Banner
Trang chủ THÔNG BÁO

Lịch công tác tuần 42 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (17/10/2022- 23/10/2022)

20/10/2022 15:00 - Xem: 381

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 42 năm 2022 (17/10 - 23/10/2022)

KHOA NÔNG HỌC

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

17/10

 

 

 

 

 

 

-8:00 – 10:00: Phòng họp khoa

+ Rà soát duyệt các đề xuất đề tài cấp ĐH, cấp trường của GV và đề xuất đề tài SV năm 2022;

+ Tổng hợp Đề cương các HP trong CTĐT Thạc sĩ, Tiến sĩ

+ Cân đối giờ giảng giữa các bộ môn

TP: Hội đồng KH khoa, giáo vụ khoa (Cố Xuyến, thầy Dũng, cô Diệu, thầy Ngọc, thầy Hà, cô Nga, thầy Tuấn, cô Oanh, Cô Mai Thảo)

Lưu Thị Xuyến

 - 08:00-09:00: Khoa KHCB

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy tại chi bộ: Khoa khoa học cơ bản

TP: Đoàn KTGS của Đảng ủy (Tổ 1); Ban chi ủy + BCN khoa KHCB

Đoàn KTGS của ĐU (Tổ 1)

 

 - 08:00-09:00: VP Chương trình tiên tiến

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy tại chi bộ Văn phòng CTTT

TP: Đoàn KTGS của Đảng ủy (Tổ 4)

Đoàn KTGS của ĐU (Tổ 4)

 

 - 08:00-09:30: Khoa KT và PTNT

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy tại chi bộ: Khoa Kinh tế và PTNT

Thầy Tính: Trưởng đoàn

TP: Đoàn KTGS của Đảng ủy; Ban chi ủy + BCN khoa KT và PTNT + Ban GĐ TT PTNT SMART

Đoàn KTGS của ĐU (Tổ 2)

 

 - 08:00 (17/10)-14:00 (18/10): Tập đoàn HD Kinh Bắc - TP Điện Biên

Làm việc với Tập đoàn HD Kinh Bắc, Trường CĐ KTKT Điện Biên

Tp BGH Thầy Quang Thầy Hiểu, cô Hằng TTĐTNCXH, cô Phúc khoa CNTY, thầy Thảo phòng KHCN&HTQT, thầy Tiến khoa LN

TP: BGH;

 

 - 09:15-10:00: TT ƯTCN và HTKN

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy tại chi bộ Trung tâm UTCN và HTKN

TP: Đoàn KTGS của ĐU (Tổ 4); Ban lãnh đạo chi bộ + Ban GĐ TT ƯTCN và HTKN

Đoàn KTGS của ĐU (Tổ 4)

 

 - 09:30-10:30: Khoa CNSH - CNTP

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy tại chi bộ: Khoa CNSH - CNTP

TP: Đoàn KTGS của ĐU (Tổ 1); Ban chi ủy + BCN khoa CNSH - CNTP

Đoàn KTGS của ĐU (Tổ 1)

 

 - 10:05-11:00: Khoa Nông học

Thực hiện Chương trình KTGS của Đảng ủy năm 2022 tại chi bộ: Khoa Nông học

TP: Đoàn KTGS của Đảng ủy (Tổ 4); Ban chi ủy + Ban chủ nhiệm khoa Nông học: Cô Xuyến, thầy Hà, thầy Dũng ( thầy Hà chuẩn bị tài liệu)

Đoàn KTGS của ĐU (Tổ 4)

 

Thứ Ba

18/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 08:00-11:00: PH số 1 - Trụ sở cơ quan ĐHTN

Làm việc với Đoàn khảo sát  của Trung ương V/v nắm bắt tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; Định hướng triển khai công tác trí thức của Đảng và xây dựng đội ngũ trí thức cho giai đoạn mới tại tỉnh Thái Nguyên

TP: Bí thư Đảng ủy trường (Đ/c Nguyễn Thế Hùng); Phó BTĐU, Hiệu trưởng (Đ/c Nguyễn Hưng Quang); Trưởng các đơn vị trực thuộc; Đại diện phòng HCTC (phụ trách công tác tổ chức cán bộ).

Đoàn khảo sát TW

 

 - 08:30-11:00: Phòng họp số 2 - ĐHTN

Làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thành phần: Thầy Hưng PHT, Cô Lê Minh - Phòng KHCN&HTQT, Thầy Quốc Hưng - GĐ TT NN&THUD, Đc Hải - Phòng QTPV, Cô Dương - VPCTTT; Thầy Tính - Phòng HCTC

Nội dung: Công tác ĐT và QL LHS, tiếp nhận giảng viên đi học học bổng ngân sách; Tiêu chuẩn CSVC, thiết bị; Thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT

 

 

 - 14:00-14:30: PH số 1 - Trụ sở cơ quan ĐHTN

Hội nghị BTV Đảng ủy ĐHTN

TP: Ủy viên BTV Đảng ủy ĐHTN (Đ/c Nguyễn Thế Hùng)

ĐHTN

 

 - 14:30-15:15: PH số 1 - Trụ sở cơ quan ĐHTN

Hội nghị BCH Đảng bộ ĐHTN

TP: Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHTN (Đ/c Nguyễn Thế Hùng; Đ/c Nguyễn Hưng Quang)

ĐHTN

 

 - 15:15-15:45: PH số 1 - Trụ sở cơ quan ĐHTN

Hội nghị BTV Đảng ủy ĐHTN

TP: Ủy viên BTV Đảng ủy ĐHTN (Đ/C Nguyễn Thế Hùng)

ĐHTN

 

 - 15:45-16:30: PH số 1 - Trụ sở cơ quan ĐHTN

Hội nghị cán bộ chủ chốt ĐHTN

TP: Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHTN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐ trường, Hiệu trưởng (Đ/c Nguyễn Thế Hùng; Đ/c Nguyễn Hưng Quang)

ĐHTN

 

 - 16:30-17:30: PH số 1 - Trụ sở cơ quan ĐHTN

Hội nghị BCH Đảng bộ ĐHTN

TP: Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHTN (Đ/c Nguyễn Thế Hùng; Đ/c Nguyễn Hưng Quang)

ĐHTN

 

 - 19:00-21:00: Phòng họp A4

Lễ tổng kết năm học 2021-2022 Chương trình Tiên Tiến

TP:

- Đại diện BGH (Thầy Hưng tham dự) - Đại diện các đơn vị: P. Đào tạo, P. CTHSSV

- VP CTTT và sinh viên

 

Lý Thị Thuỳ Dương

 

 - 19:30-21:00: Văn phòng Đoàn TN - Hội SV

Tập huấn sinh viên vào bán kết cuộc thi NCKH Eureka năm 2022

TP: - Ban NCKH&KN Đoàn trường (cô Đ. Huyền, thầy Sơn);

- Các đội sinh viên vào bán kết cuộc thi Eureka 2022.

Lưu Hồng Sơn

 

Thứ Tư

19/10

 

 

 

 

 

-8:00 – 11:00: Phòng họp khoa

Seminar

1/  Ứng dụng 1 số phần mềm tin học trong thiết kế bài giảng, giảng dạy và đánh giá người học. Người trình bày TS. Phạm Văn Ngọc.

2/ Đánh giá khả năng STPT của giống bí xanh thơm Ba Bể vụ Xuân 2021. Người trình bày TS. Hoàng Kim Diệu.

3/ Kỹ thuật canh tác cây Hà thủ ô đỏ. Người trình bày: TS. Trần Trung Kiên.

TP: Toàn thể giáo viên khoa NH

Lưu Thị Xuyến

 - 08:00-09:00: Trung tâm ĐT và PTQT

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy tại chi bộ: TT Đào tạo và PTQT

TP: Đoàn KTGS của ĐU (Tổ 3); Bí thư, Phó Bí thư chi bộ TT Đào tạo và PTQT

Đoàn KTGS của ĐU (Tổ 3)

 

 - 08:00-09:00: Phòng KHCN và HTQT

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy tại chi bộ: Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế

TP: Đoàn KTGS của Đảng ủy (Tổ 1); Bí thư, Phó Bí thư chi bộ phòng KHCN và HTQT

Đoàn KTGS của ĐU (Tổ 1)

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Họp tổ rà soát vượt giờ giảng năm học 2021-2022

Thành phần: Tổ rà xoát vượt giờ Theo Quyết định số 866/QĐ-ĐHNL-KHTC ban hành ngày 14/10/2022.

 

Đinh Ngọc Lan

 

 - 09:10-10:10: TT Ngoại ngữ và THƯD

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy tại chi bộ: TT Ngoại ngữ và THƯD

TP: Đoàn KTGS của ĐU (Tổ 3); Ban chi ủy + Ban GĐ TT Ngoại ngữ và THƯD

Đoàn KTGS của ĐU (Tổ 3)

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A3

Họp về giao khoán một số dịch vụ có thu trong khuôn viên Nhà trường

Thành phần: Hội đồng tư vấn về phát triển các mô hình phục vụ đào tạo và các hoạt động dịch vụ có thu theo QĐ số 850/ QĐ-ĐHNL-KHTC ban hành ngày 12/10/2022.

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 16:00-17:00: Phòng họp A3

Họp thảo luận kế hoạch Đại hội cựu sinh viên ĐHNL lần thứ 1

TP: CT HĐT (thầy Hùng), BGH (thầy Quang, thầy Hiểu, thầy Hưng), BCH hội CSV (thầy Điền, thầy Nông), TT ƯTCN&HTKN (thầy Vận, thầy Toàn)

CB: Thầy Vận mời Thầy Điền, Thầy Nông và các nội dung đã giao

 

Nguyễn Thế Hùng

 

Thứ Năm

20/10

 

 

 - 14:00: Phòng họp A3

(Lịch bổ sung) Giám đốc ĐHTN làm việc với Trường Đại học Nông Lâm

Thành phần: CT HĐT, BGH, Trưởng các đơn vị, trưởng các tổ chức đoàn thể

Cô Xuyến

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A4: Chuyển thời gian lên buổi sáng 8:00

Hội nghị tổng kết công tác Đảm bảo chất lượng giai đoạn 2018-2022

 

Thành phần: Chủ tịch HĐT (T. Hùng), Ban giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư ĐTN; trưởng, phó các phòng, ban chủ nhiệm các khoa, giám đốc trung tâm ĐTTNCXH, ƯTCN&HTKN, NN&THƯD và các nhà giáo có trình độ từ tiến sĩ trở lên.

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 19:30-21:30: Phòng họp A4

Tổng kết năm học 2021 - 2022 và chào đón sinh viên khóa mới

TP: Đại diện BGH (Thầy Hiểu), phòng Đào tạo, phòng CTHSSV, phòng QLCL, Đoàn thanh niên, Toàn thể giáo viên, sinh viên khoa Môi trường

 

 

Thứ Sáu

21/10

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Thường trực Đảng ủy ĐHTN làm việc với Đảng bộ trường ĐHNL

TP: Đảng ủy ĐHTN: Bí thư Đảng ủy; đại diện lãnh đạo: UBKT, Ban Dân vận, VPĐU, thư ký đoàn.

Trường ĐHNL: Ủy viên BCH Đảng bộ; Chủ tịch HĐ trường; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Trưởng các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn TN); Trưởng các đơn vị trực thuộc: Cô Xuyến

ĐHTN

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp Khoa CNSH&CNTP

Thực hiện Quy trình bổ nhiệm Trưởng khoa CNSH&CNTP nhiệm kỳ 2020 - 2025

TP: Tổ công tác (theo QĐ); toàn thể viên chức, người LĐ của Khoa CNSH&CNTP (kể cả GV kiêm nhiệm hưởng lương Trường)

 

Tổ trưởng tổ công tác

 

 - 19:30-21:30: Phòng họp A4

19:30 - 21:30: Phòng họp A4

Tổng kết năm học 2021 - 2022 và trao thưởng cho sinh viên khóa mới

TP: Đại diện BGH (Thầy Hiểu) phòng Đào tạo, phòng CTHSSV, phòng QLCL, ĐTN, Toàn thể giáo viên, sinh viên khoa QLTN

 

Vũ Thị Thanh Thuỷ

 

Thứ Bảy

22/10

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A4

Tổ chức thi đấu môn Cờ tướng

TP: Đại diện BTC Hội thao; VĐV đăng ký thi đấu; Tổ trọng tài; CBVC toàn trường và những người quan tâm. P. HCTC (Hỗ trợ cử cán bộ chuẩn bị phòng họp A4)

BTC Hội thao CBVC 2022

 

 - 08:00-11:00: A1, A3, PH khoa NH, VP khoa CNSH&CNTP

Lịch Bổ sung: Họp các Tiểu ban chuyên môn xét tuyển NCS đợt tháng 10/2022.

TP: Theo Kế hoạch đã gửi các đơn vị

Phòng Đào tạo

 

Khoa Nông học (02 ứng viên)

          1. Ứng viên: Dương Thị Cẩm Linh

          2. Thời gian: 8 giờ 0 - 9h30 ngày 22/10/2022

          3. Địa điểm: Phòng họp khoa Nông học

          4. Hội đồng:

TT

Họ tên

Đơn vị

Trách nhiệm

1

TS. Lưu Thị Xuyến

Trường ĐHNL

Trưởng tiểu ban

2

TS. Đặng Thị Tố Nga

Trường ĐHNL

Thư ký

3

TS. Phạm Văn Ngọc

Trường ĐHNL

Ủy viên

4

TS. Dương Trung Dũng

Trường ĐHNL

Ủy viên

5

TS. Trần Đình Hà

Trường ĐHNL

Ủy viên

 

          1. Ứng viên: Nguyễn Quỳnh Anh

          2. Thời gian: 9 giờ 30 - 11h0 ngày 22/10/2022

          3. Địa điểm: Phòng họp khoa Nông học

          4. Hội đồng:

TT

Họ tên

Đơn vị

Trách nhiệm

1

PGS.TS. Nguyễn Viết Hưng

Trường ĐHNL

Trưởng tiểu ban

2

TS. Lưu Thị Xuyến

Trường ĐHNL

Thư ký

3

PGS.TS. Nguyễn Thị Mão

Trường ĐHNL

Ủy viên

4

TS. Phạm Văn Ngọc

Trường ĐHNL

Ủy viên

5

TS. Đặng Thị Tố Nga

Trường ĐHNL

Ủy viên

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A4

Tổ chức thi đấu môn Yoga

TP: Đại diện BTC Hội thao; VĐV đăng ký thi đấu; Tổ trọng tài; CBVC toàn trường và những người quan tâm. P. HCTC (Hỗ trợ cử cán bộ chuẩn bị phòng họp A4)

BTC Hội thao CBVC 2022

 

Chủ Nhật

23/10

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN