Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Đại học Nông nghiệp công nghệ cao

Thẩm định Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Nông nghiệp công nghệ cao theo định hướng liên ngành và chất lượng cao

20/03/2020 08:35 - Xem: 476

Sau Hội thảo xây dựng chương trình đào tạo ngành Nông nghiệp công nghệ cao được tổ chức ngày 14 tháng 3 năm 2020, ban xây dựng chương trình của Khoa Nông học đã hoàn thiện hồ sơ, trình nhà trường xem xét quyết định. Chiều ngày 17/03/2020, Ban thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Nông lâm đã tiến hành thẩm định Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Nông nghiệp công nghệ cao theo định hướng liên ngành và chất lượng cao.

Tại hội nghị, PGS. TS. Nguyễn Thị Lân thay mặt ban soạn thảo báo cáo tóm tắt về kết quả điều tra các bên liên quan, vị trí việc làm, hồ sơ nghề nghiệp, hồ sơ năng lực, chuẩn đầu ra và dự kiến các học phần trong chương trình đào tạo đại học và kỹ sư ngành NNCNC. Hội đồng thẩm định nhà trường đã đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực và kết quả đạt được của Khoa Nông học và các tổ chức, cá nhân  tham gia trong việc xây dựng chương trình và đồng thời đưa ra những ý kiến tư vấn, đánh giá để chỉnh sửa để hoàn thiện chương trình đào tạo mới phục vụ cho mục tiêu: Sản xuất hàng hóa nông sản tập trung theo chuỗi giá trị sản phẩm đạt hiệu quả cao; Tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản được ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tiến phù hợp về công nghệ sinh học, cơ khí và tự động hóa, công nghệ thông tin, sau thu hoạch... nhằm thu hút người học và đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi làm việc:

1. PGS. TS. Trần Văn Điền, Hiệu trưởng - Chủ tịch hội đồng thẩm định phát biểu ý kiến chỉ đạo

2. PGS. TS. Nguyễn Thị Lân báo cáo tóm tắt hồ sơ xây dựng chương trình đào tạo ngành Nông nghiệp

Công nghệ cao theo định hướng liên ngành và chất lượng cao         

                                              Tin bài: TS. Đào Thị Thanh Huyền, Bộ môn Nông nghiệp công nghệ cao