Banner
Trang chủ THÔNG BÁO

Lịch công tác tuần 18 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (3/5- 9/5/2021)

02/05/2021 09:08 - Xem: 321

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

03/05

   

Thứ Ba

04/05

- 08:00: Phòng họp khoa Nông học

Họp Góp ý dđánh giá tiêu chuẩn 5.1 và 55.2 CTĐT theo chuẩn AUN

TP: BCN khoa, Trưởng, phó bộ môn

Nguyễn Viết Hưng

 - 14:00-17:00: Hội trường HĐND Thành phố TN

Hội nghị triển khai các nội dung chuẩn bị ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐNĐ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

TP: BT Đảng ủy: Ô. Hùng; BGH: Ô. Điền, Trưởng phòng CTHSSV: Ô. Bình; BT ĐoànTN: Ô. Đăng; CT Hội sinh viên: Ô. Quang (Đại biểu đeo khẩu trang khi tham gia, P. HCTC chuẩn bị xe 16 chỗ đón 13h40 tại nhà TT)

Thành ủy TP TN

 - 17:00-18:00: Phòng họp A3

Họp tập thể lãnh đạo xây dựng kế hoạch công tác tháng 5

TP: Ban thường vụ, BGH

Nguyễn Thế Hùng

Thứ Tư

05/05

 

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp A3

Họp BCH Đảng bộ  xây dựng NQ Tháng 5

TP: Ban chấp hành Đảng bộ.

T.Hưng

Nguyễn Thế Hùng

 - 08:00-16:00: Phòng họp trực tuyến - ĐHNL

Tập huấn đánh giá CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn của AUN-QA phiên bản 4

TP: TP: BGH; Lãnh đạo và cán bộ phòng QLCL; BCN khoa, trưởng bộ môn, trợ lý khảo thí các khoa đăng ký đánh giá năm 2022: Khoa QLTN, khoa Nông học, khoa CNSH&CNTP và Văn phòng CTTT.

BCN khoa, Trưởng phó các bộ môn khoa Nông học

T.Hưng, C.Xuyến, T.Dũng, C.Nga, C.Diệu, T.Hà, T.Tuấn, C. Oanh

 

 - 09:30-11:00: Phòng họp A3

Họp Giao ban công tác tháng 5/2021

TP: BGH, CT HĐT, Trưởng các Tổ chức đoàn thể, Trưởng các đơn vị

T.Hưng

Trần Văn Điền

 - 14:00-17:00: PH số 1 ĐHTN

Họp Hội đồng Đại học Thái Nguyên

TP: HĐ Đại học TN: Ô. Điền, Các thành phần theo giấy mời

ĐHTN

Thứ Năm

06/05

 - 07:30-09:30: Phòng họp A1

Đánh giá kết quả thực hiện công tác khoán lương của Tổ Bảo vệ và Tổ Môi trường (từ 1/2019 - 4/2021)

TP: CT HĐT: Ô. Hùng, BGH: Ô. Điền, Ô. Quang; Trưởng các phòng: CTHSSV, QTPV, KHTC; HCTC; bộ phận TCCB, Tổ trưởng Tổ Bảo vệ và Tổ trưởng Tổ Môi trường (Tổ bảo vệ và Tổ môi trường chuẩn bị và trình bày báo cáo kết quả hoạt động từ khi được giao khoán lương).

Trần Văn Điền

 - 09:30-11:30: Phòng họp A1

Hội đồng bảo vệ đề cương chi tiết của NCS  Đoàn Thị Thanh Hiền, ngành phát triển nông thôn

TP: Theo QĐ của Hiệu trưởng: PGS.TS. Trần Văn Điền, PGS.TS. Đinh Ngọc Lan, TS. Hà Quang Trung, PGS.TS. Đỗ Xuân Luận, TS. Dương Hoài An.

Phòng Đào tạo

Thứ Sáu

07/05

08:00- 9:00: Phòng họp khoa NH

Seminar 1- Một số kỹ năng trong xây dựng triển khai thực hiện đề tài dự án và một số kỹ thuật mới trong sản xuất thạch đen hàng hóa\

Người trình bày: PGS.TS.Nguyễn Viết Hưng

TP. Toàn thể CBGV khoa NH và những ngươi quan tâm

Lưu Thị Xuyến

09:00- 10:00: Phòng họp khoa NH

Seminar 2:  - Kết quả nghiên cứu gốc ghép cho cây họ bầu bí

Người trình bày: TS. Lê Thị Kiều Oanh  

TP. Toàn thể CBGV khoa NH và những ngươi quan tâm

Lưu Thị Xuyến

10:00- 11:00: Phòng họp khoa NH

Seminar 3:  Kết quả nghiên cứu nguyên nhân và biện pháp phòng trừ bệnh vàng lá, thối rễ cây ba kích

Người trình bày: TS.Dương Thị Nguyên 

TP. Toàn thể CBGV khoa NH và những ngươi quan tâm

Lưu Thị Xuyến

14:00 – 15:00 : Phòng họp khoa NH

Nghiệm thu “Bản hướng dẫn kỹ thuật kỹ thuật canh tác rau cần tây trên hệ thống thủy canh trong điều kiện nhà có mái che” của TS. Đào Thị Thanh Huyền thuộc đề tài NCKH GV cấp trường năm 2020, mã số T2020-09GV

Thành phần: Hội đồng nghiệm thu theo quyết định và người quan tâm

Dương Trung Dũng

Thứ Bảy

08/05

   

Chủ Nhật

09/05

 - 07:30-10:30: Hội trường A, Trường ĐHNL

Hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử HĐND xã Quyết Thắng nhiệm kỳ 2021-2026

TP: Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong ĐHTN thuộc Tổ bầu cử số 14 (ĐHNL, ĐHKT&QTKD, ĐHKH, Khoa QT); Các Đ/c ủy viên Tổ bầu cử sô 14 Trường ĐHNL (Có QĐ riêng); Cử tri sinh viên các đơn vị thành viên (Có CV phân bổ chỉ tiêu); P. QTPV (VS môi trường, điện, nước sinh hoạt - có phương án phòng mất điện lưới); P. HCTC (Bàn ghế VS Hội trường A, âm thanh, ánh sáng, quạt mát, nước uống phục vụ đại biểu); P. CTHSSV (ANTT)

 Th. Toán

UB MTTQ xã Quyết Thắng

 

THÔNG BÁO

 

Trực BCN khoa: T.Hưng t3,4; T.dũng T5, C.Xuyến T6

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN