Banner
Trang chủ THÔNG BÁO

Lịch công tác tuần 21 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (24/5/2021- 30/5/2021)

20/05/2021 17:14 - Xem: 718

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 21 năm 2021 (24/05 - 30/05/2021)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

24/05

 - 08:00-11:30: Seminar khoa Môi trường trực tuyến

Báo cáo 1: Kiểm toán Môi Trường: các vấn đề lý thuyết và thực tiễn- PGS.TS. Đỗ Thị Lan

Báo cáo 2: Nghiên cứu ảnh hưởng tính chất lũ sông Hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu- NCS. Hoàng Quý Nhân

- Toàn thể GV khoa Môi trường, NCS và học viên cao học, SV khoa MT

- Những người quan tâm

Đường link: meet.google.com/oah-qqta-nxv

Đỗ Thị Lan

 

Thứ Ba

25/05

 

 

 - 08:00-11:30: Seminar khoa Môi trường trực tuyến

Báo cáo 1: Ứng dụng công nghệ đo màu kỹ thuật số trong phân tích và đánh giá môi trường- TS. Trần hải Đăng

Báo cáo 2:  Sử dụng mô hình Maxent trong dự đoán phân bố loài - TS. Trương Thị Ánh Tuyết

- Toàn thể GV khoa Môi trường, NCS và học viên cao học, SV khoa MT

- Những người quan tâm

Địa chỉ đường Link: meet.google.com/zmg-bqsi-fgx

Đỗ Thị Lan

 

 - 14:00-15:00: Phòng họp A3

Phỏng vấn ứng viên xin việc Phòng Kế hoạch Tài chính

TP: Chủ tịch HĐT (thầy Hùng), Hiệu trưởng (thầy Điền), CTCĐ (thầy Bình), Bí thư ĐTN (thầy Đăng), Trưởng phòng KHTC (cô Lan), TCCB (cô Ngân)

Trần Văn Điền

 

 - 15:00-16:00: Phòng họp A3

Phỏng vấn ứng viên xin việc Phòng Hành chính Tổ chức

TP: Chủ tịch HĐT (thầy Hùng), Hiệu trưởng (thầy Điền), CTCĐ (thầy Bình), Bí thư ĐTN (thầy Đăng), Trưởng phòng HCTC (thầy Tính), TCCB (cô Ngân)

Trần Văn Điền

 

Thứ Tư

26/05

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường

8h00 - 9h45: Thảo luận Qui chế đào tạo bậc đại học theo hướng dẫn của Thông tư 08 của BGDĐT (P. ĐT báo cáo)

9h45 - 11h00: Thẩm định đề án đổi tên Viện NC&PTLN (Viện NC&PTLN báo cáo)

TP: TP: Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường; Lãnh đạo P. ĐT và Lãnh đạo Viện NC&PTLN

T.Hưng

Trần Văn Điền

 

 - 14:00-17:00: PH số 2 -  ĐHTN

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN

TP: Ủy viên BTV ĐU ĐHTN (Đ/c Nguyễn Thế Hùng)

ĐU ĐHTN

 

Thứ Năm

27/05

 

 

 - 08:00- 17:00: Phòng họp khoa NH

Hội đồng nghiệm thu tài liệu giảng dạy các môn học không có giáo trình

TP: Theo quyết định hội đồng của Hiệu trưởng, các thày cô giảng dạy các môn học

Nguyễn Viết Hưng

 - 08:00-10:00: Không gian trải nghiệm NN

Nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng Nhà làm việc 2 tầng tại Trung tâm nông nghiệp SMART

TP: TP: BGH (Ô. Điền, Ô.Hiểu); Phòng QTPV (Ô.Hiếu, Ô. Hải, Ô. Kiên); TT Nông nghiệp SMART (B.Yến, b. Ngọc), Các nhà thầu.

Trần Văn Điền

 

 - 14:00-16:30: Phòng họp A3

Báo cáo kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022

TP: Chủ tịch HĐ trường (thầy Hùng); BGH; Trưởng các phòng; GĐ Trung tâm ĐTTNCXH; Trưởng các khoa; Giám đốc VPCTTT; Giám đốc TTNN và THƯD; Trợ lý Giáo vụ các khoa.

T.Hưng

Trần Văn Điền

 

 - 16:30-17:30: Phòng họp A3

Xét công nhận tốt nghiệp hệ VLVH tháng 5 năm 2021

TP: Th. Điền (HT); Th. Hiểu (Phó HT); C. Hằng, Mạnh (TTĐTTNCXH); C. Hương (KTT); Th. Bình (P CTHSSV); C. Hà (P QLCL)

Trần Văn Điền

 

Thứ Sáu

28/05

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

8h-9h: Hội đồng thẩm định tài liệu thực hành thực tập và rèn nghề: TTNN2: Lập kế hoạch quản lý rừng bền vững, chủ biên: TS. Nguyễn Thanh Tiến (Chủ biên chuẩn bị trình bày tóm tắt tài liệu)

TP: Theo QĐ của Hiệu trưởng (Thầy Điền, thầy Hiểu, thầy Trung, thầy Thơ, cô Hà, thầy Thảo, cô Thoa)

9h-10h: Hội đồng thẩm định tài liệu thực hành thực tập và rèn nghề: TTNN3: Nghiệp vụ hành chính kiểm lâm, chủ biên: TS. Đỗ Hoàng Chung (Chủ biên chuẩn bị trình bày tóm tắt tài liệu)

TP: Theo QĐ của Hiệu trưởng (Thầy Điền, thầy Hiểu, thầy Trung, thầy Thơ, cô Hà, thầy Thảo, cô Thoa)

10h-11h: Hội đồng thẩm định tài liệu thực hành thực tập và rèn nghề: RN2: Thiết kế trồng rừng, chủ biên: TS. Nguyễn Công Hoan (Chủ biên chuẩn bị trình bày tóm tắt tài liệu)

TP: Theo QĐ của Hiệu trưởng (Thầy Điền, thầy Hiểu, thầy Trung, thầy Thơ, cô Hà, thầy Thảo, cô Thoa)

Trần Văn Điền

 

08:00 – 17:00: UBND huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

Làm việc với UBND huyện

TP: Nguyễn Viết Hưng

UBND huyện Yên Bình

Thứ Bảy

29/05

08:00 – 11:00: Phòng họp khoa NH

Họp phân loại CBGV năm học 2020 – 2021

TP: BCN khoa; Trưởng phó các bộ môn; Chủ tịch, PCT công đoàn; Bí thư, PBT đoàn thanh niên.

 

Nguyễn Viết Hưng

11:00 – 11:45 : Phòng họp khoa NH

Nghiệm thu đề tài NCKH giảng viên cấp trường năm 2020: "Duy trì và phát triển mô hình sản xuất rau thủy canh phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học" của TS. Đào Thị Thanh Huyền.

Thành phần: Hội đồng nghiệm thu theo quyết định và người quan tâm

 

Dương Trung Dũng

Chủ Nhật

30/05

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

Trực BCN khoa: T.Hưng T2,3; C.Xuyến T4; T.Dũng T5,6

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN