Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO
Tăng cường thực hành, nâng cao tay nghề cho sinh viên đáp ứng yêu cầu sản xuất Nông nghiệp hiện đại tại Việt Nam và trên thế giới

Tăng cường thực hành, nâng cao tay nghề cho sinh viên đáp ứng yêu cầu sản xuất Nông nghiệp hiện đại tại Việt Nam và trên thế giới

Sản xuất Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là xu hướng tất yếu trên thế giới và Việt Nam. Để đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ cho sản xuất nông nghiệp hiện đại, chương trình đào tạo ngành Khoa học cây trồng và Nông nghiệp công nghệ cao tại Khoa Nông học - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên được tăng cường thực hành, thực tập nâng cao tay nghề nhằm đáp ứng yêu cầu lao động khoa học kỹ thuật trong và ngoài nước trước bối cảnh hội nhập quốc tế.

Xem thêm