Banner
Trang chủ THÔNG BÁO Lịch tuần

Lịch công tác tuần 09 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (21/2/2022- 27/2/2022)

20/02/2022 15:00 - Xem: 355

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 9 năm 2022 (21/02 - 27/02/2022)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

21/02

 - 13:30-15:30: Phòng họp trực tuyến

Họp định hướng với thư ký AUN-QA  qua phần mềm trực tuyến (https://us02web.zoom.us/j/81106289419)

Thành phần: Đại diện BGH, Ban chủ nhiệm khoa Nông học, Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên, phiên dịch của các chương trình (Ô. Thảo, B. Ngọc TT Smart, B. Hòa CTTT), nhóm quản lý phòng zoom (B. Hương, B. Giang, B. Châu, B. Trang, B. Huyền, Ô. Ninh), phòng QLCL, chuẩn bị thiết bị: Phòng Quản trị phục vụ

T.Hưng; C.Xuyến

Nguyễn Chí Hiểu

 

Thứ Ba

22/02

 - 08:00 (22/2)-17:00 (23/2): Lào Cai

Làm việc với Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tinh Lào Cai

Thành phần: HĐT (T. Hùng), BGH (T. Quang, T. Hiểu, T. Hưng), Ban thường vụ (B. Hằng, B. Phúc), Phòng QLCL (C. Hà, C. Tâm, C. Ngọc)

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Tư

23/02

 - 08:00-16:00: Phòng họp A4

Kiểm tra tài chính năm 2021 của các đơn vị tự chủ

Thành phần: Tổ kiểm tra tài chính theo thông báo số 75/TB-ĐHNL-KHTC; Kế toán và đại diện lãnh đạo các đơn vị tự chủ:

Viện KHSS: 8h-9h30 ; TT môi trường TNMN: 9h30-11h; TT SMART:14h-15h; TT NC cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu: 15h-16h

 

Đinh Ngọc Lan

 

Thứ Năm

24/02

 

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Họp BGH về triển khai các công việc trọng tâm của năm 2022

TP: BGH, Bí thư Chủ tịch hôị đồng trường

T.Hưng

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 08:00-17:00: Phòng họp A4

Kiểm tra tài chính năm 2021 của các đơn vị tự chủ

Thành phần: Tổ kiểm tra tài chính theo QĐ số 48/QĐ-ĐHNL-KHTC; Kế toán và đại diện lãnh đạo các đơn vị tự chủ: TT đào tạo, NC giống CT vật nuôi; TT ADC, TTHACEN; TT nghiên cứu địa tin học

Thời gian, địa điểm và đơn vị tự chủ theo thông báo số 75/TB-ĐHNL-KHTC

 

Đinh Ngọc Lan

 

 - 09:00-11:30: International House - Tầng 2 Thư viện

Workshop liên ngành về biến đổi khí hậu, lĩnh vực: Công nghệ thực phẩm

(Hoạt động của cựu sinh đại học Kyushu, Nhật Bản do JICA tài trợ)

 

Thành phần:

- Nhóm dự án

- Cựu sinh viên Nhật Bản

- Văn phòng CTTT

- Những người quan tâm

 

Phạm Thanh Huyền

 

 - 14:00-16:00: International House - Tầng 2 Thư viện

Workshop liên ngành về biến đổi khí hậu, lĩnh vực: Kinh tế Nông nghiệp

(Hoạt động của cựu sinh đại học Kyushu, Nhật Bản do JICA tài trợ)

 

Thành phần:

- Nhóm dự án

- Cựu sinh viên Nhật Bản

- Văn phòng CTTT

- Những người quan tâm

 

Phạm Thanh Huyền

 

Thứ Sáu

25/02

 

 

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A3

Báo cáo kế hoạch tổ chức hội nghị xây dựng khát vọng phát triển nhà trường trở thành ĐH tự chủ, tiên tiến

TP: CTHĐT (Thầy Hùng); BGH (Thầy Quang, Thầy Hiểu, Thầy Hưng); P. HCTC (Thầy Tính, Cô Ngân); P. ĐT (Thầy Thơ); P. KHCN&HTQT (Thầy Thảo); P. QLCL (Cô Hà); P. QTPV (Thầy Hiếu); P. KHTC (Cô Lan); CĐ trường (Thầy Bình, Thầy Kiên)

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 08:00-17:00: Phòng họp A4, phòng họp viện LN

Kiểm tra tài chính năm 2021 của các đơn vị tự chủ

Thành phần: Tổ kiểm tra tài chính theo QĐ số 48/QĐ-ĐHNL-KHTC; Kế toán và đại diện lãnh đạo các đơn vị tự chủ: Viện LN và phát triển bền vững; TT Đào tạo, NC và PT thủy sản; TT đào tạo và PT quốc tế

Thời gian, địa điểm và đơn vị tự chủ theo thông báo số 75/TB-ĐHNL-KHTC

 

Đinh Ngọc Lan

 

 - 09:00-11:30: Trung tâm Nông nghiệp Smart

Workshop liên ngành về biến đổi khí hậu, lĩnh vực: Nông nghiệp môi trường

(Hoạt động của cựu sinh đại học Kyushu, Nhật Bản do JICA tài trợ)

 

Thành phần:

- Nhóm dự án

- Cựu sinh viên Nhật Bản

- Văn phòng CTTT

- Những người quan tâm

 

Phạm Thanh Huyền

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A1

Hội nghị phát triển nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Thành phần:

- Các khoa chuyên môn: Trưởng khoa, phó trưởng khoa, trưởng bộ môn, những người quan tâm (Mỗi khoa cử 1 cán bộ mang theo laptop để thảo luận nhóm).

- BGH: Ô. Hưng; Phòng KHCN&HTQT: Ô Thảo, B. Minh, Ô. Hòa, B. Xiêm

C.Xuyến; T.Tuấn; T.Hà; C.Diệu

Nguyễn Viết Hưng

 

Thứ Bảy

26/02

 

 

Chủ Nhật

27/02

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN