Banner
Trang chủ THÔNG BÁO Lịch tuần

Lịch công tác tuần 13 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (21/3/2022- 27/3/2022)

20/03/2022 17:00 - Xem: 511

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 13 năm 2022 (21/03 - 27/03/2022)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

21/03

 

 

 

 

 

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp trực tuyến và phòng làm việc cá nhân

Định hướng cho giảng viên tham gia phỏng vấn đánh giá ngoài CTĐT theo chuẩn AUN-QA

Thành phần:

Ban giám hiệu, BCN khoa và giảng viên tham gia phỏng vấn CTĐT QLTNR, KHCT, QLĐĐ; CB: Phòng QLCL, phòng HCTC (thiết bị kết nối)

(Lưu ý: Mỗi khoa tối đa 10 GV tham dự tại phòng họp trực tuyến, GV còn lại tham dự qua zoom)

Tham gia tại phòng trực tuyến khoa NH gồm 10 GV: Thầy Hưng, Cô Xuyến, trưởng phó các BM, cô Đào Huyền, cô Thảo. Các GV còn lại tham gia trực tuyến, gồm cả GVKN.

 

PGS.TS. Trần Văn Điền

 

 - 10:15-12:00: Phòng làm việc cá nhân

Thư ký AUN-QA họp với nhóm quản lý phòng zoom

Thành phần:

Phòng QLCL, Nhóm quản lý phòng zoom theo quyết định

Nguyễn Thuý Hà

 

13h30 – 15h30: Phòng họp khoa Nông học

Họp triển khai kế hoạch Đánh giá CTĐT

TP: Toàn thể cán bộ giảng viên

 

TS. Lưu Thị Xuyến

 - 14:00-17:00: Phòng họp trực tuyến

Định hướng cho cán bộ hỗ trợ tham gia phỏng vấn đánh giá ngoài CTĐT theo chuẩn AUN-QA

TP: Thành phần:

BGH, Cán bộ hỗ trợ theo danh sách; CB: Phòng QLCL, Phòng HCTC (thiết bị kết nối)

Khoa Nông học: Anh Định, Anh Lâm, Toán và các cán bộ hỗ trợ của trường.

 

PGS.TS. Trần Văn Điền

 

 - 14:00-17:00: UBND huyện Định Hóa

Đi làm việc với huyện Định Hóa (xe xuất phát từ nhà Trung tâm lúc 14h00)

TP: TP: CTHĐT, BGH (T. Quang, Hưng) và một số chuyên gia: C Hà (Viện LN), T Trường (TT GCTVN), T Tuân (HACEN), C Hòa (ADC), T Trung (Khoa KT&PTNT), C Lan (Khoa KHCB), C Minh (Phòng KHCN&HTQT)

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 15:00-17:00: Phòng làm việc cá nhân

Thảo luận triển khai WP2, Dự án Hội đồng Anh (SILKEN project)

 

Thành phần:

- Trường ĐHNL: Thầy Quang (BGH), thầy Thảo (KHCN), cô Dương (CTTT), thầy Minh (QLTN)

- University of Northampton: Professor Richard Hazenberg

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/6243388617?pwd=WkowazdDZmUwVTRabXV5ZGx0S04rUT09

 

Meeting ID: 624 338 8617

Passcode: 3GF8C7

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 16:00-16:30: Phòng họp A3

Xét công nhận tốt nghiệp hệ VLVH tháng 3/2022 (đợt 2)

TP: Ô. Quang, Ô. Hiểu (BGH), Ô. Thơ (ĐT), B. Hằng, B. Linh (TTĐT TNCXH), B. Hương (KTT), B. Hà (QLCL), Ô. Bình (HSSV), B. Xuyến (NH)

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 16:30-17:00: Phòng họp A3

Họp xét tuyển sinh hệ VLVH tháng 3/2022 (đợt 2).

TP: Ô. Quang, Ô. Hiểu (BGH), B. Hằng, B. Nga (TTĐT), B. Hương (KTT), B. Hà (QLCL), Ô. Thơ (ĐT), Ô. Bình (HSSV)

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Ba

22/03

 

 

 

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp trực tuyến

Chạy thử livestream cơ sở vật chất cấp Trường (lần 2)

Thành phần:

Ban giám hiệu, PGS.TS.Trần Văn Điền (cố vấn chương trình), Nhóm MC, Quản lý phòng zoom, Phụ trách may quay và cán bộ phục vụ tại điểm quay; CB: Phòng HCTC (thiết bị phòng trực tuyến); phòng QLCL

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 09:45-11:15: Phòng họp trực tuyến

Chạy thử livestream cơ sở vật chất cấp CTĐT Quản lý tài nguyên rừng (lần 2)

TP: Ban giám hiệu, PGS.TS.Trần Văn Điền (cố vấn chương trình), BCN khoa Lâm nghiệp, Nhóm MC, Quản lý phòng zoom, Phụ trách may quay và cán bộ phục vụ tại điểm quay; CB: Phòng HCTC (thiết bị phòng trực tuyến); Phòng Quản lý chất lượng

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 14:00-15:30: Phòng họp trực tuyến

Chạy thử livestream cơ sở vật chất cấp CTĐT  Khoa học cây trồng (lần 2)

TP: Ban giám hiệu, PGS.TS.Trần Văn Điền (cố vấn chương trình), BCN khoa Nông học ( Cô Xuyến) Nhóm MC, Quản lý phòng zoom, Phụ trách may quay và cán bộ phục vụ tại điểm quay; CB: Phòng QLCL, Phòng HCTC (thiết bị phòng trực tuyến);

Toàn thể CB, giáo viên khoa Nông học có mặt vào 13h30  tại các điểm Livestream đã được phân công thực hiện nhiệm vụ.

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 14:00-15:30: Phòng làm việc cá nhân

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

 

Hình thức trực tuyến trên MS TEAMS theo link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aUtga4QpXNZx1P6SAVyQBq1XeNqdhTKN3MWExIZO4Rak1%40thread.tacv2/1647594431846?context=%7b%22Tid%22%3a%221836dedd-79f6-47ae-aa9b-06a72e284835%22%2c%22Oid%22%3a%225437a94b-8122-406b-b804-9fa04b813246%22%7d

TP: Toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động (Các đồng chí cán bộ chủ chốt đã tham gia học tập tại Hội nghị do Đảng ủy ĐHTN tổ chức thì không bắt buộc tham gia)

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 15:45-17:15: Phòng họp trực tuyến

Chạy thử livestream cơ sở vật chất cấp CTĐT Quản lý đất đai (lần 2)

TP: Ban giám hiệu, PGS.TS.Trần Văn Điền (cố vấn chương trình), BCN khoa Quản lý tài nguyên, Nhóm MC, Quản lý phòng zoom, Phụ trách may quay và cán bộ phục vụ tại điểm quay; CB: Phòng QLCL, Phòng HCTC (thiết bị phòng trực tuyến);

 

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Tư

23/03

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp trực tuyến

Định hướng cho Sinh viên tham gia phỏng vấn đánh giá ngoài CTĐT theo chuẩn AUN-QA

 

Thành phần:

Ban giám hiệu, BCN khoa và sinh viên tham gia phỏng vấn CTĐT QLTNR, KHCT, QLĐĐ; CB: Phòng QLCL, phòng HCTC (thiết bị kết nối)

Khoa Nông học: Cô Xuyến, Cô Phạm Thị Thu Huyền (điểm danh và Quản lý SV của khoa NH)

 - 10:30-11:45: Phòng họp khoa Nông học

Nghiệm thu đề tài NCKH 2021 giảng viên của TS. Đào Thị Thanh Huyền: "Nghiên cứu về một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất cà chua bi trái vụ ứng dụng công nghệ cao"

Thành phần: TS. Đào Thị Thanh Huyền, Hội đồng theo quyết định

PGS.TS. Trần Văn Điền

 

 - 14:00-17:30: Phòng họp trực tuyến

Định hướng cho Cựu sinh viên và nhà sử dụng lao động tham gia phỏng vấn đánh giá ngoài CTĐT theo chuẩn AUN-QA

Thành phần:

Ban giám hiệu, BCN khoa, cựu sinh viên và nhà sử dụng lao động tham gia phỏng vấn CTĐT QLTNR, KHCT, QLĐĐ; CB: Phòng QLCL, phòng HCTC (thiết bị kết nối)

Khoa Nông học: Cô Xuyến, Cô Oanh, thầy Hà ( Cô Oanh điểm danh và Quản lý cựu SV, Thầy Hà điểm danh nhà SDLĐ )

(Các thầy cô kết nối với đối tượng PV chủ động gọi điện TB trước từ thứ 2 và nhắc lại vào sáng thứ tư)

 

PGS.TS. Trần Văn Điền

 

Thứ Năm

24/03

 

 

 - 07:30-17:00: Ủy ban Dân tộc

Làm việc với Văn phòng Mục tiêu quốc gia phát triển dân tộc và miền núi, Ủy Ban Dân tộc (Xe xuất phát lúc 7h30 từ Nhà Trung tâm)

TP: TP: CTHĐT, BGH (T Hưng), C Hà (Viện LN), C Minh (Phòng KHCN&HTQT)

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A2

Làm việc với đoàn công tác của Trung tâm kiểm định chất lượng cơ sở đào tạo

TP: ĐHTN: Ban khảo thí và ĐBCL; BGH: Thầy Quang, Hiểu; Phòng QLCL: Trưởng phòng

CB nội dung: Phòng QLCL

 

Nguyễn Chí Hiểu

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Rà soát và thảo luận tháo gỡ việc nợ và chậm thu học phí NCS, Thạc sỹ và Đại học chính quy

TP: BGH: Thầy Quang, Thầy Hiểu; Trưởng phòng KHTC, ĐT; Kế toán trưởng; Trưởng các khoa chuyên môn

Chuẩn bị: Phòng KHTC chuẩn bị toàn bộ kết quả rà soát thu/nợ học phí chi tiết đến thời điểm 15/3/2022.

Cô Xuyến

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Sáu

25/03

 

 

 

 - 08:00-08:30: Phòng họp A3

Họp BTVCĐ trường V/v triển khai công tác quý 2/2022

TP: BTV CĐ trường

Đặng Xuân Bình

 

 - 08:30-09:30: Phòng họp A3

Hội nghị BCH CĐ mở rộng V/v xây dựng nghị quyết công tác quý 2/2022

TP: BCH CĐ trường; CT các CĐBP (Trưởng vắng Phó thay); UBKT CĐ

Anh Định

Đặng Xuân Bình

 

 - 09:30-11:00: Phòng họp A3

Chương trình kỷ niệm 76 năm ngày Thể thao Việt Nam 27/3

TP: Đại diện BGH (Thầy Quang); Đại biểu LĐ trường và Ban chỉ đạo cơ quan VH TPTN (Có GM riêng); Trưởng các đơn vị và tổ chức đoàn thể; GV GDTC (Khoa KHCB); BCHCĐ trường và CT các CĐBP; Các VĐV tham gia thi đấu đạt thành tích cao (Có GM riêng)

Cô Xuyến, Anh Định

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A4

Đại hội Liên chi đoàn Khoa CNTY

TP: - Lãnh đạo Khoa CNTY

- Đại diện BTV Đoàn trường

- Liên chi Đoàn khoa CNTY

Nguyễn Vũ Quang

 

Thứ Bảy

26/03

 - 09:00-11:00: Phòng họp A4

Mittinh chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

TP: - Đại diện Đảng Ủy - Ban giám hiệu (thầy Hiểu)

- Đại diện Phòng CTHSSV

- BCH Đoàn trường

- BCH các Liên chi đoàn (Cô Đào Huyền và BCH) 

- Sinh viên được triệu tập

Trần Hải Đăng

 

Chủ Nhật

27/03

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A4

Đại hội Liên chi đoàn Khoa CNSH-CNTP

TP: - Lãnh đạo Khoa CNSH - CNTP

- Đại diện BTV Đoàn trường

- Liên chi Đoàn khoa CNSH - CNTP

 

Lưu Hồng Sơn

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A4

Đại hội Liên chi đoàn Khoa Môi trường

TP: - Lãnh đạo Khoa Môi trường

- Đại diện BTV Đoàn trường

- Liên chi Đoàn khoa Môi trường

Nguyễn Ngọc Sơn Hải

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN