Banner
Trang chủ THÔNG BÁO

Lịch công tác tuần 25 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (12/6/2023- 18/6/2023)

11/06/2023 19:00 - Xem: 746

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 25 năm 2023 (12/06 - 18/06/2023)

KHOA NÔNG HỌC

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

12/06

 

 

 

 

 - 08:00-11:30: Trung tâm Hội nghị ĐHTN

Tập huấn công tác chuyển đổi số của ĐHTN năm 2023

TP: TP: BGH (Thầy Hiểu); trưởng, phó các đơn vị; trưởng, phó các Bộ môn

Cô Xuyến, Thầy Dũng, Thầy Hà, Cô Nga, Cô Diệu, Thầy Ngọc, Thầy Tuấn, Cô Oanh

Đại học Thái Nguyên

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp số 1, ĐHTN

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

TP: BCH Đảng bộ ĐHTN (thầy Hùng, thầy Quang); Trưởng ban Tuyên giáo (cô Phúc)

ĐHTN

 

 - 08:00-11:30: Khoa CNTY

Kiểm tra công tác quản lý đề thi, lưu trữ bài thi kết thúc học phần năm học 2022-2023 của Khoa CNTY

TP: Đoàn Kiểm tra theo quyết định 339/QĐ-ĐHNL-QLCL ngày 26/5/2013 của Hiệu trưởng

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A4

Kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy trường Đại học Nông Lâm

TP:

TP: Đoàn KTGS của Đảng ủy (Ủy viên BCH Đảng bộ Trường) + Tổ giúp việc Đoàn KTGS; Ban chi ủy các chi bộ KTGS: Viện KHSS, Trung tâm Đào tạo TNCXH, Trung tâm NN và THƯD, Trung tâm Đào tạo và PTQT; Trung tâm ĐT, NC giống CT và VN; Trung tâm ĐT, NC và PTTS;  Trung tâm Ươm tạo CN và HTKN.

 

Đ/c Nguyễn Thế Hùng - Bí thư ĐU

 

 - 14:00-17:30: Khoa CNSH-CNTP

Kiểm tra công tác quản lý đề thi, lưu trữ bài thi kết thúc học phần năm học 2022-2023 của Khoa CNSN-CNTP

TP: Thành phần: Đoàn Kiểm tra theo quyết định 339/QĐ-ĐHNL-QLCL ngày 26/5/2013 của Hiệu trưởng

 

Thứ Ba

13/06

 

 

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A4

Kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy trường Đại học Nông Lâm

TP: TP: Đoàn KTGS của Đảng ủy (Ủy viên BCH Đảng bộ Trường) + Tổ giúp việc Đoàn KTGS; Ban chi ủy các chi bộ KTGS: Phòng HCTC, Phòng KHTC, Phòng Đào tạo, Phòng CTHSSV, Phòng QLCL, Phòng QTPV, Phòng KHCN và HTQT, Văn phòng CTTT

Đ/c Nguyễn Thế Hùng - Bí thư ĐU

 

 - 08:00-11:30: Khoa KT & PTNT

Kiểm tra công tác quản lý đề thi, lưu trữ bài thi kết thúc học phần năm học 2022-2023 của Khoa KT & PTNT

TP: Thành phần: Đoàn Kiểm tra theo quyết định 339/QĐ-ĐHNL-QLCL ngày 26/5/2013 của Hiệu trưởng

 

 - 08:00-17:00: Hà Nội

Làm việc với Chuyên gia của Chương trình nâng cao năng lực đào tạo ngành chăn nuôi thú y cho Học viện VN - CT Koica - Hàn Quốc

 

 

 - 14:00-17:30: Khoa KHCB

Kiểm tra công tác quản lý đề thi, lưu trữ bài thi kết thúc học phần năm học 2022-2023 của

TP: Đoàn Kiểm tra theo quyết định 339/QĐ-ĐHNL-QLCL ngày 26/5/2013 của Hiệu trưởng

 

 - 19:45: Trường quay S2,  Đài PTTH Thái  Nguyên

Tọa đàm, tư vấn trực tuyến công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023

TP: TP: BGH (Thầy Hiểu)

Đại học Thái Nguyên

 

Thứ Tư

14/06

 

 

 

 

 

 

 

 - 08:00-09:00: Phòng họp A3

1. Họp xét đơn xin thôi chức vụ và chuyển sinh hoạt chuyên môn của Đ/c Nguyễn Mạnh Thắng

2. Xem xét đề xuất cán bộ LĐ phụ trách Trạm y tế/Khoa NH.

TP: Tập thể lãnh đạo Trường 

CB: Bộ phận TCCB, phòng HCTC

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 08:00-10:00: Khoa NH

Kiểm tra công tác quản lý đề thi, lưu trữ bài thi kết thúc học phần năm học 2022-2023 của Khoa NH

TP: Đoàn Kiểm tra theo quyết định 339/QĐ-ĐHNL-QLCL ngày 26/5/2013 của Hiệu trưởng

Cô Xuyến, Cô Phạm  Huyền, Cô Thảo

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A4

Kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy trường Đại học Nông Lâm

TP:

TP: Đoàn KTGS của Đảng ủy (Ủy viên BCH Đảng bộ Trường) + Tổ giúp việc Đoàn KTGS; Các chi bộ KTGS: Khoa Chăn nuôi thú y, Khoa Nông học, Lâm nghiệp, Khoa KT&PTNT, Khoa CNSH-CNTP, Khoa Môi trường, Khoa QLTN, Khoa KHCB.

Thầy Hà, Thầy Tuấn chuẩn bị tài liệu của chi bộ

 

Đ/c Nguyễn Thế Hùng - Bí thư ĐU

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A1

Hội đồng bảo vệ đề cương của NCS Lại Đức Giang ngành Quản lí đất đai.

Thành phần:PGS.TS. Lê Văn Thơ, TS. Vũ Thị Thanh Thủy, PGS.TS. Phan Đinh Binh, TS. Nguyễn Quang Thi

 

Phòng Đào tạo

 

 - 09:00-11:30: Phòng họp A3

Họp thông qua Quy chế bổ nhiệm trường ĐHNL

TP: -Tập thể Lãnh đạo Trường;

     - Phòng HCTC (Ô Tính, B Huyền, B Thuy, các CV)

CB: Bộ phận PC, TCCB

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 10:00-11:30: TTNN&THƯD

Kiểm tra công tác quản lý đề thi, lưu trữ bài thi kết thúc học phần năm học 2022-2023 của

TP: Đoàn Kiểm tra theo quyết định 339/QĐ-ĐHNL-QLCL ngày 26/5/2013 của Hiệu trưởng

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A3

Hội đồng thẩm định sách chuyên khảo: Nhân giống và nuôi trồng một số cây dược liệu quý ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam, nhóm tác giả: PGS.TS. Trần Thị Thu Hà; GS.TS. Đặng Kim Vui; TS. Hà Xuân Linh.

TP: Theo QĐ số 428/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 31/5/2023 (Thầy Quang, thầy Hiểu, thầy Thơ, thầy Ưng, thầy Chung, thầy Sơn, cô Lê)

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 16:00-17:00: Phòng họp A3

Họp Hội đồng tuyển sinh hệ đào tạo từ xa, đợt tháng 6/2023

TP: Theo Quyết định số 231/QĐ-ĐHNL ngày 24/3/2023.

Cô Xuyến

 

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Năm

15/06

 

 - 08:00-11:00: Cơ quan Hội ND tỉnh TN

Chi hội nông dân CNTY Trường ĐHNL tham gia chương trình "Nông dân TN hiến máu cứu người"

TP: BTC (Hội ND tỉnh TN); LĐ tỉnh TN (Theo kế hoạch của BTC); Chi hội nông dân CNTY Trường ĐHNL (T. Bình, C. Mai Lan và SV đăng ký tham gia chương trình)

Hội ND tỉnh TN

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A4

Hội đồng bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trương Thành Nam, ngành Quản lí đất đai.

Thành phần: Theo QĐ của Hiệu trưởng (PGS.TS. Phan Đinh Binh); Tập thể GVHD; đại diện lãnh đạo khoa, bộ môn và những người quan tâm

 

Phòng Đào tạo

 

Thứ Sáu

16/06

 

 

 

 - 07:30-17:00: Phòng họp A4

Chia sẻ kiến thức “An toàn sinh học trong nuôi lợn

TP: Công ty Cổ phần phát triển chăn nuôi Hòa Phát: Ông Nguyễn Văn Khánh - Phó Giám đốc.

- Trường Đại học Nông Lâm: sinh viên lớp 50 Thú y N01, N02, N03 (Giáo viên chủ nhiệm nhắc sinh viên tham dự đầy đủ). Cô Nguyễn Thị Kim Oanh viết bài đưa tin, Cô Phạm Trang, cô Đào, cô Phương Lan quản lý lớp của mình

Từ Trung Kiên

 

 - 07:30-11:30: Giảng đường D

Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp K51 khoa Môi trường.

TP: Theo quyết định của Hiệu trưởng

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

8h-10h: Thông qua kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024

TP: Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Trưởng các khoa + VPCTTT; Giáo vụ các khoa, trung tâm

Cô Xuyến, Cô Thảo ( Cô Thảo chuẩn bị tài liệu)

 

10h-11h: Thảo luận về đề xuất mở các ngành học mới

TP: Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo và các Thầy cô liên quan (thầy Quang, thầy Hùng, thầy Hiểu, thầy Thơ, thầy Thảo, cô Hằng, cô Lan, thầy Tính)

Chuẩn bị: Phòng Đào tạo

09:45 - 11:45: Phòng họp A1
Seminar về bảo quản sau thu hoạch & khoa học cây trồng
Chủ đề: 
1.Research on pre-freezing treatment to maintain bright red color of frozen lychee fruit
2.Storage Conditions for Maintaining Green Color of Aromatic Citrus 'Hetsuka daidai' Fruits after Harvest
3.Cultivation of Potassium-Reduced Crops Using Recycled Sewage Water as a Nutrient Solution
Người trình bày: PGS. Watanabe Yuka - Giảng viên, Phó giáo sư tại Lab nghiên cứu Chế biến sau thu hoạch, Khoa Nông nghiệp, Đại học Kagoshima, Nhật Bản
Ngôn ngữ seminar: tiếng Anh
TP: T.Thảo (KHCN&HTQT), Giảng viên và sinh viên quan tâm
Phòng KHCN&HTQT

Nguyễn Hưng Quang

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Thảo

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp số 1, ĐHTN

Hội nghị Báo cáo viên tháng 6/2023

TP: Đại diện Đảng ủy, Lãnh đạo Trường (thầy Quang); Trưởng Ban Tuyên Giáo ĐU (cô Phúc)

ĐHTN

 

Thứ Bảy

17/06

 - 08:00-17:00: Phòng họp A4

Tổ chức nhập học cho học viên trúng tuyển các CTĐT SĐH đợt tháng 5/2023

TP: Ban tiếp sinh theo QĐ của Hiệu trưởng; P. HCTC (Cử cán bộ chuẩn bị market màn hình LED, hỗ trợ nước uống phòng họp A4); P. QTPV (Cử cán bộ trực hỗ trợ kỹ thuật điện); P. CTHSSV (Chuẩn bị vật liệu quản lý hồ sơ học viên); P. KHTC (Cử cán bộ thu học phí)

 

Ban Tiếp sinh

 

Chủ Nhật

18/06

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN