Banner
Trang chủ THÔNG BÁO

Lịch công tác tuần 04 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (17/1/2022- 23/1/2022)

17/01/2022 08:00 - Xem: 701

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 4 năm 2022 (17/01 - 23/01/2022)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

17/01

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Triển khai kế hoạch tuyển sinh và truyền thông năm 2022

Thành phần: BGH, Phòng Đào tạo, Đại diện lãnh đạo các khoa (Trưởng vắng, phó đi thay), TT ĐT&PTQT, VP CTTT, BCH Công đoàn, BCH Đoàn TN

T. Hưng

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A3

Xét học vụ học kỳ 1 năm học 2021-2022

TP: BGH; Đại diện Lãnh đạo các phòng: ĐT; QLCL; CTHSSV; KHTC; Đại diện lãnh đạo các khoa, VPCTTT.

Phòng ĐT

C.Xuyến

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Ba

18/01

 

 

 

 

 

 

 - 07:00-12:00: Xã Trung Lương, Định Hóa

Trao quà tặng chương trình "Tết vì người nghèo tỉnh Thái Nguyên năm 2022" tại xã Trung Lương, huyện Định Hóa

TP: BGH (Thầy Quang); đại biểu CĐ trường (Đ/c Bình, Đ/c Hà Trung, Đ/c Hiền, Đ/c Hà, Đ/c Ngọc, Đ/c Mạnh)

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 08:00-10:00: Khoa MT

Kiểm tra công tác quản lý điểm, lưu trữ bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần HKI năm học 2021-2022

TP:

Thành phần: Đại liện lãnh đạo khoa, trợ ký khảo thí, đoàn kiểm tra theo quyết định.

Nguyễn Thuý Hà

 

 - 10:00-11:30: Khoa LN

Kiểm tra công tác quản lý điểm, lưu trữ bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần HKI năm học 2021-2022

TP: Thành phần: Đại liện lãnh đạo khoa, bộ môn, trợ ký khảo thí, đoàn kiểm tra theo quyết định.

Nguyễn Thuý Hà

 

 - 14:00-15:30: Khoa QLTN

Kiểm tra công tác quản lý điểm, lưu trữ bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần HKI năm học 2021-2022

TP: Thành phần: Đại liện lãnh đạo khoa, bộ môn, trợ ký khảo thí, đoàn kiểm tra theo quyết định.

Nguyễn Thuý Hà

 

 - 14:00-15:30: Phòng họp A1

Nghiệm thu đề tài cấp  đặt hàng cấp Trường do TS. Hà Duy Trường chủ nhiệm: Xây dựng mo hình cây ăn quả ôn đới tại Phia đén - Cao Bằng

TP: Theo quyết định kèm theo

CB: Phòng KHCN&HTQT

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 15:30-17:00: TT NNTHUD

Kiểm tra công tác quản lý điểm, lưu trữ bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần HKI năm học 2021-2022

TP: Thành phần: Đại liện lãnh đạo TT, bộ môn, trợ ký khảo thí, đoàn kiểm tra theo quyết định.

Nguyễn Thuý Hà

 

 - 15:30-17:30: Phòng họp A1

Thẩm định thuyết minh các đề tài NCKH của sinh viên năm 2022

- Ban giám hiệu (thầy Quang)

- Đại diện Phòng KHCN&HTQT

- Đại diện Phòng KHTC

- Đoàn TN (Đ/c Đăng, đ/c Ưng, đ/c Lưu Sơn, đ/c Huyền)

- Đại diện lãnh đạo các Khoa có đề tài NCKH của SV (lãnh đạo phụ trách Khoa học)

; Đoàn TN

C.Xuyến

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Tư

19/01

 

 

 

 

 - 08:00-09:00: Phòng họp A1

Gặp mặt Đại diện BLL Cựu CBVC Trường ĐHNL 

CB: Phòng HCTC, CĐ

TP: BGH (Ô Quang), HCTC (Ô Tính), CĐ (Ô Bình)

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 08:00-09:30: Khoa KT&PTNT

Kiểm tra công tác quản lý điểm, lưu trữ bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần HKI năm học 2021-2022

TP: Thành phần: Đại liện lãnh đạo khoa, bộ môn, trợ ký khảo thí, đoàn kiểm tra theo quyết định.

Nguyễn Thuý Hà

 

 - 09:30-11:00: TT ĐT TNCXH

Kiểm tra công tác quản lý điểm, lưu trữ bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần HKI năm học 2021-2022

TP: Thành phần: Đại liện lãnh đạo TT, cán bộ phụ trách khảo thí, đoàn kiểm tra theo quyết định.

Nguyễn Thuý Hà

 

 - 14:00-15:30: Khoa NH

Kiểm tra công tác quản lý điểm, lưu trữ bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần HKI năm học 2021-2022

TP: Thành phần: Đại liện lãnh đạo khoa, bộ môn, trợ ký khảo thí, đoàn kiểm tra theo quyết định.

C.Xuyến; C.Thảo; T.Hà; T.Tuấn; C.Diệu

Nguyễn Thuý Hà

 

 - 15:30-17:00: Khoa CNSH&CNTP

Kiểm tra công tác quản lý điểm, lưu trữ bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần HKI năm học 2021-2022

TP: Thành phần: Đại liện lãnh đạo khoa, bộ môn, trợ ký khảo thí, đoàn kiểm tra theo quyết định.

Nguyễn Thuý Hà

 

Thứ Năm

20/01

 

 

 

 

 - 08:00-11:00: Khoa CNTY

Kiểm tra công tác quản lý điểm, lưu trữ bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần HKI năm học 2021-2022

TP: Thành phần: Đại liện lãnh đạo khoa, bộ môn, trợ ký khảo thí, đoàn kiểm tra theo quyết định.

Nguyễn Thuý Hà

 

 - 13:30-15:00: Phòng họp A1

Họp Ban trực Tết Nhâm Dần 2022

TP: Thành viên Ban trực Tết Nhâm Dần 2020 theo QĐ; toàn thể CBVC tổ bảo vệ nhà trường

Đặng Xuân Bình

 

 - 14:00-15:30: KHoa KHCB

Kiểm tra công tác quản lý điểm, lưu trữ bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần HKI năm học 2021-2022

TP: Thành phần: Đại liện lãnh đạo khoa, bộ môn, trợ ký khảo thí, đoàn kiểm tra theo quyết định.

Nguyễn Thuý Hà

 

 - 15:00-15:30: Phòng họp A3

Họp xét tuyển sinh hệ VLVH tháng 01/2022 các ngành/chuyên ngành: QLDD, KTNN, CNTY, TY, KHCT, LS và NLKH

TP: Ô. Quang, Ô. Hiểu (BGH), B. Hằng, B. Nga (TTĐT), B. Hương (KTT), B. Hà (QLCL), Ô. Thơ (ĐT), Ô. Bình (HSSV)

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 15:30-17:00: Phòng ĐT

Kiểm tra công tác quản lý điểm, lưu trữ bài kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần HKI năm học 2021-2022

TP: Thành phần: Đại liện lãnh đạo Phòng ĐT, cán bộ phụ trách điểm, bài thi, đoàn kiểm tra theo quyết định.

Nguyễn Thuý Hà

 

Thứ Sáu

21/01

 

 

 - 08:00-09:00: Phòng họp A4

Công bố quyết định Bổ nhiệm Phó hiệu trưởng Trường ĐHNL - ĐHTN

TP: Trưởng phó các đơn vị, tổ chức đoàn thể

CB: Phòng HCTC

T.Hưng; C.Xuyến; T.Dũng

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp trực tuyến

Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh và đào tạo của ĐHTN năm 2021. (Theo hình thức trực tuyến)

Thành phần (theo TB của ĐHTN): Đại diện BGH; Đại diện lãnh đạo phòng Đào tạo; phòng CTHSSV; Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông

CB: Phòng HC-TC chuẩn bị phòng họp trực tuyến; phòng QTPV cử cán bộ hỗ trợ kỹ thuật

Nguyễn Chí Hiểu

 

 - 09:00-11:30: Phòng họp A3

Tổng kết công tác đảng năm 2021, sơ kết việc thực hiện các đề án của đảng ủy ĐHTN và Trường ĐHNL

TP: BCH Đảng bộ và bí thư các chi bộ

T.Hưng

Nguyễn Thế Hùng

 

Thứ Bảy

22/01

 

 

 

 

 - 07:30-11:00: Phòng cá nhân

Hội nghị tổng kết công tác NCKH và nghiệm thu đề tài cấp trường của giảng viên năm 2021 (Trực tuyến)

https://teams.microsoft.com/l/team/19:6ZKKDgvxPx1AjR5HfJcB4DU1q5Arz-4iM2JnNH8HHJQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c3e9af8a-f3f6-4c0e-a3e0-514e54c86ffd&tenantId=1836dedd-79f6-47ae-aa9b-06a72e284835

TP: Đại diện BGH, Phòng KHCN&HTQT, Toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa CNTY (kể cả giảng viên kiêm nhiệm).

Trần Văn Thăng

 

 - 07:30-11:00: Phòng họp A4

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp sau đại học (Tiến sĩ, Thạc sĩ) năm 2021

- Học viên ngành Kinh tế Nông nghiệp; Phát triển Nông thôn

- 7h30-8h30: Học viên thực hiện 1 số công việc chuẩn bị; ký sổ cấp phát văn bằng; khảo sát ý kiến trước khi tốt nghiệp; mặc lễ phục;

- 9h00-11h00: Khai mạc lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp.

TP: CTHĐT (Thầy Hùng); BGH (Thầy Quang, Thầy Hiểu); LĐ các đơn vị: P. ĐT; P. CTHSSV; BCN Khoa KT&PTNT; Đại diện LĐ các đơn vị và tổ chức đoàn thể trong trường

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 07:30-11:30 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aDJNyMbJyn-fUb15nQciQqOwFvlH61IJf-ZMialArQJY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e9b1aba6-ba83-4364-856f-cae928c4fd3e&tenantId=1836dedd-79f6-47ae-aa9b-06a72e284835

Hội nghị tổng kết công tác NCKH và nghiệm thu đề tài cấp trường của giảng viên năm 2021 (Trực tuyến)

TP: Đại diện BGH, Phòng KHCN&HTQT, Toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa KHCB (kể cả giảng viên kiêm nhiệm)

Lành Thị Ngọc

 

 - 13:00-19:00: Trung tâm Phát triển nông thôn SMART

Chương trình Hello Tết cho sinh viên và cán bộ người nước ngoài

- Thành phần: Đại diện BGH, Ô. Thảo, B. Hằng (KHCN&HTQT), Lãnh đạo và toàn thể cán bộ VP-CTTT, đại diện lãnh đạo các khoa, viện, trung tâm có sinh viên và cán bộ là người nước ngoài đang học tập & công tác tại Trường

C.Xuyến

 

 - 13:30-17:00: Phòng họp A4

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp sau đại học (Tiến sĩ, Thạc sĩ) năm 2021

- Học viên ngành Lâm học; KHCT; CN; TY; CNSH; KHMT

- 13h30-14h30: Học viên thực hiện 1 số công việc chuẩn bị; ký sổ cấp phát văn bằng; khảo sát ý kiến trước khi tốt nghiệp; mặc lễ phục;

- 15h00-17h00: Khai mạc lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp.

TP: CTHĐT (Thầy Hùng); BGH (Thầy Quang, Thầy Hiểu); LĐ các đơn vị: P. ĐT; P. CTHSSV; BCN Khoa LN, CNTY, CNSH&CNTP, MT; Đại diện LĐ các đơn vị và tổ chức đoàn thể trong trường

C.Xuyến

Nguyễn Hưng Quang

 

Chủ Nhật

23/01

 - 07:30-11:00: Phòng họp A4

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp sau đại học (Tiến sĩ, Thạc sĩ) năm 2021

- Học viên ngành Quản lý Đất đai

- 7h30-8h30: Học viên thực hiện 1 số công việc chuẩn bị; ký sổ cấp phát văn bằng; khảo sát ý kiến trước khi tốt nghiệp; mặc lễ phục;

- 9h00-11h00: Khai mạc lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp.

TP: CTHĐT (Thầy Hùng); BGH (Thầy Quang, Thầy Hiểu); LĐ các đơn vị: P. ĐT; P. CTHSSV; BCN Khoa QLTN; Đại diện LĐ các đơn vị và tổ chức đoàn thể trong trường

Nguyễn Hưng Quang

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

Trực BCN khoa: T.Hưng t2,3,4; C.Xuyến t5,6

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN