Banner
Trang chủ THÔNG BÁO Lịch tuần

Lịch công tác tuần 15 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (11/4/2022- 17/4/2022)

12/04/2022 19:00 - Xem: 376

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 15 năm 2022 (11/04 - 17/04/2022)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

11/04

 

 

Thứ Ba

12/04

 

 

 - 08:30-12:00: Viện KH Lâm nghiệp VN

Hội đồng luận án Tiến sỹ cấp Viện Giảng viên Phạm Thu Hà

Đại diện lãnh đạo Nhà trường

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 09:30-11:00: Phòng họp A1

Bộ KHCN kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ khởi nghiệp ĐMST thuộc Đề án 844

TP: BGH (Thầy Hưng), TT UTCN&HTKN (thầy Vận, cô Phượng), Đại diện phòng KHCN & HTQT, Đoàn kiểm tra Bộ KHCN

 

Nguyễn Viết Hưng

 

 - 14:00-17:00: Viện Chăn nuôi Quốc gia

Hội đồng Tiến sỹ cấp Viện TS. Lê Văn Hà

TP: PGS.TS. Nguyễn Hưng Quang

 

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Tư

13/04

 

 

 

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp A3

Họp Tập thể lãnh đạo

 

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 08:30-10:30: Phòng họp số 1 - ĐHTN (Tầng 5)

Làm việc với Ban Kinh tế Trung ương v/v xây dựng báo cáo chuyên đề chuẩn bị Hội thảo khoa học “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

- Thành phần: Nhóm điều phối Xây dựng báo cáo chuyên đề: Thầy Hưng (BGH), thầy Thảo (KHCN&HTQT), thầy Trung, thầy Tâm (Khoa KT & PTNT)

 

Ban Kinh tế Trung ương

 

 - 09:30-11:30: Phòng họp A3

Họp Ban chấp hành đảng bộ

 

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 13:30-15:00: Phòng họp A1

Định hướng Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ năm 2022

- Thành phần: Thầy Hùng (HĐT), Thầy Quang, thầy Hiểu, thầy Hưng (BGH), Thầy Thảo, cô Minh (KHCN-HTQT)

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 15:30-17:00: Phòng họp Trực tuyến

Làm việc với Đại sứ Israel về chương trình thực tập sinh năm 2022

TP: Hiệu trưởng; Lãnh đạo Trung tâm ĐT&PTQT; Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT

 

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Năm

14/04

 

 - 08:00-10:30: Phòng họp A3

Họp giao ban công tác tháng 4/2022 

TP: Chủ tịch HĐT, BGH, Trưởng các tổ chức đoàn thể, Trưởng các đơn vị.

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Hội đồng nghiệm thu Giáo trình: Hệ thống thông tin đất, chủ biên, TS. Nguyễn Ngọc Anh

TP: Theo QĐ số 200/QĐ-ĐT ngày 24/3/2022 của Hiệu trưởng (Thầy Quang, thầy Hiểu, thầy Thơ, thầy Luận, thầy Bài, thầy Nam, cô Thủy, thầy Binh, thầy Quang Thi)

 

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Sáu

15/04

 

 

-8:00 – 9:30: Phòng họp khoa Nông học

Họp chi bộ + Họp khoa

Triển khai Nghị quyết và Công tác tháng 4/2022

TP: Toàn thể Đảng viên, cán bộ, giáo viên

     (Cô Đào Huyền báo cho tổ đảng sinh viên, Thầy Toán báo cho tổ đảng TT nghiên cứu cây trồng thích ứng với Biến đổi khí hậu )

      (Các thầy cô phụ trách các đầu công việc, các bộ môn gửi báo cáo tháng 3 và kế hoạch công việc tháng 4 về văn phòng khoa trước 11h thứ 5 ngày       14/4/2022)

-9:30 – 11:30: Phòng họp khoa Nông học

Chỉnh sửa CĐR và CTĐT Thạc sĩ, Tiến sĩ theo góp ý của Phòng Đào tạo.

TP: Toàn bộ GV có trình độ Tiến sĩ

 

Lưu Thị Xuyến

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Hội đồng nghiệm thu Giáo trình: Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp trong du lịch, chủ biên, PGS.TS. Phan Đình Binh

TP: Theo QĐ số 201/QĐ-ĐT ngày 24/3/2022 của Hiệu trưởng (Thầy Quang, thầy Hiểu, thầy Thơ, thầy Luận, cô Hương, thầy Đặng, cô Thủy, thầy Ngọc Anh, cô Huyền)

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A3

Hội đồng nghiệm thu Giáo trình: Hệ thống thông tin địa lý, chủ biên, PGS.TS. Đàm Xuân Vận

TP: Theo QĐ số 205/QĐ-ĐT ngày 25/3/2022 của Hiệu trưởng (Thầy Quang, thầy Hiểu, thầy Thơ, thầy Luận, thầy Khanh, cô Thủy, thầy Ngọc Anh, thầy Binh, thầy Nam)

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 16:00-17:30: Phòng họp A3

Hội đồng nghiệm thu sách tham khảo: Công nghệ sản xuất một số cây ăn quả Á nhiệt đới, chủ biên, TS. Trần Trung Kiên

TP: Theo QĐ số 215/QĐ-ĐT ngày 31/3/2022 của Hiệu trưởng (Thầy Quang, thầy Hiểu, thầy Thơ, thầy Luận, thầy Vân, thầy Huấn, cô Xuyến)

 

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Bảy

16/04

 

 

Chủ Nhật

17/04

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN