Banner
Trang chủ THÔNG BÁO

Lịch công tác tuần 19 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (10/5/2021- 16/5/2021)

09/05/2021 21:12 - Xem: 302

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

10/05

 - 7:30- 9:00: Phòng họp khoa NH

Họp chi ủy, chi ủy mở rộng

ND; Xây dựng công tác T5

TP: T.Hưng, C.Xuyến, T.Dũng, T.Hà, T.Ưng

Nguyễn Viết Hưng

 - 9:00- 10:00: Phòng họp khoa NH

Họp Chi bộ

ND; Triển khai công tác T5

TP: Toàn thể Đảng viên trong Chi bộ

Nguyễn Viết Hưng

 - 10:00- 11:30: Phòng họp khoa NH

Họp khoa

ND; Triển khai công tác T5

TP: Toàn thể CB,GV của khoa

Nguyễn Viết Hưng

 - 14:00-16:00: Văn phòng Đoàn TN - Hội SV

Họp giao ban Đoàn trường tháng 5

TP: - BTV Đoàn trường

- Trưởng các Ban (T.Toán)

- Bí thư các Liên chi (T.Ưng)

Trần Hải Đăng

 - 14:00-16:00: Phòng họp A3

Họp triển khai tiếp nhận con giống và vật tự dự án "Trung tâm Khảo nghiệm giống, cây trồng và vật nuôi"

TP: BGH: Ô. Điền, Ô. Hiểu, Ô. Quang; Khoa CNTY: B. Phúc, B. Hoan; TT giống CT - Vật nuôi: Ô. Trường, Ô. Quang; P. QTPV: Ô. Hiếu, Ô. Minh, Ô. Hải;Khách mời: Ô. Phùng (Nguyên P. HT)

Trần Văn Điền

Thứ Ba

11/05

 

 

 

 - 08:00-11:00: PH 204 UBND Tỉnh TN

Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiệnQĐ 1501/QĐ-TTg về "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên"

TP: TP: BGH: Ô. Quang

Bộ GD ĐT

 - 08:00-11:30: Phòng họp A3

Thẩm định các Mô đun trải nghiệm cho học sinh phổ thông

8h00 - 10h00: Khoa MT (6 Mô đun)

10h00 - 11h00: Khoa QLTN (3 Mô đun)

11h00 - 11h30: Khoa CNSH - CNTP (1 Mô đun)

TP: CT HĐT: Ô. Hùng, BGH, Trưởng các phòng chức năng, TTNN SMART: B. Yến, B. Ngọc; Lãnh đạo đơn vị và các tổ đề xuất các Mô đun trải nghiệm (Trình bày các Mô đun bằng POWERPOINT)

Trần Văn Điền

 - 14:00-15:00: Phòng họp A3

Họp tập thể lãnh đạo làm công tác TCCB

Nguyễn Thế Hùng

 - 15:00-16:00: Phòng họp A3

Họp BCH Đảng bộ làm công tác TCCB

T.Hưng

Nguyễn Thế Hùng

 - 16:00-16:30: Phòng họp A3

Họp tập thể lãnh đạo làm công tác TCCB

Nguyễn Thế Hùng

Thứ Tư

12/05

 - 08:00-17:00: Phòng họp A4

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đảng viên, CBVC và người LĐ thuộc các phòng tập trung học tại A4, các đơn vị khác kết nối trực tuyến để học tập tại đơn vị - VP Đảng ủy sẽ gửi link của Zoom cho các đơn vị)

Lưu ý: Các đơn vị đảm bảo 5K trong khi học tập nghị quyết

TP: Toàn thể cán bộ Đảng viên, CBVC, người lao động (Các đồng chí cán bộ chủ chốt đã tham gia học tập tại ĐHTN thì không bắt buộc tham gia)

Nguyễn Thế Hùng

14:00 – 15:00 : Phòng họp khoa NH

Nghiệm thu “Bản hướng dẫn kỹ thuật kỹ thuật canh tác rau cần tây trên hệ thống thủy canh trong điều kiện nhà có mái che” của TS. Đào Thị Thanh Huyền thuộc đề tài NCKH GV cấp trường năm 2020, mã số T2020-09GV

Thành phần: Hội đồng nghiệm thu theo quyết định và người quan tâm

Dương Trung Dũng

15:00 – 16:00 : Phòng họp khoa NH

Nghiệm thu đề tài NCKH giảng viên cấp trường năm 2020: "Duy trì và phát triển mô hình sản xuất rau thủy canh phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học" của TS. Đào Thị Thanh Huyền.

Thành phần: Hội đồng nghiệm thu theo quyết định và người quan tâm 

Dương Trung Dũng

Thứ Năm

13/05

 - 08:00-17:00: Phòng họp A4

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đảng viên, CBVC và người LĐ thuộc các phòng tập trung học tại A4, các đơn vị khác kết nối trực tuyến để học tập tại đơn vị)

Lưu ý: Các đơn vị đảm bảo 5K trong khi học tập nghị quyết

TP: Toàn thể cán bộ Đảng viên, CBVC, người lao động (Các đồng chí cán bộ chủ chốt đã tham gia học tập tại ĐHTN thì không bắt buộc tham gia)

Nguyễn Thế Hùng

Thứ Sáu

14/05

 - 08:00-10:00: Phòng họp A3

Họp thẩm định Đề án đổi tên "Viện Nghiên cứu và Phát triển lâm nghiệp" và thảo luận Qui chế đào tạo của Trường theo Thông tư 08

TP: Hội đồng KH và ĐT Trường, Lãnh đạo Viện NC&PT Lâm Nghiệp (báo cáo đề án); P. Đào tạo (Chuẩn bị dự thảo qui chế), TCCB (bà Ngân).

Trần Văn Điền

08:00- 9:00: Phòng họp khoa NH

Seminar 1- Một số kỹ năng trong xây dựng triển khai thực hiện đề tài dự án và một số kỹ thuật mới trong sản xuất thạch đen hàng hóa

Người trình bày: PGS.TS.Nguyễn Viết Hưng

TP. Toàn thể CBGV khoa NH và những ngươi quan tâm

Lưu Thị Xuyến

09:00- 10:00: Phòng họp khoa NH

Seminar 2:  - Kết quả nghiên cứu gốc ghép cho cây họ bầu bí

Người trình bày: TS. Lê Thị Kiều Oanh  

TP. Toàn thể CBGV khoa NH và những ngươi quan tâm

Lưu Thị Xuyến

10:00- 11:00: Phòng họp khoa NH

Seminar 3:  Kết quả nghiên cứu nguyên nhân và biện pháp phòng trừ bệnh vàng lá, thối rễ cây ba kích

Người trình bày: TS.Dương Thị Nguyên 

TP. Toàn thể CBGV khoa NH và những ngươi quan tâm

Lưu Thị Xuyến

14:00-17:30: Phòng họp khoa NH

Nghiệm thu giáo trình thực hành, rèn nghề

TP: BCN khoa, trưởng phó các bộ môn 

Nguyễn Viết Hưng

 - 14:00-17:30: Phòng họp A3

Thẩm định các Mô đun trải nghiệm cho học sinh phổ thông 

14h00 - 16h00: Viện NC&PTLN (6 Mô đun)

16h00 - 17h00: Viện KHSS (2 Mô Đun)

17h00 - 17h30: TT Thủy sản (1 Mô đun)

TP: CT HĐT: Ô. Hùng, BGH, Trưởng các phòng chức năng, TTNN SMART: B. Yến, B. Ngọc; Lãnh đạo đơn vị và các tổ đề xuất các Mô đun trải nghiệm (Trình bày các Mô đun bằng POWERPOINT);

Trần Văn Điền

Thứ Bảy

15/05

   

Chủ Nhật

16/05

Trực BCN khoa; T.Hưng t2,3; C.Xuyến T4; T.Dũng T5,6

 
 

THÔNG BÁO

 

YÊU CẦU THỰC HIỆN NGHIÊM QUI ĐỊNH VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID  TRONG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN