Banner
Trang chủ THÔNG BÁO

Lịch công tác tuần 48 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (22/11/2021- 28/11/2021)

21/11/2021 22:00 - Xem: 410

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 48 năm 2021 (22/11 - 28/11/2021)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

22/11

 

 

Thứ Ba

23/11

 - 08:00-10:30: Phòng họp tầng 2, Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên

Trao đổi, thảo luận, thống nhất phương án xử lý đối với đăng ký sáng chế “Quy trình sản xuất sản phẩm hỗ trợ sức khỏe từ sâm xuyên đá và sản phẩm thu được từ quy trình này”

TP: Ban Giám hiệu (T. Quang), Phòng KHCN&HTQT (C. Minh), Chủ nhiệm và thư ký đề tài (C. Đinh Thị Kim Hoa, T. Lưu Hồng Sơn)

 

Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên

 

Thứ Tư

24/11

 

 

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Hội đồng nghiệm thu Giáo trình: Cây chè, chủ biên: TS. Dương Trung Dũng

TP: Theo QĐ số 910 của Hiệu trưởng (Thầy Quang, thầy Hiểu, thầy Thơ, thầy Luận, Thầy Vân, thầy Tuấn, Thầy Hưng, thầy Hồng, thầy Hà)

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 14:00-15:30: Phòng họp A1

Nghiệm thu quy trình kỹ thuật: “Thu hoạch, bảo quản và chế biến gạo nếp hương thương phẩm chất lượng cao”. Nhóm tác giả: Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Đức Thạnh, Lương Hùng Tiến

TP: Theo Quyết định số 884/QĐ-ĐHNL-KHCN, nhóm tác giả và những người quan tâm

 

Nguyễn Chí Hiểu

 

 - 14:00-16:30: Phòng họp số 2, Văn phòng ĐHTN

Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2021

TP: Phòng KHCN&HTQT (C. Minh), chủ nhiệm đề tài cấp Bộ do ĐHTN chủ trì (Nguyễn Thị Thu Hiền, Phạm Thị Ngọc Mai, Dương Văn Cường, Bùi Tri Thức, Dương Văn Đoàn, Hà Minh Tuân, Nguyễn Văn Hồng, Hà Duy Trường, Lê Quang Ưng, Nguyễn Thị Lân, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thế Hùng, Vũ Thị Thu Lê, Dương Thị Nguyên)

 

Đại học Thái Nguyên

 

 - 16:00-16:30: Phòng họp A3

Hội đồng xét tuyển sinh các ngành/chuyên ngành: KTNN, TY, CNTY, LS, NLKH và QLDD

TP: Thành phần: Ô. Quang, Ô. Hiểu (BGH). Ô. Thơ (ĐT), B. Hằng, B. Nga (TTĐT TNCXH), B. Hương (KTT), B. Hà (QLCL), Ô. Bình (HSSV)

Nguyễn Chí Hiểu

 

 - 16:30-17:00: Phòng họp A3

Xét công nhận tốt nghiệp tháng 11 năm 2021 (hệ vừa làm vừa học)

TP: Ô. Quang, Ô. Hiểu (BGH). Ô. Thơ (ĐT), B. Hằng, B. Linh (TTĐT TNCXH), B. Hương (KTT), B. Hà (QLCL), Ô. Bình (HSSV)

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Năm

25/11

 

 - 07:30-11:30: Phòng họp trực tuyến

Hội thảo Phúc lợi động vật

TP: Chi đoàn CB-GV Khoa, Đại biểu theo giấy mời

Nguyễn Vũ Quang

 

 - 08:00-10:30: Phòng họp A3

Hội đồng nghiệm thu Sách tham khảo (lần 2): Tài liệu phòng thí nghiệm hóa học, chủ biên: TS. Lành Thị Ngọc

TP: Theo QĐ số 880 của Hiệu trưởng (Thầy Hiểu, thầy Thơ, thầy Đào Việt Hùng, cô Phả, cô Lê, cô Huế, cô Hiếu, cô Hoa)

 

Nguyễn Chí Hiểu

 

Thứ Sáu

26/11

 - 07:30-11:30: Giảng đường C

Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Khoa học môi trường và ngành Khoa học cây trồng

TP: Theo Quyết định của Hiệu trưởng

 

Phòng Đào tạo

 

Thứ Bảy

27/11

 

 

Chủ Nhật

28/11

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

Trực BCN khoa: T.Hưng T2,3,4; C.Xuyết T5,6

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN