Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Đại học Ngành Khoa học cây trồng

Chuẩn đầu ra ngành Khoa học cây trồng 2020

01/03/2020 17:00 - Xem: 740

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

KHOA HỌC CÂY TRỒNG

 

Tên chương trình: Khoa học cây trồng

Trình độ đào tạo: Đại học

Hình thực đào tạo: CHÍNH QUY

Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Khoa học cây trồng

Thông tin kiểm định CTĐT: tháng 3/2022 đánh giá theo chuẩn AUN

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt

1.  Thời gian đào tạo: 4,5 năm

2. Đối tượng tuyển sinh: Là học sinh đã tốt nghiệp THPT quốc gia; Đối tượng tuyển thẳng là học sinh trung học phổ thông đạt giải quốc gia, quốc tế.

3. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

            Quy trình đào tạo: Theo quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT

            Điều kiện tốt nghiệp:

            Điều kiện chung: Theo quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT năm 2014 của Bộ GD&ĐT.

            Điều kiện của ngành đào tạo: Tích lũy đủ 151 TC; Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,0 trở lên; Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất; Đạt yêu cầu về ngoại ngữ; công nghệ thông tin theo quy định của Bộ GD&ĐT

4. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra:

4.1. Mục tiêu đào tạo:

- Mục tiêu chung: Đào tạo kỹ sư ngành Khoa học cây trồng có kiến thức chuyên môn về sản xuất cây trồng, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có khả năng khởi nghiệp; chủ động, sáng tạo, trách nhiệm với công việc; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và kinh doanh cây trồng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

- Mục tiêu cụ thể:

PO1: Có kiến thức khoa học tự nhiên, xã hội, thể thao, chính trị, an ninh quốc phòng phục vụ cho nghề nghiệp chuyên môn

PO2: Thực hiện được các quy trình kỹ thuật trong sản xuất cây trồng

PO3: Thực hiện hoạt động khoa học công nghệ, khởi nghiệp, sản xuất và kinh doanh nông nghiệp.

PO4: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, có đạo đức nghề nghiệp và học tập suốt đời.

4.2 Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Hoàn thành chương trình đào tạo Khoa học cây trồng, người học có kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm sau:

Kiến thức chung:

PLO1. Áp dụng được các kiến thức cơ bản tự nhiên và xã hội, an ninh quốc phòng, thể thao cho nghề nghiệp chuyên môn.

PLO2. Vận dụng được kiến thức cơ sở ngành để xây dựng quy trình kỹ thuật cho cây trồng.

PLO3. Áp dụng kiến thức bảo vệ thực vật trong phòng trừ sinh vật hại cây trồng hiệu quả.

PLO4. Vận dụng được kiến thức chuyên ngành để xây dựng và thực hiện quy trình sản xuất một số loại cây trồng.

PLO5: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất cây trồng nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

PLO6: Vận dụng kiến thức nông nghiệp, quản trị kinh doanh, phát triển thương hiệu và thị trường để sản xuất cây trồng theo chuỗi giá trị và tự khởi nghiệp.

 Kỹ năng chung:

PLO7. Tổ chức và làm việc nhóm đạt được mục tiêu đề ra.

PLO8. Vận dụng kỹ năng giao tiếp đa phương tiện, đa văn hóa để sản xuất và kinh doanh nông nghiệp.

Kỹ năng chuyên môn:

PLO9. Thực hiện thành thạo các kỹ năng trong quy trình kỹ thuật canh tác cây trồng.

PLO10. Vận dụng được các kỹ năng cần thiết để triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp.

Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm:

PLO11. Định hướng nghề nghiệp rõ ràng, chủ động trong công việc và có ý thức học tập suốt đời.

PLO12. Tuân thủ các quy định của pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN