Banner
Trang chủ THÔNG BÁO Lịch tuần

Lịch công tác tuần 24 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (6/6/2022- 12/6/2022)

05/06/2022 23:00 - Xem: 545

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 24 năm 2022 (06/06 - 12/06/2022)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

06/06

 

 

 

 - 09:00-11:00: Phòng họp A1

Làm việc với trường cao đẳng FPT Polytechnic

TP: BGH (Th. Quang, Th. Hiểu); Phòng KHTC (C.Lan, C. Hương); Phòng CT HSSV (Th.Bình); Phòng Đào tạo (Th.Thơ); Phòng QTPV ( Th. Hiếu, Th. Hải)

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 09:30-11:00: Phòng họp A1

Họp bàn công tác quản lý NCKH của Đoàn TN

TP: - Ban giám hiệu (thầy Hưng)

- Phòng QLKH&HTQT (cô Lê Minh)

- BTV Đoàn trường;

- Trưởng Ban NCKH&KN;

Nguyễn Viết Hưng

 

 - 14:00-17:30: Phòng họp A3

Họp xác định các vị trí việc làm cho CBVC của các Phòng chức năng tại các đơn vị tự chủ.

Thời gian cụ thể:

14h00 – 14.30: Phòng Quản trị phục vụ;

14.30-15.00: Phòng Quản lý chất lượng;

15.00 -16.00: Phòng Công tác HSSV;

16.00-16.30 Phòng Hành chính Tổ chức;

16.30-17.00 Phòng Đào tạo;

17.00-17.30: Phòng Khoa học CN và HTQT; Phòng Kế hoạch Tài chính.

TP: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐT; Ban giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn Trường; Phòng Kế hoạch Tài chính (cô Lan, cô Hương); Phòng HCTC (thầy Tính, cô Ngân, cô Quyên); lãnh đạo các phòng chức năng.

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 14:30-16:00: Phòng họp A1

Trao đổi với sinh viên về yêu cầu đi thực tập nghề tại Trung tâm Đào tạo Nông nghiệp Quốc tế Ramat, Israel

TP: Trung tâm ĐT&PTQT và sinh viên đăng ký

PGS.TS Hoàng Thị Bích Thảo

 

Thứ Ba

07/06

 

 

 

 

 

 - 07:30-08:00: Phòng họp A3

Họp BTVCĐ trường

TP: Ủy viên BTVCĐ trường

Đặng Xuân Bình

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Hội nghị BCHCĐ mở rộng V/v xây dựng NQ công đoàn quý 3 và bình xét TĐKT công đoàn năm học 2021-2022

TP: BCHCĐ trường; CT các công đoàn bộ phận (Trưởng vắng phó thay); UBKTCĐ; VPCĐ và Ban Nữ công (Chuẩn bị hồ sơ đề nghị khen thưởng các cấp)

Thầy Dũng 

Đặng Xuân Bình

 

 - 08:30-11:00: PH 1, Tầng 5, ĐHTN

Họp Hội đồng ĐHTN (Thầy Hùng)

 

ĐHTN

 

 - 10:00-11:00: Phòng họp A1

Trao đổi hợp tác với Trường Đại học Louisiana và Học viện Mainne Marine (Hoa Kỳ) 

 

TP:

- Ban Giám Hiệu (Th. Quang)

- P. HTQT (Th. Thảo) 

- VP CTTT (C. Dương, C. Hòa)

- Đại diện đối tác:

+ PGS. TS. Ignatius Cahyanto, Giám đốc Chương trình Quản lý Du lịch Lữ hành, Trường Đại học Louisiana, Hoa Kỳ

+ PGS. TS. Aaron Kingsbury, Giảng viên Học viện Mainne Marine (Hoa Kỳ)

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 14:00-16:00: PH 1, Tầng 5, ĐHTN

Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị TW 5, khóa XIII

TP: Thầy Hùng, Thầy Quang

 

ĐHTN

 

 - 16:00-17:30: Phòng họp A3

Họp bàn về phương án sử dụng cơ sở vật chất của Trung tâm Nghiên cứu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu

TP: BGH (Ô. Quang, Ô. Hiểu); BCU, BCN Khoa Nông học; lãnh đạo TT NCCTTƯVBĐKH (Ô. Hưng, Ô. Cường); Phòng QTPV (Ô. Hiếu); Phòng HCTC (B. Ngân).

Cô Xuyến, Thầy Dũng, Thầy Hà

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Tư

08/06

 

 

- 08:00-9:30: Phòng họp khoa NH

Họp Chi bộ triển khai nghị quyết tháng 6, 7/2022

TP: Toàn thể đảng viên

 

Lưu Thị Xuyến

- 09:30-11:30: Phòng họp khoa NH

Họp Khoa triển khai công tác tháng 6, 7/2022

TP: Toàn thể Cán bộ giảng viên

 

Lưu Thị Xuyến

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Họp BCH Đoàn trường khoá XXI, nhiệm kỳ 2022-2024

TP: - BCH Đoàn trường khoá XXI;

- Bí thư các Liên chi Đoàn;

Cô Đào Huyền

Trần Hải Đăng

 

 - 08:00-17:00: Bộ KHCN - Trần Duy Hưng

Hội nghị NCKH - Bộ KHCN (Đ/c Quang)

 

 

- 14:00-16:00: Phòng họp khoa NH

Xét đánh giá phân loại công chức và bình xét thi đua năm học 2021-2022

TP: Toàn thể Cán bộ giảng viên

 

Lưu Thị Xuyến

 - 14:00-16:00: Phòng họp A3

Thảo luận định hướng phát triển NCKH & CGCN

- Thành phần: Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu (Thầy Hưng), Phòng KHCN & HTQT (thầy Thảo, cô Minh)

 

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Năm

09/06

 - 08:00-11:00: Phòng họp A4

Đại hội chi bộ Phòng Công tác Học sinh sinh viên, nhiệm kỳ 2022-2025

TP: - Toàn thể Đảng viên Chi bộ Phòng CTHSSV

- Khách mời: Đại biểu ĐU ĐHTN; BCH Đảng bộ Trường; Bí thư các chi bộ trực thuộc

Lưu ý: Khách mời không tặng hoa.

Cô Xuyến

Đặng Xuân Bình

 

Thứ Sáu

10/06

 

 

 

 

 

 - 08:00-10:30: Phòng họp A3

Họp Hội đồng KH&ĐT thông qua kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023

TP: Các thành viên HĐ KH&ĐT; Trợ lý giáo vụ các khoa/trung tâm

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A4

Đại hội chi bộ Khoa Khoa học cơ bản, nhiệm kỳ 2022-2025

TP: - Toàn thể Đảng viên chi bộ Khoa KHCB

- Khách mời: Đại biểu ĐU ĐHTN; BCH Đảng bộ Trường; Bí thư các chi bộ trực thuộc

Lưu ý: Khách mời không tặng hoa.

Cô Xuyến

Lèng Thị Lan

 

 - 08:00-17:00: Khoa CNSH-CNTP

Bảo vệ khóa luận tốt nghiêp K50 các ngành CNSH, CNTP, ĐBCL&ATTP Khoa CNSH-CNTP

TP: TP: BCN Khoa, Hội đồng chấm KLTN, toàn thể CBVC khoa CNSH-CNTP

Sinh viên bảo vệ KLTH các ngành CNSH, CNTP, ĐBCL&ATTP, những người quan tâm

Nguyễn Văn Duy

 

 - 13:30-17:30: Phòng họp A1

Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ, ngành quản lý đất đai

TP: Hội đồng theo QĐ của Hiệu trưởng

 

Phòng Đào tạo

 

 - 14:00-15:00: PH bộ môn

Seminar BM KHXH - Khoa KHCB

Chủ đề “Khái quát về trò chơi vận động”. Người trình bày: TS. Vũ Hồng Thái.

TP: GV bộ môn KHXH và những người quan tâm

Nguyễn Thị Huyền

 

 - 15:00-17:30: Phòng họp A3

Giải pháp cân đối nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học đối với giảng viên thiếu giờ năm học 2022 - 2023

TP: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐT; Ban giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn Trường; Phòng Đào tạo (thầy Thơ, thầy Luận); Phòng KHCN và HTQT (thầy Thảo, cô Minh); Phòng Kế hoạch Tài chính (cô Lan, cô Hương); Phòng HCTC (cô Ngân, cô Quyên); BCU, BCN các Khoa.

Các Khoa chuẩn bị: 1- Báo cáo giải pháp cân đối nhiệm vụ đào tạo và NCKH cho các giảng viên thiếu giờ;

                                 2- Bảng thống kê giờ giảng, khối lượng công việc của GV năm học 2022 - 2023.

Cô Xuyến, Thầy Dũng, Thầy Hà

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Bảy

11/06

 

 - 08:00-15:00: Phòng họp A4

Hội thảo tập huấn kỹ năng mềm

Người trình bày: Hoàng Văn Hùng - Trưởng bộ phận tuyển dụng Công ty cổ phần chăn nuôi CP. Việt Nam khu vực miền Bắc

Phần 1. Hội thảo chia sẻ KỸ NĂNG CHINH PHỤC NHÀ TUYỂN DỤNG cho sinh viên năm cuối Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (từ 8h00 - 11h30)

Phần 2. Phỏng vấn tuyển dụng sinh viên các ngành CNSH, CNTP (cả CTTT), ĐBCL&ATTP và các ngành khác trong trường (13h30 - 15h00)

TP: TP. BCN khoa CNSH-CNTP, sinh viên năm cuối ngành CNSH, CNTP, ĐBCL&ATTP và các ngành khác trong trường, những người quan tâm

KHOA CNSH &CNTP

 

 - 08:30-09:30:

Giao nhận đề tài thực tập tốt nghiệp các lớp: NLTB-QLDD52, NLHB-QLDD52, NL-QLDD53 

Hình thức tổ chức: Trực tuyến 

Phần mềm: Zoom (ID: 890 738 1387; pass: 666888)

TP: BGH (thầy Hiểu); TT ĐTTNCXH (Cô Hằng, cô Linh); BCN khoa QLTN, giảng viên được phân công hướng dẫn; toàn thể SV lớp NLTB-QLDD52 (36 SV), NLHB-QLDD52 (04 SV) và NL-QLDD53 (10 SV); Trung tâm ĐTTNCXH

Nguyễn Chí Hiểu

 

Chủ Nhật

12/06

 - 13:30-15:00: Phòng họp A4

Lễ Tốt nghiệp Khóa 48 và 49 Chương trình Tiên Tiến 

TP:

- Hội đồng trường (Th. Hùng) 

- Ban Giám hiệu (Th. Quang) 

- Đại diện P. CTHSSV, P. HTQT, P. ĐT

- VP CTTT  

- Phụ huynh và sinh viên K48, 49 CTTT

- Các khách mời (theo giấy mời)

Nguyễn Thế Hùng

 

 

THÔNG BÁO

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN