Banner
Trang chủ THÔNG BÁO

Lịch công tác tuần 18 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (25/4/2022- 01/5/2022)

25/04/2022 00:00 - Xem: 834

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 18 năm 2022 (25/04 - 01/05/2022)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

25/04

 

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A1

Xét duyệt và thẩm định Quyết toán năm 2021

TP: Đoàn xét duyệt và thẩm định Quyết toán ĐHTN, Đại diện BGH (Ô Quang); Phòng KHTC: Bà Lan, Bà Hương, các kế toán viên; Các đơn vị, cá nhân theo yêu cầu triệu  tập của đoàn kiểm tra.

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Góp ý Báo cáo chuyên đề "Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; một số khuyến nghị đối với  Việt Nam" (Chuyên đề trình bày tại Hội thảo khoa học dự kiến tổ chức vào tháng 5/2022, với chủ đề “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", nhằm cung cấp luận cứ phục vụ xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trình Ban Chấp hành Trung ương)

 

Thành phần:

+ Chuyên gia phản biện: Thầy NT Hùng, thầy TV Điền, Cô Trần Hà, thầy  HM Tuân, cô HTB Thảo, thầy ĐT Vân, thầy ĐX Luận, thầy BĐ Hòa, 

+ Tổ xây dựng Báo cáo chuyên đề: Thầy Trung, thầy Tâm, cô Nga, cô Ngọc, thầy An, thầy Hồ Bắc, thầy Cương, cô Hiền, cô Đinh Lan, cô Xinh

+ Phòng KHCN&HTQT: thầy Thảo

 

Nguyễn Viết Hưng

 

 - 14:00-17:30: Phòng họp A1

Xét duyệt và thẩm định Quyết toán năm 2021

TP: Đoàn xét duyệt và thẩm định Quyết toán ĐHTN, Phòng KHTC: Bà Lan, Bà Hương, các kế toán viên; Các đơn vị, cá nhân theo yêu cầu triệu  tập của đoàn kiểm tra

 

Đinh Ngọc Lan

 

 - 15:30: Phòng họp A4

Đại hội Cựu chiến binh Trường ĐHNL lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027

TP: Bí thư Đảng ủy, CT HĐT, BGH, Đại biểu (theo giấy mời), Toàn thể Hội viên CCB Trường ĐHNL

 

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Ba

26/04

 

 

 

 

 - 08:00-11:30: Phòng làm việc cá nhân

Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Văn Tuyên, ngành Ký sinh trùng & VSV học thú y - Bảo vệ theo hình thức trực tuyến

Thành phần: Theo QĐ của Hiệu trưởng (PGS.TS. Lê Minh)

Địa chỉ và Pass sẽ được gửi đến các thầy cô trong Hội đồng

 

Phòng Đào tạo

 

 - 08:00-17:00: Phòng họp A4

Xét duyệt và thẩm định Quyết toán năm 2021

TP: Đoàn xét duyệt và thẩm định Quyết toán ĐHTN, Phòng KHTC: Bà Lan, Bà Hương, các kế toán viên; Các đơn vị, cá nhân theo yêu cầu triệu  tập của đoàn kiểm tra

 

Đinh Ngọc Lan

 

 - 10:00-12:00: Phòng họp A1

Làm việc và ký MOU với đối tác Nhật Bản về Chương trình Thực tập nghề Nhật Bản

TP: TP: BGH (thầy Quang), đại diện P. HTQT và Trung tâm ĐT&PTQT

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 14:00-15:30: Phòng họp A3

Thảo luận triển khai phương án các khoa cân đối nhiệm vụ đào tạo và NCKH cho giảng viên thiếu giờ dạy

TP: Chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, 02 PHT, Trưởng phòng ĐT, KHCN&HTQT, Phó phòng TCCB, Trưởng các khoa, Cô Xuyến

Chuẩn bị: Phòng ĐT&Bộ phận TCCB

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 15:30-17:30: Phòng họp A3

Thảo luận triển khai kế hoạch cử biệt phái CBVC của các phòng về làm việc tại Viện và trung tâm NCKH&CGCN

TP: Chủ tịch HĐT, BGH, Trưởng các phòng, Viện trưởng, Giám đốc các Trung tâm NCKH&CGCN, Phó phòng TCCB

CB: Bộ phận TCCB

 

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Tư

27/04

 

 

 - 08:00-17:00: Phòng họp A4

Xét duyệt và thẩm định Quyết toán năm 2021

TP: Đoàn xét duyệt và thẩm định Quyết toán ĐHTN, Phòng KHTC: Bà Lan, Bà Hương, các kế toán viên; Các đơn vị, cá nhân theo yêu cầu triệu  tập của đoàn kiểm tra

 

Đinh Ngọc Lan

 

 - 08:00-17:00: Đại học Huế

Hội nghị chăn nuôi thú y toàn quốc từ 27/4-29/4

TP: Hiệu trưởng, CBGV khoa CNTY

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 15:00-16:30: online

Seminar KHCB (bộ môn KHXH)

MS TEAM Mã nhóm: a9bxn3z

Chủ đề 1. Thực hành dân chủ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở nước ta hiện nay. Ths. Nguyễn Thị Thúy

Chủ đề 2. Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả cho SV năm thứ nhất trường ĐHNL. TS. Nguyễn Đ. Hương Giang

TP: TP:Toàn thể GV bộ môn

Nguyễn Thị Huyền

 

Thứ Năm

28/04

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A3

Thống nhất giải pháp thu học phí SV hệ ĐHCQ

TP: BGH (Thầy Hiểu); Trưởng các Khoa chuyên môn và VPCTTT; GVCN các lớp; Trưởng các phòng chức năng; Bí thư ĐTN (Đ/c Hải Đăng)-Chủ tịch HSV (Đ/c Đức Quang)

Cô Xuyến, Cô Mai Thảo, cô Phạm Huyền, cô Nguyên, thầy Ưng

Nguyễn Chí Hiểu

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A4

Hội nghị NCKH của sinh viên và phát động cuộc thi khởi nghiệp TUAF mở rộng năm 2022

TP: - Đại diện BGH

- Đại diện Phòng KHCN&HTQT

- Đại diện Phòng CTHSSV

- Trung tâm ƯT&HTKN

- BCH Đoàn trường

- Sinh viên được khen thưởng và triệu tập

- Sinh viên quan tâm

Cô Đào Huyền

Trần Hải Đăng

 

Thứ Sáu

29/04

 - 08:00-09:30: PH Khoa LN

Thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng Bộ môn Lâm sinh - Khoa Lâm nghiệp

TP: Tổ công tác theo QĐ, Ban Chi ủy - BCN Khoa Lâm nghiệp, toàn thể CBGV Bộ môn Lâm sinh (kể cả GVKN hưởng lương Trường).

Trần Thị Thu Hà

 

Thứ Bảy

30/04

 

 

Chủ Nhật

01/05

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN