Banner
Trang chủ THÔNG BÁO Lịch tuần

Lịch công tác tuần 18 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (03/5/2022- 08/5/2022)

03/05/2022 20:00 - Xem: 324

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 18 năm 2022 (02/05 - 08/05/2022)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

02/05

 

 

Thứ Ba

03/05

 

 

Thứ Tư

04/05

 

 

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp A3

Họp tập thể lãnh đạo xây dựng nghị quyết tháng 5/2022

 

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 09:30-11:00: Phòng họp A3

Họp BCH Đảng bộ xây dựng nghị quyết tháng 5/2022

 

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A3

Họp giao ban công tác tháng 5/2022

TP: CTHĐT, BGH, Trưởng các tổ chức đoàn thể, Trưởng các đơn vị, Kế toán trưởng. Cô Xuyến

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 16:00-16:30: Phòng họp A3

Họp xét tuyển sinh hệ VHVL tháng 5/2022

TP: Ô. Quang, Ô. Hiểu (BGH), B. Hằng, B. Nga (TTĐT), Ô. Thơ (ĐT), B. Hương (KTT), B. Hà (QLCL), Ô. Bình (HSSV)

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Năm

05/05

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A1

Hội đông bảo vệ bài tiểu luận tổng quan của NCS Trần Nhật Thắng, ngành ký sinh trùng và VSV học thú y

Thành phần:  PGS.TS. Nguyễn Thị Ngân,  PGS. TS. Lê Minh,  TS. Phan Thị Hồng Phúc,  TS. La Văn Công

 

Phòng Đào tạo

 

8h00 – 11h00: Phòng họp khoa Nông học

Hội nghị Nghiên cứu Khoa học

TP: Toàn thể CB, GV khoa Nông học

Dương Trung Dũng

 - 14:00-15:30: Phòng họp A3

Phỏng vấn ứng viên xin việc tại Văn phòng Chương trình tiên tiến

TP: HĐ theo QĐ (Ô. Quang, Ô. Bình, Ô. Đăng, B. Ngân, B. Dương)

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 15:30-17:00: Phòng họp A3

Họp chuẩn bị công việc tiếp Đại sứ Israel

Tp: BGH , Phòng KHCN. BCN khoa NH. BGĐ TT ĐTPTQT: Cô Xuyến

 

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Sáu

06/05

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A1

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước: “Sản xuất thử nghiệm gà Cáy Củm tại một số tỉnh miền núi phía Bắc”

Thành phần: PGS. TS. Nguyễn Hưng Quang, PGS. TS. Nguyễn Thị Thúy Mỵ, TS. Trần Văn Thăng

 

Nguyễn Hưng Quang

 

8h00 – 11h00: Phòng họp khoa NH

Họp XD kế hoạch đón thăm trường  Đại sứ quán Israel thăm trường và thăm mô hình nhà màng khoa NH

Tp: Toàn thể, CB, GV khoa Nông học

 

Lưu Thị Xuyến

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Họp hội đồng Khoa học & Đào tạo

Chuẩn bị các nội dung: Bổ nhiệm PGS năm 2022; sửa đổi một số điểm trong quy định chế độ làm việc của giản viên (Số 123/QĐ-ĐHNL ngày 04/2/2021): Bộ phận TCCB phối hợp phòng ĐT

 

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Bảy

07/05

 

 

Chủ Nhật

08/05

 - 14:00-17:00: Phòng họp A4

Chương trình gặp mặt và giao nhận đề tài thực tập tốt nghiệp hai lớp: NL-QLTNR52 và NL-TY52N01

TP: Ban Giám hiệu (thầy Hiểu), TT ĐTTNCXH (cô Hằng, cô Linh), BCN khoa CNTY, BCN khoa LN, giảng viên được phân công hướng dẫn

Nguyễn Chí Hiểu

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN