Banner
Trang chủ THÔNG BÁO Lịch tuần

Lịch công tác tuần 23 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (30/5/2022- 05/6/2022)

29/05/2022 23:00 - Xem: 374

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 23 năm 2022 (30/05 - 05/06/2022)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

30/05

 

 

 

 

 - 06:00-12:00: Bộ NN&PTNT

Làm việc với Bộ NN&PTNT

TP: Thành phần: BGH (thầy Hưng), TTTS (thầy Châu)

Bộ NN&PTNT

 

 - 08:00-17:00:

Hội nghị giao ban triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022 (Hội thảo trực tuyến qua MS Team)

TP: BGH (Ô.Hiểu), PĐT (Ô. Thơ); Trung tâm TS&TT (Ô. Hùng; B. Giang)

Phòng HC-TC chuẩn bị kết nối theo yêu cầu của TB đính kèm; phòng QTPV (hỗ trợ kỹ thuật)

TP: Phòng họp trực tuyến

Nguyễn Chí Hiểu

 

 - 09:00-11:00: Phòng họp A1

Họp triển khai công việc với đội sinh viên an ninh xung kích trong khu nội trú ĐHNL

TP: P. CTHSSV (Công bố QĐ và nội dung họp): Thầy Bình, Thầy Lê Tuấn, Cô Huyền; Quản lý KTX K, A (Thông báo cho Sv ANXK dự họp): Cô Dương, Cô Quỳnh; SV ANXK (Danh sách SV theo QĐ của BGH)

Đặng Xuân Bình

 

 - 14:00-16:30: Phòng họp A3

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo: Đánh giá thực trạng công tác mở ngành mới giai đoạn 2017-2021 và định hướng trong các năm tiếp theo

TP: Hội đồng Khoa học và Đào tạo

CB: Phòng Đào tạo chuẩn bị báo cáo

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 16:30-17:00: Phòng họp A3

Thảo luận công tác chuẩn bị chương trình làm việc với Viện di truyền và các đơn vị liên quan.

- Thành phần: BGH (T. Quang, T. Hưng), đại diện lãnh đạo phòng KHCN & HTQT, Khoa CNTY (C. Phúc)

 

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Ba

31/05

 

 

 

 

 

 

 - 07:00-11:30: Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam

Hội đồng bảo vệ Luận án Tiến sĩ

- Thành phần: PGS. TS. Nguyễn Viết Hưng

 

Viện KHNN Việt Nam

 

 - 07:30-11:00: Phòng họp A4

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LẦN THỨ XXI, NHIỆM KỲ 2022-2024 (PHIÊN 1)

TP: - Đại diện Đoàn ĐHTN;

- Đại diện BTV Đảng Ủy;

- BCH Đoàn trường;

- Sinh viên được triệu tập

Cô Đào Huyền 

Trần Hải Đăng

 

 - 10:00-11:30: Phòng họp A3

Họp phiên thứ nhất BCH Đoàn trường khóa XXI

TP: - Đại diện BTV Đảng Ủy;

- Đại diện Đoàn ĐHTN;

- BCH Đoàn Khóa XXI;

- Tổ kiểm phiếu.

Trần Hải Đăng

 

 - 14:00-15:00: Phòng họp Bộ môn

Seminar bộ môn KHXH - KHCB

14h-15h: Chủ đề  “Khái quát sinh kế hộ nông dân ở tỉnh Thái Nguyên”. Người trình bày: Th.S. Nguyễn Thị Huyền.

TP: TP: GV Bộ môn KHXH và những người quan tâm

Nguyễn Thị Huyền

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A1

Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Kinh tế nông nghiệp

TP: Hội đồng theo QĐ của Hiệu trưởng

 

Phòng Đào tạo

 

 - 14:30-17:00: Phòng họp A4

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LẦN THỨ XXI, NHIỆM KỲ 2022-2024

TP: - Đại diện tỉnh Đoàn, Đoàn ĐHTN;

- Đại diện Đảng Ủy, BGH, Công đoàn, Hội CCB, Hội SV;

- Đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa, VP CTTT;

- Đại biểu, khách mời;

- BCH Đoàn trường;

- Sinh viên được triệu tập.

 Đại diện khoa NH: Thầy Dũng 

Trần Hải Đăng

 

 - 15:00-17:00: Phòng họp A3

Nghiệm thu sản phẩm thuộc đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Phục tráng giống bí thơm Ba Bể đảm bảo năng suất cao, chất lượng tốt” - Chủ nhiệm: GS.TS. Đặng Văn Minh

- Thành phần: T. Nguyễn Viết Hưng, T. Trần Minh Hòa, C. Đặng ThịTố Nga, C. Lưu Thị Xuyến, C. Đào Thị Thanh Huyền

 

Nguyễn Viết Hưng

 

Thứ Tư

01/06

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A4

Hội thảo chia sẻ phương pháp giảng dạy và đánh giá học phần

TP: BGH, Lãnh đạo các đơn vị, trưởng/phó các bộ môn, các thầy cô là GS, PGS, TS.

CB: Phòng Đào tạo chuẩn bị nội dung chương trình; phòng HCTC chuẩn bị Hội trường, loa đài, âm thanh, ánh sáng, nước uống.

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 14:00-15:30: Phòng họp A3

Làm việc với trường Cao đẳng FPT Polytechnic

TP: Thành phần: BGH (Th. Quang, Th Hiểu); Phòng TC HSSV (Th. Bình);Phòng KHTC (C.Lan,C. Hương); Phòng QTPV (Th. Hiếu,Th. Hải), Đại diện trường Cao đẳng FPT Polytechnic

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A4

Tập huấn, trao đổi về các vấn đề liên quan đến đề tài, dự án và các thủ tục mua sắm, thanh quyết toán 

Thành phần: Đại diện BGH ( Ô Hưng); Lãnh đạo và kế toán các đơn vị tự chủ; Đại diện lãnh đạo các khoa; Chủ nhiệm, kế toán các đề tài, dự án chuyển giao KHKT và những người quan tâm. Thầy Dũng và các thầy cô chủ nhiệm đề tài , dự án.

Chuẩn bị: Phòng KHCN&HTQT, QTPV, KHTC chuẩn bị nội dung, phòng HCTC chuẩn bị hội trường, loa đài, âm thanh, máy chiếu, nước uống

Kế hoạch nội dung cụ thể xem trong file đính kèm

 

Nguyễn Viết Hưng

 

Thứ Năm

02/06

 

 

 

 

 - 08:00-11:00: Hội trường A

Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật xiếc và tuyên dương, khen thưởng các cháu học sinh con CBVC nhân dịp kết thúc năm học 2021-2022

TP: LĐ trường (Thầy Hùng, Thầy Quang); Đại diện LĐ các đơn vị và tổ chức đoàn thể; BTV CĐ trường; Ban Nữ công; Chủ tịch các CĐ bộ phận; Đại biểu LĐ và học sinh xã Quyết Thắng; Các cháu học sinh con CBVC Trường ĐHNL (Phụ huynh hỗ trợ BTC việc đưa đón quản lý các cháu); P. HCTC (Hỗ trợ chuẩn bị hội trường A, âm thanh ánh sáng, lễ tân nước uống đại biểu); P. QTPV (Hỗ trợ kỹ thuật điện, vệ sinh môi trường); P. CTHSSV (Công tác ANTT).

Thầy Dũng

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A3

Họp tập thể lãnh đạo

 

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 09:00-11:00: Phòng họp Khoa Lâm nghiệp

Seminar tại phòng họp khoa Lâm nghiệp

Modeling with Intergrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs

Assoc.Prof. Aaron Kingsbury, Đại học Maine Maritime Academy, USA

TP: GV Khoa Lâm nghiệp và những người quan tâm

 

Trần Thị Thu Hà

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A3

Họp BCH Đảng bộ

 

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A1

Kiểm tra tiến độ thực hiện tự đánh giá cơ sở giáo dục

TP: BGH (T. Hiểu), lãnh đạo các phòng chức năng, Trung tâm NN&THƯD, TT ĐTTNCXH, TT ƯTCN&HTKN, bí thư ĐTN

Chuẩn bị: các đơn vị/cá nhân được phân công nhiệm vụ theo công văn 1215/ĐHNL-QLCL ngày 8/12/2021 báo cáo tiến độ thực hiện

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Sáu

03/06

 

 

 

 

 

 - 07:30-17:00: Giảng đường C

Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ K28 ngành Kinh tế nông nghiệp 

TP: Hội đồng theo QĐ của Hiệu trưởng

- 7h20 phút: Họp Hội đồng tại phòng C7

- Từ 7h30: Các Hội đồng bắt đầu làm việc

 

Phòng Đào tạo

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A3

Họp giao ban công tác tháng 6/2022

TP: CTHĐT, BGH, Trưởng các tổ chức đoàn thể, trưởng các đơn vị, kế toán trưởng,

Cô Xuyến

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 10:00-11:30: Phòng họp A3

Họp Ban tổ chức, Ban giám khảo chấm vòng sơ khảo ý tưởng khởi nghiệp năm 2022

TP: Theo QĐ 332/QĐ-ĐHNL-HTKN ngày 9/5/2022 (Thầy Hưng PHT, Cô Minh phòng KHCN, Thầy Đăng ĐTN, ô. Tuấn PCT Hiệp hội DNTN, Thầy Vận, cô Phượng TTKN

 

Nguyễn Viết Hưng

 

 - 13:30-15:00: Phòng họp A3

Nghiệm thu đề tài đặt hàng: “Sưu tầm bổ sung tập đoàn cây rừng và xây dựng cơ sở dữ liệu truy cập thông tin các loài cầy bằng mã nhị phân (QR code) tại Trường ĐHNL. Chủ nhiệm: TS. Đỗ Hoàng Chung

- Thành phần: T. Nguyễn Viết Hưng, T. Trần Minh Hòa, T. Hồ Ngọc Sơn, T. Dương Xuân Đoàn, T. Dương Văn Thảo

 

Nguyễn Viết Hưng

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A1

BTV làm việc với ban chi ủy về công tác chuẩn bị đại hội

 

14h-15h: họp với chi bộ phòng CTSV

 

15h-16h: họp với chi bộ khoa KHCB

 

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 15:00-17:30: Phòng họp A3

Làm việc với Viện di truyền, Vụ KHCN&MT - Bộ NN&PTNT

TP: Chủ tịch HĐ trường, BGH (T. Quang, T. Hưng), phòng KHCN&HTQT (T. Thảo, C. Minh), Khoa CNTY (C. Phúc, C. Hoan), Trưởng các khoa: Nông học, Lâm nghiệp, Môi trường, CNSH&CNTP

(Khoa CNTY chuẩn bị mô hình thăm quan và cử người giới thiệu)

Cô Xuyến

 

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Bảy

04/06

 

 

Chủ Nhật

05/06

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN