Banner
Trang chủ THÔNG BÁO

Lịch công tác tuần 10 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (07/3/2022- 13/3/2022)

06/03/2022 20:00 - Xem: 368

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 10 năm 2022 (07/03 - 13/03/2022)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

07/03

 

 - 08:00- 10:00: Khu nhà màng khoa NH

Xây dựng mô trồng rau thủy canh

T.P: Toàn thể CB;GV

Lưu Thị Xuyến

 

10:00 – 11:30 Phòng hop khoa NH

ND; Chi ủy, BCN khoa triển khai công tác tháng 3

TP; T.Hưng; C.Xuyến; T.Dũng; T.Hà; C.Huyền

Nguyễn Viết Hưng

 - 08:00-09:30: Phòng họp A3

Thảo luận về phân quyền quản lý hồ sơ học viên cao học. 

T.P: Đại diện Ban giám hiệu nhà trường; lãnh đạo phòng Đào tạo + chuyên viên phụ trách học viên cao học; lãnh đạo phòng CTHSSV + chuyên viên quản lý hồ sơ; Trung tâm NN-THUD (Giám đốc + chuyên viên quản trị phần mềm).

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 14:00-17:30: Phòng họp Trực tuyến

Hội nghị giao ban ĐHTN bằng hình thức trực tuyến

TP: CTHĐT, Ban giám hiệu, Trưởng, phó các phòng chức năng

CB: phòng HCTC chuẩn bị báo cáo nộp ĐHTN, chuẩn bị phòng họp; Phòng QTPV: hỗ trợ kỹ thuật, cài đặt phần mềm zoom

ĐHTN

 

Thứ Ba

08/03

 

 - 14:00-16:00: PH số 1, tầng 5 ĐHTN

Gặp mặt nữ cán bộ quản lý và nhà khoa học của ĐHTN nhân dịp 8/3

TP: Thành phần theo Công văn số: 241/ĐHTN-VP ngày 04/3/2022 của Giám đốc ĐHT (Nữ cán bộ quản lý lãnh đạo Nhà trường, các nhà khoa học nữ có học hàm GS, PGS)

Giám đốc ĐHTN

 

14:00 – 15:30 Phòng hop khoa NH

ND; Họp Chi bộ/khoa

TP; Toàn thể ĐVvà CB,GV khoa NH

Nguyễn Viết Hưng

 - 14:00-17:00: Phòng họp A1, A3, Thư viện

Kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ đánh giá ngoài CTĐT theo chuẩn AUN-QA

14h00-15h00: Phòng họp A1: CTĐT Quản lý tài nguyên rừng

15h00-16h00: Phòng họp A3: CTĐT Quản lý đất đai

16h00-17h00: Thư viện: CTĐT Khoa học cây trồng (Tất cả các thày cô có danh sách huy động máy tính phục vụ đánh giá CTĐT của khoa.

Lưu ý: Tất cả các thày cô mang máy tính cá nhân đến để chạy thử máy).

TP: Thành phần:

Phòng HCTC, Quản trị phục vụ, Trung tâm NN&THƯD, Khoa Nông học, Quản lý tài nguyên, Lâm nghiệp

Nguyễn Chí Hiểu

 

Thứ Tư

09/03

 

 

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp trực tuyến

Chạy thử livestream cơ sở vật chất cấp Trường

TP: Ban giám hiệu, Nhóm MC, Quản lý phòng zoom, Phụ trách may quay và cán bộ phục vụ tại điểm quay; CB: Phòng HCTC (thiết bị phòng trực tuyến)

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 09:45-11:15: Phòng họp trực tuyến

Chạy thử livestream cơ sở vật chất cấp CTĐT  Khoa học cây trồng

TP: Ban giám hiệu, BCN khoa Nông học, Nhóm MC, Quản lý phòng zoom, Phụ trách may quay và cán bộ phục vụ tại điểm quay; CB: Phòng HCTC (thiết bị phòng trực tuyến)

Nhóm đánh giá CTĐT khoa NH

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 14:00-15:30: Phòng họp trực tuyến

Chạy thử livestream cơ sở vật chất cấp CTĐT Quản lý tài nguyên rừng

TP: Ban giám hiệu, BCN khoa Lâm nghiệp, Nhóm MC, Quản lý phòng zoom, Phụ trách may quay và cán bộ phục vụ tại điểm quay; CB: Phòng HCTC (thiết bị phòng trực tuyến)

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 15:45-17:15: Phòng họp trực tuyến

Chạy thử livestream cơ sở vật chất cấp CTĐT Quản lý đất đai

TP: Thành phần:

Ban giám hiệu, BCN khoa Quản lý tài nguyên, Nhóm MC, Quản lý phòng zoom, Phụ trách may quay và cán bộ phục vụ tại điểm quay; CB: Phòng HCTC (thiết bị phòng trực tuyến)

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Năm

10/03

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A4

Kiểm tra tài chính năm 2021 của các đơn vị tự chủ (Lần 2)

Thành phần: Tổ kiểm tra tài chính (Bà Lan, Hương, Trang, Ô Phước) ; Kế toán và đại diện lãnh đạo các đơn vị tự chủ:  

TT đào tạo, NC giống CT vật nuôi: Thời gian: 8h- 9h30

TT ADC: Thời gian: 9h30- 11h

Chuẩn bị: Các TT chuẩn bị toàn bộ các báo cáo tài chính và chứng từ năm 2021

 

Đinh Ngọc Lan

 

 - 14:00-15:00: Phòng họp A3

Hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên chương trình tiên tiến

TP: Theo Quyết định của Hiệu trưởng

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp trực tuyến

AUN-QA kiểm tra mức độ sẵn sàng về cơ sở vật chất

TP: Thành phần:

Phòng HCTC, Quản trị phục vụ, Trung tâm NN&THƯD, Khoa Nông học, Quản lý tài nguyên, Lâm nghiệp; Cán bộ quản lý phòng zoom, MC, quản lý máy quay, cán bộ hỗ trợ tại điểm quay, CB: Phòng HCTC (thiết bị phòng trực tuyến)

C.Xuyến; T.Hà; T.Tuấn; C.Diệu

Nguyễn Chí Hiểu

 

Thứ Sáu

11/03

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

BGH làm việc với LĐ phòng HCTC/Phòng QTPV về các nội dung công việc của Phòng năm 2022

TP: BGH: Thầy Quang, Thầy Hiểu; Lãnh đạo 02 phòng.

Nội dung: Phòng HCTC/QTPV chuẩn bị các nội dung liên quan đến CB, các nội dung chuyên môn phòng phụ trách.

 

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Bảy

12/03

 

 

Chủ Nhật

13/03

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN