêu chuẩn 3, 6

TP:

Hội đồng tự đánh giá: T.Hùng CT HĐT; BGH (T.Quang, T.Hiểu. T.Hưng); T.Bình CTHSSV; T.Thơ ĐT; T.Tính HCTC; T.Hiếu QTPV; T.Thảo KHCN&HTQT; C.Lan, C.Hương KHTC; T.Đăng ĐTN; C.Hằng TT ĐTTNCXH; T.Hưng TT NN&THƯD; T.Vận TT ƯT&HTKN; Phòng QLCL; Phòng HCTC; Nhóm viết báo cáo, chuẩn bị minh chứng Tiêu chuẩn 3, 6

 

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Ba

11/10

 

 

 

 

 

 - 08:00-09:00: Phòng họp A3

Họp thống nhất kế hoạch triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia: “Khai thác và phát triển nguồn gen quýt vàng Bắc Sơn, Lạng Sơn và cam Mường Pồn, Điện Biên”, CNĐT: TS. Nguyễn Hữu Thọ

TP: BGH (T. Quang, T. Hưng), phòng KHCN&HTQT (C. Minh. T. Hòa), phòng KH-TC (C. Hương), Chủ nhiệm, thư ký và kế toán đề tài.

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 09:00-10:00: Phòng họp A3

Họp thống nhất kế hoạch triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia: “Nghiên cứu quá trình biệt hóa tế bào gốc vệ tinh thành tế bào mô cơ vân và mỡ ở bò vàng Việt Nam”, CNĐT: TS. Đào Văn Cường

TP: BGH (T. Quang, T. Hưng), phòng KHCN&HTQT (C. Minh. T. Hòa), phòng KH-TC (C. Hương), Chủ nhiệm, thư ký và kế toán đề tài.

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 09:00-11:00: Phòng họp 1, ĐHTN

Họp BTV ĐHTN (Thầy Hùng)

 

ĐHTN

 

 - 14:00-14:30: Phòng họp Khoa KT&PTNT

Công bố Quyết định về công tác tổ chức cán bộ.

 TP: Hiệu trưởng, Trưởng phòng HC-TC, toàn thể viên chức, người lao động Khoa KT&PTNT

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Góp ý Báo cáo tự đánh giá CSGD Tiêu chuẩn 12, 16

 

Thành phần:

Hội đồng tự đánh giá: T.Hùng CT HĐT; BGH (T.Quang, T.Hiểu. T.Hưng); T.Bình CTHSSV; T.Thơ ĐT; T.Tính HCTC; T.Hiếu QTPV; T.Thảo KHCN&HTQT; C.Lan, C.Hương KHTC; T.Đăng ĐTN; C.Hằng TT ĐTTNCXH; T.Hưng TT NN&THƯD; T.Vận TT ƯT&HTKN; Phòng QLCL; Phòng HCTC; Nhóm viết báo cáo, chuẩn bị minh chứng Tiêu chuẩn 12, 16.

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 14:30-17:00: Phòng họp Khoa KT&PTNT

Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trưởng các bộ môn Khoa KT&PTNT

TP: Tổ công tác (theo QĐ); BCU, BCN Khoa KT&PTNT; toàn thể CBVC các bộ môn (kể cả GV kiêm nhiệm hưởng lương Trường)

 

Hà Quang Trung

 

Thứ Tư

12/10

 

 

 

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A1

Nghiệm thu sản phẩm nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước: “Nghiên cứu bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen cam Bố Hạ, Bắc Giang”, CNĐT: ThS. Lưu Hồng Sơn

TP: Hội đồng theo Quyết định số 746/QĐ-ĐHNL-KHCN, CNĐT và các thành viên tham gia, những người quan tâm

 

Nguyễn Viết Hưng

 

 - 09:00-11:00: Phòng họp A3

Hội đồng nghiệm thu Giáo trình: Cầu lông; chủ biên; TS. Vũ Hồng Thái

TP: Hội đồng theo QĐ của Hiệu trưởng (Thầy Quang, thầy Hiểu, thầy Thơ, thầy Luận, cô Lan)

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 10:00-10:30: Phòng họp A2

Họp xét tuyển sinh hệ VLVH tháng 10/2022 các ngành: CNTY, TY, KTNN, QLDD, LS

TP: Ô. Quang, Ô. Hiểu (BGH), B. Hằng, B. Nga (TTĐT), Ô. Thơ (ĐT), Ô. Bình (HSSV), B. Hương (KTT), B. Hà (QLCL)

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 13:30-17:00: Hội trường UBND TP Phổ Yên

Tham dự Hội nghị góp ý dự thảo Luật đất đai (Xe xuất phát từ Nhà trung tâm lúc 12h30)

TP: Thầy Hùng (CT HĐT), CBGV khoa QLTN

 

 

 - 14:00-16:00: Trực tuyến qua MS Team

Hội thảo quốc tế: "Reduced Inequalities". This workshop will explore research into SDG10: Reduced Inequalities. A brief overview of the SDG area KPIs and research will be provided, followed by a talk by a guest speaker with expertise in innovation related to inequality focused research. The breakout sessions will provide the partners with the opportunity to map out those KPIs that they believe they can support with research and create research groups around at their HEIs. Where relevant, partners will propose paper ideas and publication strategies that can be fed into the Peer review College. Specific areas of focus include: a) Income generation for the most deprived (top 40%), b)Empowerment of the disadvantaged, c)Equal opportunities and pay, d) Migration/refugee support.

- Ngôn ngữ: tiếng Anh

- Thành phần: giảng viên và sinh viên quan tâm

 

MS Team link: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MTJmMDY5Y2ItZDBlMS00NTQ0LWI4NzItZDJjZTM2MTU1ZWQ0%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c72728f7-4cca-49fe-bc49-47ab02f7a930%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25220931f9ef-463e-4b8e-87dd-5a6e5364fd26%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=0f0782e8-a292-47e4-a622-0bd5a3ef63ee&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

Đại học Northampton (UK)

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Góp ý Báo cáo tự đánh giá CSGD Tiêu chuẩn 8, 19, 20

Thành phần:

Hội đồng tự đánh giá: T.Hùng CT HĐT; BGH (T.Quang, T.Hiểu. T.Hưng); T.Bình CTHSSV; T.Thơ ĐT; T.Tính HCTC; T.Hiếu QTPV; T.Thảo KHCN&HTQT; C.Lan, C.Hương KHTC; T.Đăng ĐTN; C.Hằng TT ĐTTNCXH; T.Hưng TT NN&THƯD; T.Vận TT ƯT&HTKN; Phòng QLCL; Phòng HCTC; Nhóm viết báo cáo, chuẩn bị minh chứng Tiêu chuẩn 8, 19, 20

 

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Năm

13/10

 

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Hội nghị tổng kết công tác GVCN-CVHT năm học 2021-2022

TP: BGH (Thầy Hiểu); Đại diện BCN các Khoa và VPCTTT; Toàn thể GVCN-CVHT các lớp; Đại diện LĐ các Phòng; P. CTHSSV (LĐ và CV phụ trách: Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023); Đại diện LĐ ĐTN-HSV

Thầy Dũng, cô Thảo, cô Vũ Nguyên, cô Phạm Huyền, thầy Tùng, cô Quỳnh

 

Nguyễn Chí Hiểu

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A4

Hội đồng bảo vệ luận án cấp Trường của NCS Lê Tuấn Định, ngành Quản lí đất đai.

TP: Theo QĐ của Hiệu trưởng (PGS.TS. Lê Văn Thơ, TS. Nông Thị Thu Huyền); Tập thể GVHD: TS. Vũ Thị Thanh Thủy, PGS.TS. Phan Đình Binh; Đại diện lãnh đạo khoa/bộ môn và những người quan tâm.

 

Phòng Đào tạo

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp 1, ĐHTN

Họp BCH ĐHTN (T. Hùng, Quang)

 

ĐHTN

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Góp ý Báo cáo tự đánh giá CSGD Tiêu chuẩn 4, 7, 25

TP:

Hội đồng tự đánh giá: T.Hùng CT HĐT; BGH (T.Quang, T.Hiểu. T.Hưng); T.Bình CTHSSV; T.Thơ ĐT; T.Tính HCTC; T.Hiếu QTPV; T.Thảo KHCN&HTQT; C.Lan, C.Hương KHTC; T.Đăng ĐTN; C.Hằng TT ĐTTNCXH; T.Hưng TT NN&THƯD; T.Vận TT ƯT&HTKN; Phòng QLCL; Phòng HCTC; Nhóm viết báo cáo, chuẩn bị minh chứng Tiêu chuẩn 4, 7, 25

 

Nguyễn Hưng Quang

 

19:30 – 21:30: Phòng họp A4

Tổng kết năm học 2021  - 2022 ( phần sinh viên)

TP: Toàn thể giáo viên, sinh viên khoa Nông học (Thầy Dũng chuẩn bị BC tổng kết)

 

Dương Trung Dũng

Thứ Sáu

14/10

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A4

Lễ khai giảng năm học 2022-2023; Công bố đạt chuẩn kiểm định chất lượng 03 CTĐT 

TP: HĐT; Ban Giám hiệu; Đại diện lãnh đạo các đơn vị; Chủ tịch công đoàn; Bí thư đoàn thanh niên; Chủ tịch Hội sinh viên; Đại diện lãnh đạo khoa, nhóm viết báo cáo; Ban cán sự các lớp (K51, K52,K53,K54); các sinh viên được nhận học bổng K53 và K54 (các khoa thông báo cho SV tham dự đầy đủ theo đúng thành phần). 

Lưu ý: Trang phục: nam: áo trắng thắt cavat; nữ: áo dài;  VPCTTT: Cử 10 sinh viên quốc tế tham dự

Phân công chuẩn bị: Theo Thông báo đã gửi các đơn vị

Toàn thể giáo viên khoa Nông học, GVCN thông báo cho SV thuộc thành phần trên

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A1

Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước: “Nghiên cứu bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen cam Bố Hạ, Bắc Giang”, CNĐT: ThS. Lưu Hồng Sơn

TP: Hội đồng theo Quyết định số 771/QĐ-ĐHNL-KHCN, CNĐT và các thành viên tham gia, những người quan tâm

 

Nguyễn Viết Hưng

 

Thứ Bảy

15/10

 

 - 07:20-17:00: Giảng đường C

Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ K28, ngành Khoa học cây trồng (7h20 khai mạc tại GD C7)

Thành phần: Theo QĐ của Hiệu trưởng

Các thầy cô tham gia HĐ có mặt đúng 7h20 dự khai mạc tại C7

 

Phòng Đào tạo

 

 - 08:00-17:00: Nhà Thể thao ĐHNL

Khai mạc Hội thao CBVC Trường ĐHNL năm 2022

Tổ chức thi đấu môn Cầu lông

TP: CTHĐT (Thầy Hùng); Ban Giám hiệu (Thầy Quang, Thầy Hiểu, Thầy Hưng); LĐ các đơn vị và tổ chức đoàn thể; Các đội tuyển và VĐV tham gia thi đấu (Theo lịch thi đấu); Tổ trọng tài và tổ thư ký (Theo lịch phân công); CBVC toàn trường; P. HCTC (Hỗ trợ khánh tiết, làm biển tên các đơn vị, phối hợp cử cán bộ phục vụ trang âm, bài hát Quốc ca); P. QTPV (Hỗ trợ điện nước. VSMT và cử cán bộ dự phòng mất điện lưới TPTN); P. CTHSSV (ANTT)

BTC Hội thao CBVC 2022

 

Chủ Nhật

16/10

 - 15:00-17:30: Phòng họp A4

Hội nghị tổng kết công tác Đoàn TN - Hội SV năm học 2021-2022

TP: - Đại diện BGH Nhà trường (Thầy Hiểu);

- Đại diện Phòng CTHSSV;

- Khách mời;

- BCH Đoàn TN - Hội SV;

- Bí thư các Liên chi; Cô Đào Huyền

- Sinh viên được khen thưởng.

Trần Hải Đăng

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN