Banner
Trang chủ THÔNG BÁO Lịch tuần

Lịch công tác tuần 39 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (19/9/2022- 25/9/2022)

18/09/2022 20:00 - Xem: 344

LỊCH CÔNG TÁC TUẦNKHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 39 năm 2022 (19/09 - 25/09/2022)

 

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

19/09

 

 

 - 07:30-10:00: Phòng họp A4

Tuần sinh hoạt công dân-người học K54, năm học 2022-2023

* Thời gian: 19/9/2022 - 27/9/2022

- Sáng: 07h30-10h00: SV Khoa CNTY

- Chiều: 14h00-16h00: SV các Khoa còn lại và VPCTTT

* Địa điểm: Phòng họp A4, Nhà Trung tâm

* Lịch học các chuyên đề chi tiết trong văn bản gửi kèm

TP: Giảng viên/Báo cáo viên (Theo kế hoạch giảng dạy); Bộ phận Quản lý phục vụ lớp học (Theo QĐ); P. CTHSSV (Đầu mối phối hợp); P. HCTC (Chuẩn bị phòng họp A4); P. QTPV (CSVC điện nước); Các đơn vị đào tạo (Hỗ trợ, quản lý SV của đơn vị):  Cô Quỳnh

 

Nguyễn Hưng Quang

 

8:00 – 11:00: Phòng họp khoa

Gọi điện Tư vấn Tuyển sinh

Tp: Cô Diệu, cô Nguyên, Cô Oanh, Cô Đào Huyền

Lưu Thị Xuyến

 - 08:00-10:00: Phòng Đào tạo

Kiểm tra công tác quản lý điểm, đề thi, lưu trữ bài thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2021 - 2022

TP:

Thành phần: Phòng Đào tạo, Đoàn kiểm tra theo quyết định số 760/QĐ-ĐHNL-QLCL

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

 - 14:00-17:00: Bộ NN&PTNT

Tham dự Chương trình tọa đàm về “Phát huy vai trò của KH&CN trong xây dựng NTM”

TP: BGH (Thày Hưng)

 

Bộ NN&PTNT

 

Thứ Ba

20/09

 

 

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A3

Họp các nhóm xây dựng các dự án phát triển sản xuất NLN và phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Pác Nặm giai đoạn 2022 - 2025

TP: BGH (T. Hưng), Khoa LN (C. Hà, T. Chung), Khoa CNTY (T. Thăng), Khoa NH (C. Xuyến, T. Ngọc), Khoa KT&PTNT (T. Tâm)

 

Nguyễn Viết Hưng

 

 - 08:00-11:00: Khoa LN

Kiểm tra công tác quản lý điểm, đề thi, lưu trữ bài thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2021 - 2022

TP:

Khoa LN, Đoàn kiểm tra theo quyết định số 760/QĐ-ĐHNL-QLCL

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

 - 14:00-16:00: Khoa CNSH&CNTP

Kiểm tra công tác quản lý điểm, đề thi, lưu trữ bài thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2021 - 2022

TP:

Khoa CNSH&CNTP, Đoàn kiểm tra theo quyết định số 760/QĐ-ĐHNL-QLCL

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Trao đổi, thống nhất công tác quản lý hoạt động NCKH cấp cơ sở

TP: BGH (T. Quang, T. Hưng), phòng KHCN (C. Minh), phòng KH-TC (C. Lan, C. Hương), Đoàn TN (T. Đăng)

 

Nguyễn Viết Hưng

 

Thứ Tư

21/09

 

 

 - 08:00-11:00: Khoa KT&PTNT

Kiểm tra công tác quản lý điểm, đề thi, lưu trữ bài thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2021 - 2022

TP:

Khoa KT&PTNT, Đoàn kiểm tra theo quyết định số 760/QĐ-ĐHNL-QLCL

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

 - 14:00-17:00: Khoa KHCB

Kiểm tra công tác quản lý điểm, đề thi, lưu trữ bài thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2021 - 2022

TP:

Khoa KHCB, Đoàn kiểm tra theo quyết định số 760/QĐ-ĐHNL-QLCL

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Họp thống nhất nội dung chuyển điểm tương đương cho các SV đi thực tập nghề nghiệp, TTTN tại nước ngoài

TP: BGH (Thầy Quang); Trưởng các phòng: Đào tạo; KHTC; QLCL ;(đ/c Luận, PTP Đào tạo); Trưởng các khoa; Giám đốc Trung tâm ĐT PTQT

Cô Xuyến

 

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Năm

22/09

 

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A3

Làm việc với Đoàn công tác của UBND huyện Hải Hà

TP: BGH (T. Quang, T. Hưng), phòng KHCN&HTQT (C. Minh), phòng Đào tạo (T. Thơ), TT ĐT theo NCXH (C. Hằng), đại diện 02 đề án

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 08:00-11:00: Khoa NH

Kiểm tra công tác quản lý điểm, đề thi, lưu trữ bài thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2021 - 2022

TP:

Khoa NH, Đoàn kiểm tra theo quyết định số 760/QĐ-ĐHNL-QLCL

Cô Xuyến, Cô Thảo, Cô Phạm Huyền

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

 - 14:00-17:00: Khoa QLTN

Kiểm tra công tác quản lý điểm, đề thi, lưu trữ bài thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2021 - 2022

TP:

Khoa QLTN, Đoàn kiểm tra theo quyết định số 760/QĐ-ĐHNL-QLCL;

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

Thứ Sáu

23/09

 

 

 

 

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp A3

Họp xét hưởng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên năm học 2022-2023

Thành phần: Chủ trì (Hiệu trưởng), trưởng các phòng: ĐT, KHTC, QLCL, HCTC; 

Chuẩn bị: bộ phận TCCB (Đ/c Huỳnh), phòng ĐT

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 08:00-10:00: TT ĐTTNCXH

Kiểm tra công tác quản lý điểm, đề thi, lưu trữ bài thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2021 - 2022

TP:

Trung tâm ĐT TNCXH, Đoàn kiểm tra theo quyết định số 760/QĐ-ĐHNL-QLCL

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

 - 08:30-11:00: Phòng họp A4

Chương trình gặp mặt và giao nhận đề tài thực tập tốt nghiệp lớp NLMCC-KTNN52

TP: BGH (thầy Hiểu), TT ĐTTNCXH, BCN khoa KT&PTNT, giảng viên được phân công hướng dẫn; Trung tâm ĐTTNCXH

Nguyễn Chí Hiểu

 

 - 09:30-11:00: Phòng họp A3

Họp thống nhất thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo VB số 567/ĐHNL-TCCB ngày 1/7/2022 của HT.

Thành phần: Chủ trì (Hiệu trưởng); trưởng các phòng: HCTC, KHTC, QLCL, KHCN&HTQT, QTPV.

Chuẩn bị: Bộ phận TCCB; các đơn vị báo cáo việc rà soát thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo VB của Trường

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 14:00-17:00: Khoa CNTY

Kiểm tra công tác quản lý điểm, đề thi, lưu trữ bài thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2021 - 2022

TP:

Khoa CNTY, Đoàn kiểm tra theo quyết định số 760/QĐ-ĐHNL-QLCL

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

 - 19:30-21:00: Phòng họp trực tuyến

Hội nghị Nghiên cứu, phổ biến, quán triệt và thực hiện Quy định sso 69-QĐ/TƯ ngày 07/6/2022 của Bộ chính trị

Hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

Trực tiếp tại Phòng họp trực truyến: Thành phần các Đ/c Trong BCH Đảng bộ, Bí thư các chi bộ

Trực tuyến tại Linlk Ms team - Bộ phận CNTT thiết lập và gửi toàn thể Đảng viên của Nhà trường

 

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Bảy

24/09

 - 08:00-11:00: PH A1 và PH A3

Hội đồng bảo vệ Luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học 

TP: Theo QĐ của Hiệu trưởng

 

Phòng Đào tạo

 

Chủ Nhật

25/09

7:30 – 16:30: Giảng đường D

Hội đồng thẩm định Luận văn thạc sĩ K28 KHCT

TP: Các thầy cô có tên trong danh sách Hội đồng theo QĐ

Lưu Thị Xuyến

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN