Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Đại học Nông nghiệp công nghệ cao

Chuẩn đầu ra ngành Nông nghiệp công nghệ cao 2018

06/06/2021 12:47 - Xem: 723

CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CHUYÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

* Chuẩn đầu ra về mặt kiến thức

  1. Vận dụng kiến thức lý luận chính trị để có thế giới quan, nhân sinh quan tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm công dân, thực hiện các nghĩa vụ công dân đối với xã hội

2- Vận dụng kiến thức cơ bản để tư duy, phân tích, đánh giá nhằm giải quyết những vấn đề nảy sinh trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

3- Vận dụng được các kiến thức cơ sở ngành để hiểu được nguyên lý, giải thích mối quan hệ giữa các nhân tố sinh học với chu trình sản xuất NNCNC.

4- Vận dụng được các kiến thức cơ sở ngành (công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, sinh học...) và chuyên ngành để vận hành trang thiết bị, thực hiện quy trình công nghệ và quản lý chất lượng sản phẩm.

5- Vận dụng kiến thức quản lý và phát triển thị trường để tổ chức tốt các hoạt động sản xuất, xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm theo chuỗi giá trị.

6- Vận dụng kiến thức tổng hợp trong quản lý và kỹ thuật để tổ chức nghiên cứu và phát triển các chương trình nông nghiệp ưng dụng công nghệ cao.

* Chuẩn đầu ra về kĩ năng

7- Sử dụng thành thạo các phần mềm, chương trình tin học ứng dụng trong sản xuất, quản lý chất lượng nông sản và truy suất nguồn gốc;

8- Thành thạo lắp đặt và vận hành các thiết bị trong quá trình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

9- Thực hiện thành thạo và chuyển giao quy trình sản xuất cây trồng công nghệ cao (rau, hoa, quả..).

10- Tổ chức và điều hành sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo chuỗi giá trị sản phẩm đáp ứng nhu cầu xã hội;

11- Thu thập, xử lý thông tin và tổng kết quả trong nghiên cứu và sản xuất NNCNC.

12- Xây dựng được thương hiệu, thực hiện việc đăng ký thương hiệu và quản bá sản phẩm.

13- Làm việc độc lập, tổ chức làm việc nhóm trong nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao NNCNC.

* Chuẩn đầu ra về thái độ nghề nghiệp

14- Lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

15- Yêu nghề, trung thực và trách nhiệm với nghề nghiệp. Sẵn sàng học hỏi, lắng nghe và chia sẻ, xây dựng mối quan hệ tốt với cộng đồng.

   

     TRƯỞNG KHOA                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN