Banner
Trang chủ THÔNG BÁO

Lịch công tác tuần 35 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (30/8/2021- 05/9/2021)

30/08/2021 16:00 - Xem: 480

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 35 năm 2021 (30/08 - 05/09/2021)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

30/08

 

 

 

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A3

Bàn về thành lập trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông

TP: CT HĐT và BGH

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 09:00-11:00: International House - Tầng 2 Thư viện

Định hướng chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành KHMT CTTT, năm học 2021-2022 (cả trực tiếp và online qua Zoom)

 

TP:

- Lãnh đạo và cán bộ có liên quan VP CTTT

- Sinh viên đã đăng ký thành công Chương trình Thạc sĩ và các sv có quan tâm

 

Lý Thị Thuỳ Dương

 

 - 14:00-15:00: Phòng họp A3

Họp tập thể lãnh đạo

 

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 15:00-17:00: Phòng họp A3

Họp tập thể lãnh đạo và trưởng các phòng và Kế toán trưởng

 

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 17:00-17:30: Phòng họp A3

HĐ xét chuyển ngạch cho CB hợp đồng (ThS. Lê Thị Khánh Hòa - Khoa CNTY)

TP: HĐ theo QĐ (thầy Điền, thầy Hùng, thầy Bình, thầy Đăng, thầy Thơ, cô Ngân, cô Phúc)

 

Thứ Ba

31/08

 

 

 

 

 

 - 07:30-09:30: Phòng họp trực tuyến và các điểm cầu

Chạy thử live stream cơ sở vật chất chung cấp Trường

TP: TP: BGH, Ban chỉ đạo, MC dẫn chương trình (T. Thảo, C. Dương, C. Hòa, C. Ngọc, C. Tuyết, T. Tuân) ; Cán bộ quản lý phòng zoom (C. Hương, T. Tùng, C.Phượng); Tiểu ban live stream CSVC (T. Phú, T. Hải, T. Quảng, T. Trung, T. Kiên, T. Trường, T. Sơn, C. Ngọc, T. Chi, T. Huỳnh); Cán bộ hỗ trợ tại điểm quay (Thư viện, KTX, khu thể thao, phòng máy tính của trung tâm NN&THƯD, trung tâm ƯTCN&HTKN; phòng CTHSSV, phòng ĐT; phòng thí nghiệm khoa Nông học và Viện NC&PTLN)

Chuẩn bị: QLCL, HCTC (phòng họp), QTPV (thiết bị kết nối)

T.Định

Trần Văn Điền

 

 - 09:00-11:00: Tại phòng cá nhân

Seminar chuyên môn từ 9h đến 11h

Trên phần mềm zoom ID: 3280496412; pass: 8888 

Báo cáo 1: Cảm nhận của sinh viên đối với việc xem các đoạn phim tiếng Anh để nâng cao kỹ năng giao tiếp

Người trình bày: TS. Bùi Thị Kiều Giang

 

Báo cáo 2: Thực trạng và giải pháp nâng cao kỹ năng giao tiếp cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Người trình bày: TS. Văn Thị Quỳnh Hoa

 

Báo cáo 3: Nâng cao năng lực tự học cho sinh viên trong giảng dạy tin học đại cương tại Trường ĐHNLTN

Người trình bày: Th.S. Nguyễn Ngọc Lan

 

Báo cáo 4: Tìm hiểu dịch vụ full-text search và report trong SQL Server

Người trình bày: Th.S. Đinh Thị Thanh Uyên

 

Thành phần: Toàn thể thầy cô tổ Ngoại ngữ, tổ Tin học và các thầy cô quan tâm.

 

TRUNG TÂM NN THƯD

 

 - 09:30-11:30: Phòng họp trực tuyến và các điểm cầu

Chạy thử live stream cơ sở vật chất cấp chương trình đào tạo Công nghệ thực phẩm

TP: Thành phần: BGH, Ban chỉ đạo, MC dẫn chương trình (T. Thảo, C. Hòa, C. Ngọc, T. Tuân, T. Thương Tuấn); Cán bộ quản lý phòng zoom (C. Châu, C. Giang, C.Thuy); Tiểu ban live stream CSVC (T. Phú, T. Hải, T. Quảng, T. Trung, T. Kiên, T. Trường, T. Sơn, C. Ngọc, T. Chi, T. Huỳnh); Cán bộ hỗ trợ tại điểm quay (Khoa CNSH&CNTP, phòng thực hành, thí nghiệm của khoa CNSH&CNTP; giảng đường D3, D5; phòng Phân tích hóa học (Viện KHSS); Chuẩn bị: QLCL, HCTC (phòng họp), QTPV (thiết bị kết nối)

Trần Văn Điền

 

 - 14:00-16:00: P Họp trực tuyến

Chạy thử live stream cơ sở vật chất cấp chương trình đào tạo Chăn nuôi thú y

TP: TP:  BGH, Ban chỉ đạo, MC dẫn chương trình (C. Dương, C. Hòa, C. Ngọc, T. Tuân, T. Thương Tuấn); Cán bộ quản lý phòng zoom (C.Hương, T.Tùng, C.Phượng); Tiểu ban live stream CSVC (T. Phú, T. Hải, T. Quảng, T. Trung, T. Kiên, T. Trường, T. Sơn, C. Ngọc, T. Chi, T. Huỳnh); Cán bộ hỗ trợ tại điểm quay (Khoa CNTY, khu thực hành, thí nghiệm của khoa; Giảng đường D1, D2; Phòng Phân tích hóa học - Viện KHSS; Công ty Marphavet); Chuẩn bị: QLCL, HCTC (phòng họp), QTPV (thiết bị kết nối) ;

Trần Văn Điền

 

 - 14:00-17:30: Seminar khoa Môi trường trực tuyến

Semina khoa Môi trường:

Báo cáo 1: Xây dựng quy trình xử lý bã thải cây Gai của nhà máy sản xuất sợi đệt Thanh Hóa

Báo cáo 2: Nghiên cứu nhân sinh khối vi sinh vật phân giải xenlulo và vi sinh vật hữu hiệu tuyển chọn để xử lý bã thải cây gai thành phân hữu cơ vi sinh

Người trình bày NCS. Nguyễn Thế Khoa  Từ 14h-15h30

Báo cáo 3: Xác định giá trị của du lịch sinh thái, tình hình NC về du lịch sinh thái trên TG và VN.

Báo cáo 4:Xác định các vấn đề và một số phương pháp nghiên cứu về giá trị TNMT.

Người trình bày: NCS. Trương Hữu Giao từ 15h30-17h30

Đường link: meet.google.com/pts-jbxm-wir

Thành phần: -Toàn thể GV khoa Môi trường, các NCS, học viên cao học và sinh viên khoa Môi trường

-Các Thầy Cô và SV quan tâm.

 

Đỗ Thị Lan

 

 - 16:00-17:30: Phòng họp trực tuyến và các điểm cầu

Chạy thử live stream cơ sở vật chất cấp chương trình đào tạo Thú y

TP: TP: BGH, Ban chỉ đạo, MC dẫn chương trình (C. Tuyết, C. Hòa, C. Ngọc, T. Tuân, T. Mạnh Tuấn); Cán bộ quản lý phòng zoom (T.Hùng, C.Trang, C.Hòa); Tiểu ban live stream CSVC (T. Phú, T. Hải, T. Quảng, T. Trung, T. Kiên, T. Trường, T. Sơn, C. Ngọc, T. Chi, T. Huỳnh); Cán bộ hỗ trợ tại điểm quay (Khoa CNTY, khu thực hành, thí nghiệm của khoa CNTY; giảng đường D1, D2; phòng Thí nghiệm vi sinh - Viện KHSS; Công ty Marphavet); Chuẩn bị: QLCL, HCTC (phòng họp), QTPV (thiết bị kết nối)

Trần Văn Điền

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

01/09

 

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A3

Họp BCH Đảng bộ

T.Hưng

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 10:00-11:30: Phòng họp A3

Họp giao ban công tác tháng 9

 

TP: CT HĐ Trường, BGH, Trưởng các đơn vị, Trưởng các Tổ chức đoàn thể.

T.Hưng

BGH

 

 - 14:00- 15:30: Phòng họp khoa NH

Họp Chi ủy + Chi ủy mở rộng triển khai công tác tháng 9

TP: T.Hưng; C.Xuyến; T.Dũng, T.Hà; T.Ưng

Nguyễn Viết Hưng

 

 - 15:30- 16:30: Phòng họp khoa NH

Họp Chi bộ      

TP: Toàn thể Đảng viên trong Chi bộ

Nguyễn Viết Hưng

 

 - 16:30- 17:30: Phòng họp khoa NH

Họp khoa giao ban tháng 9    

TP: Toàn thể CBGV trong khoa

Nguyễn Viết Hưng

 

 - 10:00-12:00: Phòng họp trực tuyến và phòng làm việc cá nhân

Tập huấn nhóm Quản lý zoom

TP: Thành phần:C.Tâm (P.QLCL), T.Thăng, T.Kiên (Khoa CNTY), T.Tiến (Khoa CNSH&CNTP), Nhóm quản lý phòng zoom (C.Hương, T.Tùng, C.Trang, T.Hùng, C.Châu, C.Giang), Nhóm hỗ trợ phòng phòng zoom: C.Thuy (P.HCTC), C.Phượng, C.Hòa (P.ĐT)

Đường link dự họp:

 

https://us02web.zoom.us/j/84363987189?pwd=SnhYcll3cjM5aXhGNnFFbm9CMUJkdz09

Meeting ID: 843 6398 7189

Passcode: 346761

Thư ký AUN-QA

 

 - 13:30-17:00: Phòng họp số 1 ĐHTN

Tổng kết công tác Đoàn TN - Hội SV ĐHTN

TP: - Bí thư Đoàn TN, chủ tịch HSV

- Văn phòng Đoàn - Hội

ĐHTN

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A1

Tiếp đoàn kiểm tra Phòng An ninh đối ngoại – Công an Tỉnh Thái Nguyên. Nội dung:  Kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

TP: Ô Quang (BGH), Ô. Thảo, B. Hằng (P.KHCN&HTQT), B. Dương, Ô Thành (VP CTTT).

 

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Năm

02/09

Nghỉ lễ Quốc Khánh 2-9

 

Thứ Sáu

03/09

Nghỉ lễ Quốc Khánh 2-9

 

Thứ Bảy

04/09

 

 

Chủ Nhật

05/09

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

Trực BCN khoa: T.Hưng t2,3; T.Dũng T4; C.Xuyến T5

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN