Banner
Trang chủ THÔNG BÁO Lịch tuần

Lịch công tác tuần 28 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (04/7/2022- 10/7/2022)

03/07/2022 20:00 - Xem: 332

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 28 năm 2022 (04/07 - 10/07/2022)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

04/07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 08:00-09:00: Khoa Môi trường

Đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Khoa học môi trường cho sinh viên tốt nghiệp năm 2022

TP: Giảng viên khoa Môi trường được phân công và sinh viên ngành Khoa học môi trường năm cuối

 

Khoa Môi trường

 

 - 08:00-09:00: Phòng họp A1

BTV Đảng ủy làm việc với ban chi ủy chi bộ phòng QTPV về kế hoạch chuẩn bị đại hội

 

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A3

Tư vấn thu thập minh chứng và viết báo cáo tiêu chuẩn/tiêu chí (TC 1, 3) tự đánh giá CSGD

Thành phần: Chuyên gia tư vấn (PGS.TS. Trần Văn Điền, TS. Nguyễn Đức Thạnh), phòng Hành chính tổ chức và những người quan tâm; CB: Phòng Quản lý chất lượng

 

Phòng QLCL

 

 - 14:00-15:00: Phòng họp A4

Tập huấn Kỹ năng báo cáo khoá luận tốt nghiệp

TP: Giáo viên chủ nhiệm và sinh viên các lớp TY 49 No1, No2, No3 và CNTY 50

Cô Quyên tập huấn

Phan Thị Hồng Phúc

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Tư vấn thu thập minh chứng và viết báo cáo tiêu chuẩn/tiêu chí (TC 2, 6) tự đánh giá CSGD

 

Thành phần: Chuyên gia tư vấn (PGS.TS. Trần Văn Điền, TS. Nguyễn Đức Thạnh), phòng Hành chính tổ chức và những người quan tâm; CB: Phòng Quản lý chất lượng

 

Phòng QLCL

 

 - 14:00-17:00: PH 1, Tầng 5, ĐHTN

Họp tập thể lãnh đạo ĐHTN (Thầy Hùng)

 

ĐHTN

 

 - 15:00-17:00: Phòng họp A4

Chạy thử chương trình " Hội nghị tổng kết DN giai đoạn 15 - 21

TP: Thầy Kiên, BCN Khoa, Trưởng các tiểu ban.

Từ Trung Kiên

 

 - 15:00-18:00: Hội trường A

Công tác chuẩn bị Hội chợ việc làm năm 2022

TP: Cô Hoan và SV lớp CNTY 50

 

 - 15:00-17:00: Giảng đường D1 03

Công tác chuẩn bị cho Hội chợ việc làm 2022

TP:  Thầy Sơn và SV lớp CNTY 50

Bùi Ngọc Sơn

 

 - 17:00-18:00: Khoa CNSH&CNTP

Kiểm tra mô hình đề tài đặt hàng: Xây dựng mô hình vườn bảo tồn và lưu giữ nguồn gen cây dược liệu dưới tán vải phục vụ nghiên cứu, đào tạo tại khoa CNSH&CNTP

TP: BGH (Thầy Hưng); Phòng KHCN&HTQT (C. Minh, T. Hòa), chủ nhiệm đề tài (T. Nguyễn Tiến Dũng)

 

ĐHTN

 

Thứ Ba

05/07

 

 

 

 

 

 

 - 08:00-09:00: Phòng máy TTNN&THƯD

Đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Quản lý tài nguyên rừng cho sinh viên tốt nghiệp năm 2022

Thành phần: Giảng viên khoa Lâm nghiệp được phân công (02 cán bộ coi thi) và sinh viên Quản lý tài nguyên rừng năm cuối

CB: Trung tâm NN&THƯD (phòng máy), phòng QLCL (kỹ thuật đề thi)

 

Phòng Quản lý chất lượng

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A1

Tư vấn thu thập minh chứng và viết báo cáo tiêu chuẩn/tiêu chí (TC 4, 7, 25) tự đánh giá CSGD

Thành phần: Chuyên gia tư vấn (PGS.TS.Trần Văn Điền, TS. Nguyễn Đức Thạnh), phòng KHTC, phòng QTPV, Trung tâm NN&THƯD, Phòng ĐT, Phòng KHCN&HTQT, Trung tâm ĐTTNCXH và những người quan tâm; CB: Phòng Quản lý chất lượng

 

Phòng QLCL

 

 - 08:30-09:30: Phòng máy 201

Đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Khoa học cây trồng và Nông nghiệp công nghệ cao cho sinh viên tốt nghiệp năm 2022

Thành phần: Giảng viên khoa Nông học được phân công (cán bộ coi thi) và sinh viên ngành KHCT, NNCNC năm cuối

CB: Trung tâm NN&THƯD (phòng máy), phòng QLCL (kỹ thuật đề thi)

Cô Xuyến, Thầy Ngọc, Cô Nga, Thầy Tuấn, Cô Thảo.

Phòng QLCL

 

 - 10:00-11:00: Phòng họp A3

Ký hợp tác Đào tạo và NCKH giữa Trường ĐHNL và  Công ty De Heus Việt Nam

TP: Nhà trường: Đại diện: BGH, Phòng ĐT, BCN khoa, Trưởng phó BM, TLGV Khoa CNTY, Cán bộ truyền thông nhà trường

Công ty: Ô Harry Hiếu - Giám đốc đối ngoại; Bà Bùi Thị Minh Thi - Trưởng bộ phận đào tạo và thu hút nhân tài

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 13:30-17:30: Phòng họp A4 (phiên chung) Phòng A2, A3, Phòng trực tuyến (phiên hội thảo theo chủ đề)

Hội nghị tổng kết Công tác hợp tác Doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2021

TP: CTHĐT,BGH, Đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm, toàn thể CBGV khoa CNTY (kể cả GV kiên nhiệm), CB Truyền thông nhà trường

Đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, Truyền hình Thái Nguyên, Báo GD thời đại, Báo Nhà Chăn nuôi.

Thầy Dũng

Nguyễn Hưng Quang

 

-14:00 – 15:30: Phòng họp khoa Nông học

Họp chi bộ:  Lế kết nạp Đảng viên mới

TP: Toàn thể Đảng viên, 04 quần chúng ưu tú được kết nạp.

Đ/c Toán chuẩn bị loa, quốc ca, quốc tế ca, Maket; Đ/c Đào Huyền chuẩn bị nội dung và dẫn chương trình.

Lưu Thị Xuyến

 - 14:00-17:00: Phòng họp B2

Tư vấn thu thập minh chứng và viết báo cáo tiêu chuẩn/tiêu chí (TC 12, 16) tự đánh giá CSGD

 

Thành phần: Chuyên gia tư vấn (PGS.TS.Trần Văn Điền, TS. Nguyễn Đức Thạnh), Phòng QLCL và những người quan tâm; CB: Phòng Quản lý chất lượng

 

Phòng QLCL

 

 - 14:00-20:00: Phòng họp A1

Thảo luận hợp tác với Học viện Phát triển giáo dục Nghề - Bộ Giáo dục và Thể thao Lào

- Thành phần: 

+ Học viện PTGDN - Lào: PGS.TS. Bounseng Khamounty (Phó giám đốc phụ trách), TS. Outhay Banavong (phó giám đốc) và 5 thành viên khác trong đoàn

+ Trường ĐHNL: Thầy Hùng (HĐT), cô Dương (CTTT), thầy Thảo (KHCN & HTQT)

 

Nguyễn Thế Hùng

 

Thứ Tư

06/07

 

 

 

 

 - 07:00-14:00: Hội trường A

Ngày hội việc làm Sinh viên khoa CNTY lần 1, năm 2022

TP: CTHĐT, BGH, BCN khoa CNTY, Trợ lý hợp tác DN, Bí thư LC, GVCN và sinh viên lớp TY 49 NO123, CNTY 50, SV K50 khoa KTNN & PTNT, Khoa MÔi trường, Khoa CNSH & CNTP và những người quan tâm.

Từ Trung Kiên

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A1

Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ 06 tháng đầu năm 2022

TP: BGH (Thầy Hưng); Phòng KHCN&HTQT (Cô Minh), phòng KH-TC (C. Hương), chủ nhiệm đề tài cấp Bộ B2020, B2021, B2022; chương trình KHCN cấp Bộ 2020.

 

ĐHTN

 

 - 08:00-11:30: Hội trường tầng 2 Thư viện

Chương trình tập huấn phối hợp với Liên hiệp hội phụ nữ tỉnh Thái Nguyên _Đào tạo kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp (Chính sách của Trung ương và của tỉnh liên quan đến khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Kỹ năng xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, quản lý tài chính và kết nối thị trường; Kỹ năng quản lý cho Hợp tác xã, Tổ hợp tác.)

TP: Các nhóm ý tưởng khởi nghiệp trường ĐHNL, Hội viên phụ nữ tỉnh TN, Thành viên HTX tỉnh TN, TT ƯTCN&HTKN

 

TT UTCN&HTKN

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A3

Tư vấn thu thập minh chứng và viết báo cáo tiêu chuẩn/tiêu chí (TC 5, 17) tự đánh giá CSGD

 

Thành phần: Chuyên gia tư vấn (PGS.TS.Trần Văn Điền, TS. Nguyễn Đức Thạnh), Phòng CTHSSV, Phòng KHCN&HTQT, Phòng QLCL, phòng ĐT, Đoàn thanh niên và những người quan tâm; CB: Phòng Quản lý chất lượng

 

Phòng QLCL

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Tư vấn thu thập minh chứng và viết báo cáo tiêu chuẩn/tiêu chí (TC 8, 19, 20) tự đánh giá CSGD

 

Thành phần: Chuyên gia tư vấn (PGS.TS.Trần Văn Điền, TS. Nguyễn Đức Thạnh), phòng KHCN&HTQT và những người quan tâm; CB: Phòng Quản lý chất lượng

 

Phòng QLCL

 

Thứ Năm

07/07

 - 07:00-17:00: UBND huyện Lục Yên

Làm việc tại UBND huyện Lục Yên, Yên Bái, (ngày 7,8/8/2022)

TP: Thầy Quang, thầy Hiểu (BGH); thầy Thơ (PĐT); thầy Thảo (P.KHCN&HTQT), cô Hằng (TTĐTTNCXH), thầy Trung (khoa KT&PTNT), thầy Binh (khoa QLTN)

Xe xuất phát tại Nhà trung tâm lúc 7h30 (phòng HCTC điều xe)

 

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Sáu

08/07

 

 - 07:00-17:30: GĐ D

Đánh giá Khoá luận tốt nghiệp sinh viên Khoá 49 TY và 50 CNTY

TP: Hội đồng theo Quyết định, SV K 49 TY và K50 CNTY

Phan Thị Hồng Phúc

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Họp góp ý, hoàn thiện đề án:

1. Xây dựng NTM và phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

2. Phát triển sản xuất nâng cao chất lượng cuộc sống cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2030

Thành phần: BGH (T. Hưng), Phòng KHCN&HTQT (C. Minh), thành viên 02 đề án: T. Điền, T. Đào Thanh Vân, T. Bùi Đình Hòa, C. Mỵ, C. Hà Thị Hòa, C. Yến, C. Ngọc

 

Trần Văn Điền

 

Thứ Bảy

09/07

 

 

Chủ Nhật

10/07

-5:30  ngày 10/7 – 18:00 ngày 12/7: Thăm quan học tập mô hình tại Thanh Hóa

TP: Toàn thể CB, GV khoa Nông học ( cả GV kiêm nhiệm, thỉnh giảng của khoa)

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN