Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU Tin tức khoa học

Seminar kết quả nghiên cứu về sử dụng chế phẩm phân bón nano cho đậu tương

14/06/2021 16:06 - Xem: 420

Ngày 4/6/2021, Khoa Nông học tổ chức Seminar với chủ đề “Nghiên cứu hiệu quả sử dụng chế phẩm nano đến khả năng sinh trưởng và năng suất của giống đậu tương ĐT51 tại Thái Nguyên” do NCS. Phạm Thị Thu Huyền trình bày trực tuyến (online). Đây là một trong nội dung nghiên cứu trong luận án tiến sỹ của NCS. 

Theo kết quả nghiên cứu trong 02 vụ Hè Thu năm 2016 và 2017 tại Thái Nguyên cho thấy các công thức có ứng dụng chế phẩm nano xử lý hạt giống và bón qua lá đã ảnh hưởng tốt đến một số chỉ tiêu sinh lý của cây (chỉ số diện tích lá, số lượng nốt sần, khối lượng chất khô); khả năng chống chịu một số loại sâu, bệnh hại (sâu cuốn lá, sâu đục quả, bệnh lở cổ rễ) đều tốt hơn so với đối chứng. Trong đó công thức 3: Xử lý hạt giống bằng chế phẩm nano G3 + Phun  dung dịch dinh dưỡng nano A4 với 2 lần (Lần 1: Ngay trước khi cây bắt đầu ra hoa và l ần 2: ở giai đoạn hạt sinh trưởng), cho năng suất thực thu cao nhất (đạt 2,90 tấn/ha), tăng 16,20 % so với đối chứng và cho lãi thuần cao nhất đạt 43,9 triệu đồng/ha.

Tại buổi seminar, các giảng viên đã trao đổi về vai trò của phân bón nano đối với năng suất đậu tương, tác động của sản phẩm cây trồng sử dụng phân bón nano đến sức khỏe và môi trường.  Hội thảo đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, mở ra hướng nghiên cứu mới trong sản xuất cât trồng ứng dụng công nghệ cao.

                 Tin bài: Đặng Thị Tố Nga- Bộ môn Nông nghiệp Công nghệ cao.

 
BÀI VIẾT LIÊN QUAN