Banner
Trang chủ THÔNG BÁO Lịch tuần

Lịch công tác tuần 26 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (20/6/2022- 26/6/2022)

19/06/2022 10:00 - Xem: 321

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 26 năm 2022 (20/06 - 26/06/2022)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

20/06

 

 

 

 - 08:00-16:30: Phòng họp A3

Đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị và đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động năm học 2021 - 2022

TP: Hội đồng theo QĐ (BTV, Chủ tịch HĐT, BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN); Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, Bộ phận TCCB, Bộ phận TĐKT.

Cô Xuyến

Nguyễn Hưng Quang

 

-8;00 – 11:00: Phòng họp khoa Nông học

Thống nhất nội dung, hình thức đề thi CĐR cho SV K50

TP: Toàn thể giáo viên khoa NH ( Yêu cầu tất cả các thầy cô mang máy tính theo để hoàn thiện luôn  CÂU HỎI+ ĐÁP ÁN môn học mình phụ trách)

Phạm Văn Ngọc

 - 14:00-15:30: Phòng họp A1

Thảo luận và đề xuất kế hoạch hợp tác với Đoàn thanh niên Bộ KHCN

Tp: BGH (thầy Hưng), Đoàn TN (thầy Đăng và Ban KHCN & KN), phòng KHCN (cô Minh), TT ƯTCN & HTKN (thầy Vận, thầy Toàn)

 

Nguyễn Viết Hưng

 

 - 15:30-17:00: Phòng họp A1

Họp Hội đồng xét chọn đề tài tham gia cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học quốc gia

TP: - Hội đồng theo quyết định (thầy Hưng, cô Lê Minh, thầy Đăng, cô Đào Huyền-NH, thầy Sơn-CNSH, cô Oanh-CNTY, cô Huyền-ĐTN)

Nguyễn Viết Hưng

 

 - 16:30-17:30: Phòng họp A3

Tiếp đoàn giảng viên và sinh viên Đại học Santo Tomas, Philippines

TP:

- BGH (Th. Quang)

- Đại diện lãnh đạo phòng KHCN&HTQT

- VP CTTT (C. Dương, C. Huyền, C. Lương)

Lý Thị Thuỳ Dương

 

Thứ Ba

21/06

 

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A1

Làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên

TP: -BGH (Ô. Hiểu); Phòng QTPV (Ô.Hiếu, B. Mai Anh)

Nguyễn Chí Hiểu

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A3

Họp Tổ công tác xây dựng Đề án Trung tâm Đào tạo biến đổi khí hậu

TP: Các thành viên của tổ công tác: Cô Hà (LN), Thầy Thảo (PKH&HTQT), A. Hiếu (TBQT), Thầy Sơn (LN), Thầy Nguyễn Thế Hùng, Thầy Trần Văn Điền, Thầy Trần Văn Phùng, A. Tuân (ADC).

Tổ trưởng tổ công tác

 

 - 14:00-17:00: PH Khoa KT và PTNT

Thực hiện Quy trình bổ nhiệm lại Trưởng khoa Kinh tế và PTNT nhiệm kỳ 2022 - 2027

TP: Tổ công tác (theo QĐ); toàn thể viên chức, người LĐ của Khoa KT và PTNT (kể cả GV kiêm nhiệm hưởng lương Trường)

Tổ trưởng Tổ công tác

 

Thứ Tư

22/06

 

 

 

 

 

 - 07:30-08:30: Trung tâm PTNT Smart

Kiểm tra và nghiệm thu mô hình đề tài đặt hàng: “Thiết kế và phát triển cảnh quan đường vào không gian trải nghiệm nông nghiệp”, CNĐT: Vũ Thị Quý

TP: BGH (T.Hưng); Trưởng phòng QTPV; Phòng KHCN&HTQT (C. Minh. T. Hòa); CNĐT

Nguyễn Viết Hưng

 

 - 08:00-11:00: Tại mô hình

Kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng đất  (theo đề án quy hoạch đất 5 năm của đơn vị) : Viện KHSS: 8h-9h30; Khoa Nông học: 9h30- 11h 

Thành phần: theo QĐ 354 ngày 13/5/2022

Thầy Dũng

Nguyễn Chí Hiểu

 

 - 08:30-10:00: Phòng họp khoa KT&PTNT

Đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Kinh tế nông nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp năm 2022

TP: Thành phần: Giảng viên khoa KT&PTNT được phân công và sinh viên KTNN năm cuối

Phòng Quản lý chất lượng

 

 - 08:45-11:00: Khoa Nông học

Kiểm tra và nghiệm thu mô hình 02 đề tài đặt hàng:

- Thiết kế và phát triển mô hình cảnh quan nhiệm sở Khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, CNĐT: Đặng Thị Tố Nga

- Xây dựng mô hình tập đoàn cây ăn quả nhập nội tại nhiệm  sở mới khoa Nông học phục vụ công tác đào tạo và trải nghiệm, CNĐT: Phạm Văn Ngọc

TP: BGH (T.Hưng); BCN Khoa (C. Xuyến); Phòng KHCN&HTQT (C. Minh. T. Hòa); CNĐT

 

Nguyễn Viết Hưng

 

 - 14:00-17:00: Tại mô hình

Kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng đất  (theo đề án quy hoạch đất 5 năm của đơn vị) : Khoa Lâm nghiệp: 14h-15h; TT Thủy sản: 15h- 16h; Khoa CNTY: 16h-17h

Thành phần: theo QĐ 354 ngày 13/5/2022

 

Nguyễn Chí Hiểu

 

 - 14:00-17:00: PH Khoa Nông học

Thực hiện Quy trình bổ nhiệm Trưởng khoa Nông học nhiệm kỳ 2022 - 2027

TP: Tổ công tác (theo QĐ); toàn thể viên chức, người LĐ của Khoa Nông học (kể cả GV kiêm nhiệm hưởng lương Trường)

Tổ trưởng Tổ công tác

 

Thứ Năm

23/06

 

 

 

 - 08:00-09:00: Tại mô hình

Kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng đất  (theo đề án quy hoạch đất 5 năm của đơn vị) : TTkhảo kiểm nghiệm giống CTVN: 8h-9h30; Khoa CNSH & CNTP: 9h30- 11h 

Thành phần: theo QĐ 354 ngày 13/5/2022

 

Nguyễn Chí Hiểu

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Hội đồng nghiệm thu tài liệu tham khảo: Sổ tay phân tích môi trường, chủ biên: TS. Trần Thị Phả

Hội đồng theo QĐ số 511/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 15/6/2022 của Hiệu trưởng (Thầy Quang, thầy Hiểu, thầy Thơ, thầy Luận, thầy Thành, cô Lan, thầy Đăng)

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 14:00-17:00: Tại mô hình

Kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng đất  (theo đề án quy hoạch đất 5 năm của đơn vị) : Viện lâm nghiệp: 14h-15h30; Phòng QTPV: 15h30- 17h 

Thành phần: theo QĐ 354 ngày 13/5/2022

 

Nguyễn Chí Hiểu

 

 - 16:30-17:00: Phòng họp A3

Xét công nhận tốt nghiệp tháng 6 năm 2022 (hệ vừa làm vừa học)

TP: Ô. Quang, Ô. Hiểu (BGH), Ô. Thơ (ĐT), B. Hằng, B. Linh (TTĐT TNCXH), B. Hương (KTT), B. Hà (QLCL), Ô. Bình (HSSV)

 

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Sáu

24/06

 

 

 - 08:00-09:00: Tại mô hình

Kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng đất các mô hình:

- Tại khu KTX B cũ : Mô hình đ/c Nguyễn Thị Tình, đ/c Lưu Hồng Sơn  khoa CNSH & CNTP, Mô hình đ/c Nguyễn Văn Hồng Viện KHSS : Từ 8h-10h;

- Tại sau GĐ A: Mô hình đ/c Lương Hùng Tiến: khoa CNSH & CNTP: 10-11h.  

Thành phần: theo QĐ 354 ngày 13/5/2022

 

Nguyễn Chí Hiểu

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A1

Hội đồng bảo vệ bải luận tổng quan của NCS Nguyễn Xuân Thiều, ngành Quản lý đất đai

Hội đồng: Theo QĐ của Hiệu trưởng (PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông; PGS.TS. Lê Văn Thơ; TS. Vũ Thị Thanh Thủy; PGS.TS. Phan Đình Binh; TS. Nguyễn Ngọc Anh)

 

Phòng Đào tạo

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A4

Tổ chức Diễn đàn: "Thực thi cam kết về SPS trong Hiệp định EVFTA và RCEP”

TP: BGH (T, Quang, T.Hưng); Lãnh đạo và chuyên viên phòng KHCN&HTQT, đại biểu các đơn vị: Khoa Nông học, Khoa KT&PTNT, CNSH&CNTP, TT ĐT&NC giống cây trồng, vật nuôi; TT Hacen (Theo Thông báo 524/TB-ĐHTN-KHCN ngày 16/6/2022) và những người quan tâm.

(Phòng HC-TC, CT-HSSV, KHCN&HTQT hỗ trợ công tác tổ chức theo Thông báo 524/TB-ĐHTN-KHCN ngày 16/6/2022)

Thầy Dũng, thầy Tuấn, cô Oanh, cô Diệu, thầy Ngọc, thầy Hà, cô Nga, thầy Huấn, cô Đào Huyền, thầy Ưng.( Cô Oanh trình bày BC)

 

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Bảy

25/06

 

-8:00 – 11:00: Giảng đường D

Hội đồng chấm Báo cáo Tốt nghiệp SV K50 khoa Nông học

TP: Các thầy cô giáo viên khoa nông học có tên trong danh sách theo QĐ của Hiệu trưởng

 

Lưu Thị Xuyến

 - 08:00-17:00: Phòng Multimedia tầng 2, Thư viện

Đào tạo tập huấn Thương mại điện tử, tiếp thị, quảng bá sản phẩm trên không gian số

TP: Các nhóm dự án khởi nghiệp năm 2021, các nhóm ý tưởng khởi đề xuất năm 2022, doanh nghiệp/ nhóm, cá nhân khởi nghiệp ĐMST.

 

TT UTCN và HTKN

 

 - 14:00-17:30: Giảng đường C

Bảo vệ đề cương K29KHMT-

Thành phần:Theo quyết định thành lập HĐ

 

 

Chủ Nhật

26/06

 

 - 08:00-17:00: Phòng Multimedia tầng 2 Thư viện

Đào tạo tập huấn Thương mại điện tử, tiếp thị, quảng bá sản phẩm trên không gian số

TP: Các nhóm dự án khởi nghiệp năm 2021, các nhóm ý tưởng khởi đề xuất năm 2022, doanh nghiệp/ nhóm, cá nhân khởi nghiệp ĐMST.

 

TT UTCN & HTKN

 

 - 08:30-11:00: Phòng họp A4

Chương trình gặp mặt và giao nhận đề tài thực tập tốt nghiệp lớp YBLY-KTNN52

TP: BGH (thầy Hiểu), TT ĐTTNCXH (cô Hằng, cô Linh), BCN khoa KT&PTNT, giảng viên được phân công hướng dẫn

Nguyễn Chí Hiểu

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN