Banner
Trang chủ THÔNG BÁO Lịch tuần

Lịch công tác tuần 23 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (29/5/2023- 04/6/2023)

28/05/2023 22:00 - Xem: 191

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 23 năm 2023 (29/05 - 04/06/2023)

KHOA NÔNG HỌC

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

29/05

 - 15:30-16:30: Phòng họp A1

Họp khởi động dự án Phòng thí nghiệm các hợp chất thiên nhiên

TP: TP: BGH (Th.Quang, Th. Hiểu); Phòng QTPV (Th.Hiếu, Th.Hải); Viện trưởng các viện: Viện KHSSS, Viện Lâm nghiệp PTBV; Trưởng các khoa: Lâm nghiệp, CNTY, Môi trường; Đại diện Ban QUản lý các dự án- Bộ GD&ĐT.

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Ba

30/05

 

-8:00 – 10:00: Phòng họp khoa Nông học

Họp HĐ KH&ĐT khoa: Xét sáng kiến và giờ NCKH năm học 2022 – 2023

TP: BCN khoa, Trưởng phó bộ môn, giáo vụ, cô Quỳnh (Cô Quỳnh chuẩn bị tài liệu)

Dương Trung Dũng

-14:00 – 17:00: Các phòng làm việc tại khoa Nông học

Bình xét thi đua năm học 2022 – 2023 cấp bộ môn

TP: Toàn thể CB, GV khoa Nông học. Họp theo bộ môn

Yêu cầu các cá nhân nộp đủ các loại giấy tờ thi đua của cá nhân, Bộ môn họp xét cấp BM (có biên bản họp) và trích ngang thành tích của từng cá nhân bản cứng + mềm ( theo mẫu). Cuối ngày nộp thầy Toán tổng hợp cả khoa

 

Trưởng các bộ môn: Trần Đình Hà, Nguyễn Minh Tuấn, Hoàng Kim Diệu

 - 09:00-11:30: Phòng họp A1

Họp khởi động dự án Phòng thí nghiệm các hợp chất thiên nhiên

TP: TP: BGH(Th.Hiểu); Phòng QTPV (Th.Hiếu,Th.Hải); Lãnh đạo+ cán bộ hỗ trợ dự án các đơn vị: Viện KHSS, Viện Lâm nghiệp PTBV, Khoa Lâm nghiệp, Khoa CNTY, Khoa Môi trường; Đại diện Ban Quản lý các dự án- Bộ GD&ĐT

Nguyễn Chí Hiểu

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Demo và thống nhất lại các chức năng module về đào tạo; công tác HSSV; tuyển sinh; và tài chính

Thành phần: Ban giám hiệu (Thầy Quang, thầy Hiểu); Trưởng và phó trưởng phòng các phòng (Đào tạo; CTHSSV; KHTC); ban lãnh đạo các trung tâm (Trung tâm ĐTTNCXH; trung tâm tuyển sinh và truyền thông; trung tâm NNTHUD); chuyên viên phụ trách các module phần mềm của phòng Đào tạo, CTHSSV; KHTC; trung tâm ĐTTNCXH; trung tâm tuyển sinh. Cô Toàn, cô Vui trung tâm NN-THUD; Lãnh đạo và chuyên viên chuyển giao phần mềm Công ty Nam Việt.

 

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Tư

31/05

 

 

 

 

 - 08:00 (31/5)-17:00 (2/6): Phòng họp trực tuyến

ĐHTN Kiểm tra công tác quản lý hành chính về sử dụng tài sản công và chế độ chính sách của người học

TP:

TP: Đại diện Ban giám hiệu, lãnh đạo các phòng QTPV, ĐT, KHTC, QLCL và chuyên viên phụ trách nội dung minh chứng

Đại học Thái Nguyên

 

 - 08:00: Trung tâm Hội nghị ĐHTN

Tập huấn công tác chuyển đổi số của ĐHTN năm 2023

TP: TP: Đại biểu mời; Trưởng, phó các phòng chức năng; Trưởng, phó các Khoa chuyên môn; Trưởng, phó các Viện/Trung tâm thuộc và trực thuộc; Trưởng, phó Thầy Dũng, thầy Hà, thầy Tuấn, cô Diệu, Cô Nga, Cô Oanh, thầy Ngọc

Đại học Thái Nguyên

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Hội đồng nghiệm thu Giáo trình Sinh lý động vật, chủ biên: PGS.TS. Từ Trung Kiên

TP: Theo Quyết định số 349/QĐ-ĐHNL ngày 15/5/2023 của Hiệu trưởng (Thầy Quang, thầy Hiểu, thầy Thơ, thầy Luận, cô Mỵ, cô Lan, thầy Hiển, thầy Thăng, cô Trang)

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 09:30-11:00: Phòng họp A4

Lễ công bố quyết định thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp CNTY, Trường ĐHNL

TP: BT-CTHĐT (Thầy Hùng); BGH (Thầy Quang, Thầy Hiểu, Thầy Hưng); LĐ Hội ND tỉnh TN; LĐ Khoa CNTY (Cô Hồng Phúc, Cô Mai Lan); SV Khoa CNTY (Có danh sách đăng ký tham gia chi hội ND kèm theo); Đại diện LĐ các khoa chuyên môn; Đại diện LĐ các phòng chức năng; Đại diện LĐ Đoàn TN-HSV

Chuẩn bị: P. HCTC (Cử cán bộ hỗ trợ làm maket; lễ tân nước uống; bài hát Quốc ca; kỹ thuật âm thanh ánh sáng; viết đăng tin bài); P. QTPV (Cử cán bộ hỗ trợ kỹ thuật điện); Khoa CNTY (Cử GV thông báo cho SV có tên trong danh sách tham dự đầy đủ, đúng giờ)

Cô Xuyến

Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A3

Họp Hội đồng xét đơn xin chuyển công tác của cán bộ

TP: Hội đồng theo QĐ số 387/QĐ-ĐHNL-TCCB ngày 25/5/2023 của Hiệu trưởng (Ô Quang, B Lan, Ô Tính,  Ô Bình, Ô Đăng, Ô Thơ, Ô Trung, B Quyên)

CB: HCTC, các thành viên HĐ (theo chức năng nhiệm vụ được chuẩn bi đã gửi qua Email)

 

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Năm

01/06

 

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp A3

Họp tập thể lãnh đạo xây dựng nghị quyết tháng 6/2023

TP: BTV, CT HĐT, BGH

 

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 09:30-11:30: Phòng họp A3

Họp BCH Đảng bộ xây dựng nghị quyết tháng 6/2023

 

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A3

Họp Giao ban tháng 6/2023

Thành phần: CT HĐT, BGH, Trưởng các đơn vị, tổ chức Đoàn thể, Thư ký HĐT, Kế toán trưởng

Cô Xuyến

 

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Sáu

02/06

-7:30 – 8:00: Phòng họp khoa

Họp chi ủy mở rộng Xây dưng Nghị quyết chi bộ tháng 6.2023

TP: BCU, CBN khoa, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN khoa

-8:00 – 9:00: Phòng họp khoa Nông học

Triển khai Nghị quyết tháng 6.2023

TP: Toàn thể Đảng viên chi bộ khoa Nông học

 

Trần Đình Hà

-9:00 – 11:00: Phòng họp khoa

Triển khai công tác tháng 6/2023

TP: Toàn thể CB, GV khoa Nông học

 

Lưu Thị Xuyến

Thứ Bảy

03/06

 

 

Chủ Nhật

04/06

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN