Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU
Tập huấn ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất cây trồng theo chuỗi giá trị thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Giang

Tập huấn ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất cây trồng theo chuỗi giá trị thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Giang

Vừa qua trong 02 ngày 9 - 10 tháng 8 năm 2022, Khoa Nông Học-Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Hà Giang tổ chức lớp tập huấn ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất cây trồng theo chuỗi giá trị thích ứng với biến đổi khí hậu cho 30 học viên là cán bộ khuyến nông tỉnh, huyện, xã và các hộ đang ứng dụng hoặc có nhu cầu ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Xem thêm
Xây dựng Nhãn hiệu chứng nhận “Quất Hồng Bì Kỳ Sơn - Hòa Bình ”

Xây dựng Nhãn hiệu chứng nhận “Quất Hồng Bì Kỳ Sơn - Hòa Bình ”

Để nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển thương hiệu, mở rộng diện tích trồng quất hồng bì góp phần làm tăng thu nhập cho người dân của Thành phố Hòa Bình. Năm 2019 - 2020 Trường Đại Học Nông Lâm Thái nguyên đã tiến hành thực hiện đề tài “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Quất hồng bì Kỳ Sơn - Hòa Bình” cho sản phẩm quả Quất hồng bì của Thành phố Hòa Bình”

Xem thêm