Banner
Trang chủ THÔNG BÁO Lịch tuần

Lịch công tác tuần 35 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (22/8/2022- 28/8/2022)

22/08/2022 07:00 - Xem: 344

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 35 năm 2022 (22/08 - 28/08/2022)

KHOA NÔNG HỌC

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

22/08

 - 08:00-11:00: Phòng họp A4

Đại hội chi bộ Lâm nghiệp, nhiệm kỳ 2022-2025

 

Đại diện BTV (đ/c Nguyễn Thế Hùng); Toàn thể đảng viên trong chi bộ.

 

Trần Thị Thu Hà

 

Thứ Ba

23/08

 

 

 

 - 08:00-09:00: Phòng họp A1

Họp bàn về mức học phí  năm học 2022-2023 hệ vừa làm vừa học

Thành phần: Ban giám hiệu ( Ô Quang, Ô Hiểu); Trưởng các phòng: Đào tạo, KHTC; Giám đốc TTĐTNCXH

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A3

Họp thống nhất điều lệ hội thao và giải bóng chuyền hơi CBVC năm 2022

TP: BCHCĐ trường, CTCĐ bộ phận, GV GDTC (Khoa KHCB),

Thầy Dũng

Đặng Xuân Bình

 

 - 09:00-11:00: Phòng họp A1

Họp bàn giải quyết việc chậm chễ trong các thủ tục nhận giao khoán quản lý nhà khách, bàn giao ký túc xá K của VP CTTT

Thành phần: Ban giám hiệu ( Ô Quang, Ô Hiểu); Đại diện lãnh đạo các phòng: QTPV,  CTHSSV,  KHTC; Trưởng VP CTTT

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 14:30-16:00: Phòng họp A1

Làm việc với BHXH tỉnh Thái Nguyên về việc đóng BHXH của CBVC

TP: Hiệu trưởng, Bộ phận TCCB (cô Ngân, cô Quỳnh), đại diện Phòng KHTC, cá nhân có liên quan (Bộ phận TCCB thông báo cho cá nhân).

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Tư

24/08

 

 - 07:00-17:00: Sở NN&PTNT tỉnh Yên Bái

Làm việc với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

- Thành phần: PGS.TS. Nguyễn Viết Hưng

 

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A3

Xét học vụ học kỳ 2 năm học 2021-2022

TP: BGH (thầy Quang, thầy Hiểu); Đại diện lãnh đạo các phòng: Đào tạo; Công tác HSSV; Quản lý chất lượng; KHTC. Phó trưởng khoa phụ trách SV; trợ lý giáo vụ các khoa và VPCTTT

Cô Xuyến, Cô Thảo

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Năm

25/08

 

 - 07:45-11:45: Phòng họp A1

Hội thảo “Giảm tác động của sản xuất gà thịt công nghiệp và hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số chăn nuôi gà địa phương quy mô nhỏ ở miền núi phía Bắc Việt Nam”

TP: LĐ Trung tâm ADC, LĐ Khoa CNTY, LĐ Khoa Kinh tế & PTNT, Cán bộ Chi cục thú y, Cán bộ các phòng Nông Nghiệp và PTNT các huyện, Cán bộ Trung tâm DV, SV, người dân

Trung tâm ADC; Khoa CNTY

 

 - 08:00-11:00: UBND huyện Pắc Nặm

Hội thảo góp ý các dự án liên quan đến chương trình hợp tác giữa UBND huyện Pắc Nặm và Trường ĐHNL

TP: Thành phần: Ban giám hiệu (T. Hưng), phòng KHCN & HTQT (C. Minh), đại diện các nhóm chuyên gia xây dựng dự án

Cô Xuyến, Thầy Dũng, Thầy Ngọc

 

Nguyễn Viết Hưng

 

Thứ Sáu

26/08

 

 - 09:00-11:30: Phòng họp A3

Làm việc với Trường Đại học Lâm nghiệp: Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý hoạt động Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Thành phần: 

  + ĐHLN: PGS.TS. Phùng Văn Khoa - Phó hiệu trưởng cùng các thành viên trong đoàn

  + ĐHNL: BGH (Thầy Quang, thầy Hưng), Phòng KHCN & HTQT (Thầy Thảo, cô Minh, thầy Hoà), Phòng Kế hoạch tài chính (Cô Lan, cô Nguyên)

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 14:00-16:30: Phòng họp A1

Nghiệm thu cấp cơ sở đề  tài cấp tỉnh Thái Nguyên: “Bảo tồn nguồn gen cây Mã tiền lông”, CNĐT: Nguyễn Minh Tuấn

TP: Hội đồng theo QĐ của Hiệu trưởng; CNĐT, các thành viên tham gia và những người quan tâm.

 

Nguyễn Viết Hưng

 

Thứ Bảy

27/08

 - 08:00-17:00: Hội trường tẩng 2 Thư Viện

Tập huấn Thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và tài sản trí tuệ

TP: Cá nhân/ nhóm ý tưởng khởi nghiệp ĐHNL năm 2022, các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

TT ƯTCN&HTKN

 

Chủ Nhật

28/08

 

 - 07:15-17:30: Giảng đường C

Bổ sung: Hội đồng bảo vệ Luận văn thạc sĩ K28 ngành Quản lý đất đai: 7h15: Họp Hội đồng tại Phòng C7

TP: Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng

 

Phòng Đào tạo

 

 - 08:00-17:00: Hội trường tầng 2 Thư viện

Tập huấn Thiết kế mẫu mã sản phẩm

TP: Cá nhân/ nhóm ý tưởng khởi nghiệp ĐHNL năm 2022, các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

TT ƯTCN&HTKN

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN