Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Đại học Ngành Khoa học cây trồng

Chuẩn đầu ra ngành Khoa học cây trồng năm 2018

06/06/2021 13:05 - Xem: 819

CHUẨN ĐẦU RA CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG

* Về kiến thức

1. Vận dụng kiến thức lý luận chính trị để có thế giới quan, nhân sinh quan tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm công dân, thực hiện các nghĩa vụ công dân đối với xã hội

2- Vận dụng kiến thức cơ bản để tư duy, phân tích, đánh giá nhằm giải quyết những vấn đề trong sản xuất cây trồng.

3- Có kiến thức về ngoại ngữ và tin học đảm bảo theo quy định hiện hành

4- Vận dụng được các kiến thức sinh hóa, sinh lý, đất…để hiểu được nguyên lý, giải thích mối quan hệ giữa các nhân tố sinh học với chu trình sản xuất.

5- Vận dụng kiến thức di truyền và chọn tạo giống cây trồng, đặc điểm sinh học của cây trồng trong chọn, tạo và sản xuất giống cây trồng.

6- Vận dụng kiến thức về đặc điểm sinh học, kỹ thuật trồng trọt, dinh dưỡng cây trồng, quản lý nhằm tổ chức sản xuất cây trồng.

7- Vận dụng kiến thức tổng hợp trong quản lý, kỹ thuật và khuyến nông nhằm tổ chức nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực Trồng trọt

8- Vận dụng kiến thức quản lý và phát triển thị trường để xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm theo chuỗi giá trị.

* Về kỹ năng

9- Thực hiện thành thạo quy trình sản xuất cây trồng

10- Chuyển giao được quy trình sản xuất một số loại cây trồng

11- Tổ chức sản xuất và đánh giá được chất lượng một số giống cây trồng

12- Thu thập, xử lý thông tin và tổng kết kết quả trong nghiên cứu, sản xuất và xây dựng đề án phát triển

13- Điều tra, phát hiện được sâu bệnh hại cây trồng và đề xuất phương án phòng trừ

14- Xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm

15- Ứng dụng công nghệ tin học trong điều hành sản xuất

16- Làm việc độc lập, tổ chức làm việc nhóm trong nghiên cứu và sản xuất

* Về thái độ

17- Lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

18- Yêu nghề, trung thực và trách nhiệm với nghề nghiệp. Sẵn sàng học hỏi, lắng nghe và chia sẻ, xây dựng mối quan hệ tốt với cộng đồng.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN