Banner
Trang chủ THÔNG BÁO Lịch tuần

Lịch công tác tuần 27 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (27/6/2022- 03/7/2022)

26/06/2022 22:00 - Xem: 334

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 27 năm 2022 (27/06 - 03/07/2022)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

27/06

 

 

 - 07:30-11:00: Phòng họp A3

Hội nghị bình xét thi đua khen thưởng năm học 2021-2022

TP: Ban Giám hiệu, CT Hội đồng Trường, Hội đồng TĐKT Trường ĐHNL năm học 2021-2022, Trưởng các đơn vị (Chú ý: Các đơn vị chuẩn bị minh chứng kết quả liên quan đến công tác TĐKT của đơn vị mình), CT Công đoàn, CT Hội CCB, Bí thư Đoàn TN, CT Hội SV, P.HCTC (B.Huyền, B.Hà);

Cô Xuyến

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 08:00-17:00: Phòng Multimedia tầng 2 Thư Viện

Đào tạo tập huấn sử dụng và khai thác nền tảng trực tuyến kết nối, hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST TUAF

TP: Các nhóm dự án khởi nghiệp năm 2021, các nhóm ý tưởng khởi đề xuất năm 2022, doanh nghiệp/ nhóm, cá nhân khởi nghiệp ĐMST.

 

TT UTCN & HTKN

 

 - 14:00-17:00: Hội trường Trung tâm số - Đại học Thái Nguyên

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2022

TP:

Thành phần: Các cá nhân được triệu tập tham gia kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2022

(Khi đi mỗi cán bộ sẽ mang theo 02 bộ tài liệu câu hỏi kiểm tra của Thanh tra Bộ GD&ĐT)

Thầy Ngọc, Cô Phạm Huyền

Đại học Thái Nguyên

 

Thứ Ba

28/06

 

 - 08:00-09:00: Phòng máy TTNN&THƯD

Đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Quản lý đất đai và Quản lý tài nguyên &DLST cho sinh viên tốt nghiệp năm 2022

 

Thành phần: Giảng viên khoa QLTN được phân công và sinh viên QLDĐ, QLTN&DLST năm cuối

 

Phòng Quản lý chất lượng

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp số 1 ĐHTN

Họp BCH Đảng uỷ ĐHTN

Tp: Đc Hùng, Đc Quang

 

 

Thứ Tư

29/06

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp A3

Họp thống nhất kế hoạch hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng Trường ĐHNL năm học 2022-2023

TP: BGH (Thầy Quang, Thầy Hiểu, Thầy Hưng); Trưởng các đơn vị và tổ chức đoàn  thể

Cô Xuyến

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A4

Hội đồng bảo vệ Luận án cấp cơ sở của NCS Nguyễn Mỹ Hải, ngành Lâm sinh

TP: Hội đồng theo QĐ của Hiệu trưởng (TS. Nguyễn Thanh Tiến); GVHD: PGS.TS. Trần Thị Thu Hà, đại diện lãnh đạo khoa, Bộ môn và những người quan tâm

 

Phòng Đào tạo

 

Thứ Năm

30/06

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Giải pháp cân đối giờ giảng và NCKH cho các giảng viên có số giờ đào tạo thiếu từ 100 tiết trở lên và điều động viên chức, người lao động các phòng chức năng về làm việc tại các đơn vị tự chủ.

TP: Chủ tịch HĐ Trường, Ban giám hiệu, Chủ tịch CĐ Trường, Trưởng các Phòng, Trưởng các Khoa, Bộ phận TCCB (cô Ngân, cô Quyên); các giảng viên thiếu giờ từ 100 tiết trở lên; viên chức, người lao động ở các phòng chức năng chưa đủ khối lượng công việc.

Cô Xuyến, thầy Khánh

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Sáu

01/07

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Làm việc với Đoàn kiểm tra của Đảng ủy ĐHTN về: Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị; việc lãnh đạo triển khai thực hiện các Đề án của Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025.

TP: TP: Ủy viên BCH Đảng bộ trường; Bí thư chi bộ; Trưởng Ban XD Đảng; Ban chỉ đạo thực hiện các Đề án; Trưởng các tổ chức Đoàn thể

Cô Xuyến

Đ/c Nguyễn Thế Hùng - BTĐU

 

Thứ Bảy

02/07

 

 - 07:30-17:30: PH A1, A3 và Phòng trực tuyến

Hội đồng bảo vệ Luận văn thạc sĩ ngành Kinh tế nông nghiệp

TP: Hội đồng theo QĐ của Hiệu trưởng

- 7h20: Khai mạc tại phòng họp A3

- 7h30: Các hội đồng bắt đầu làm việc

Phòng HCTC: Mở cửa các phòng họp A1, A3 và PH trực tuyến

 

Phòng Đào tạo

 

 - 08:00-17:00: Tại phòng CTSV và phòng KHTC

BỔ SUNG: Nhập học Cao học K30 và NCS tuyển sinh đợt tháng 5/2022

TP: Phòng CTSV, phòng KHTC, phòng ĐT

 

Phòng CTSV

 

Chủ Nhật

03/07

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN