Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Đại học Nông nghiệp công nghệ cao

Chuẩn đầu ra ngành Nông nghiệp công nghệ cao năm 2020

06/06/2021 08:55 - Xem: 769

NGÀNH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

1. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra

1.1.Mục tiêu đào tạo (Objectives)

* Mục tiêu chung

Đào tạo kỹ sư nông nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt, chủ động, sáng tạo trong học tập, trách nhiệm với công việc, có khả năng tìm kiếm việc làm hoặc khởi nghiệp; Có kiến thức sâu, rộng về các lĩnh vực khoa học cây trồng, công nghệ thông tin, tự động hóa, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới nhằm phát triển và ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào sản xuất cây trồng, góp phần tăng hiệu quả sản xuất, tạo ra các sản phẩm có năng suất, chất lượng cao, an toàn và có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

* Mục tiêu cụ thể

- Phát triển và ứng dụng các quy trình công nghệ trong sản xuất cây trồng; phát triển các chế phẩm sinh học ứng dụng trong nông nghiệp.

- Vận hành và khai thác các hệ thống thiết bị công nghệ sử dụng trong quản lý và sản xuất cây trồng ứng dụng công nghệ cao dựa trên nền tảng kỹ thuật điều khiển, công nghệ thông tin, truyền thông và tự động hóa.

- Hiểu biết về chuỗi giá trị nông nghiệp, thị trường nông sản trong nước và quốc tế; có khả năng quản lý, điều hành các dự án nông nghiệp công nghệ cao, hệ thống sản xuất và chất lượng nông sản.

1.2.Chuẩn đầu ra (Program outcomes)

Ký hiệu

Chuẩn đầu ra/Hồ sơ tốt nghiệp

Trình độ NL

Thực hiện thành thạo quy trình kỹ thuật sản xuất cây trồng.

3

Ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật tự động hóa trong điều khiển sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

3

Ứng dụng công nghệ sinh học và công nghệ vật liệu mới trong sản xuất giống và quản lý cây trồng tổng hợp nhằm tạo ra sản phẩm an toàn

3

Tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh và xúc tiến thương mại theo chuỗi giá trị

3

Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, tập huấn và chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất

3

Vận dụng kỹ năng mềm, sử dụng các phương tiện truyền thông trong quản lý và sản xuất cây trồng

3

Sử dụng tiếng Anh trong lĩnh vực chuyên môn

3

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN