Banner
Trang chủ THÔNG BÁO

Lịch công tác tuần 24 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (05/6/2023- 11/6/2023)

05/06/2023 22:07 - Xem: 739

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 24 năm 2023 (05/06 - 11/06/2023)

KHOA NÔNG HỌC

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

05/06

 

 

 

 

 - 07:30-11:30: Phòng họp A3

7h30 - 8h30: Hội đồng thẩm định sách: Quản lý tài nguyên chất thải rắn, chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải

TP: Theo QĐ của Hiệu trưởng: Thầy Quang, thầy Hiểu, thầy Thơ, thầy Duy Hải, thầy Thành, cô Lan, thầy Đăng

 

8h30 - 9h30: Hội đồng thẩm định sách: Thống kê ứng dụng trong môi trường, chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải

TP: Theo QĐ của Hiệu trưởng: Thầy Quang, thầy Hiểu, thầy Thơ, cô Lan, thầy Đăng, thầy thanh Hải, thầy Thành

 

10h30 - 11h30: Hội đồng thẩm định sách: Ô nhiễm đất và nước bởi kim loại nặng, PP nghiên cứu phân tích đánh giá và mô hình mô phỏng, chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải

TP: Theo QĐ của Hiệu trưởng: Thầy Quang, thầy Hiểu, thầy Thơ, cô Phả, thầy Sơn Hải, cô Lan, thầy Thanh Hải.

 

9h30 - 10h30: Hội đồng thẩm định sách: Quản lý chất thải nguy hại chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải

TP: Theo QĐ của Hiệu trưởng: Thầy Quang, thầy Hiểu, thầy Thơ, thầy thanh Hải, cô Phả, cô Lan, thầy sơn Hải.

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 08:00-08:30: Phòng họp A1

Họp BTV CĐ

TP: BTV CĐ Trường; VPCĐ (Đ/c Hiền)

Đặng Xuân Bình

 

 - 08:30-11:00: Phòng họp A1

Hội nghị BCH CĐ mở rộng V/v xây dựng nghị quyết CĐ quý 3 năm 2023 và bình xét TĐKT CĐ năm học 2022-2023

TP: BCH CĐ Trường; CT các CĐ bộ phận (Trưởng vắng Phó thay); UBKT CĐ

Cô Nga

Đặng Xuân Bình

 

 - 09:00-11:30: Phòng họp trực tuyến

Họp kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Tăng cường trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu cho Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên

TP: TP:BGH (Th.Quang, Th.Hiểu); Phòng QTPV (Th.Hiếu, Th.Hải); Trung tâm NN và THUD (Th.Hưng; C. Vui); Đại diện Ban QLDA-Bộ GD&ĐT; Đại diện Tư vấn Giám sát và Nhà thầu thi công Cung cấp lắp đặt trang thiết bị +phần mềm.

Nguyễn Chí Hiểu

 

-14:00 – 15:00: Phòng họp khoa Nông học

Cân đối khối lượng công việc giữa các bộ môn năm học 2023 – 2024

TP: BCN khoa, Trưởng phó các bộ môn, giáo vụ

-15:00 – 16:30: Phòng họp khoa Nông học

Cân đối khối lượng công việc của Cán bộ, Giáo viên toàn khoa năm học 2023 - 2024

TP: Toàn thể, CB, GV khoa Nông học

( Trưởng các bộ môn gửi đề xuất thay đổi (nếu có) cho cô Thảo giáo vụ trước 8h00 sáng thứ 2)

Lưu Thị Xuyến

 - 14:00-16:30: Phòng họp A4

Mitting chào mừng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2023

Chủ đề: "Giải pháp cho ô nhiễm nhựa và Quản lý chất thải rắn"

TP: - Đại diện lãnh đạo Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên;

- Đại diện BGH trường ĐHNL;

- Ban điều phối dự án SWAP;

- Lãnh đạo và cán bộ giảng viên Khoa Môi trường;

- Thường trực Đoàn trường;

- Đoàn TN Sở TNMT;

- Sinh viên Khoa Môi trường và CLB Môi trường;

- Giảng viên, sinh viên quan tâm;

Trần Hải Đăng

 

Thứ Ba

06/06

 

 

 

 - 07:00-17:00: Trường Đại học Hồng Đức

Tập huấn các phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chung năm 2023

TP: TP: Trung tâm TS&TT (T.Hùng, T.Sơn)

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 - 08:00-09:00: Hội trường A

Chương trình gặp mặt con CBVC nhân dịp kết thúc năm học 2022-2023

Tuyên dương khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2022-2023

Giao lưu nghệ thuật xiếc của rạp xiếc Trung ương

TP: Đại diện LĐ Đảng ủy và BGH (Có GM riêng); Đại diện LĐ các đơn vị; BCH CĐ Trường; CT các CĐBP; Đại diện LĐ ĐTN-HSV; Con CBVC Trường (Phụ huynh chủ động đưa đón và quản lý các con); Đại diện LĐ và học sinh xã QT (Có GM riêng).

Chuẩn bị: P. HCTC (Cử cán bộ hỗ trợ Hội trường A, market, âm thanh, ánh sáng, viết đăng tin bài); P. QTPV (Cử cán bộ trực kỹ thuật điện); P. CTHSSV (Cử cán bộ bảo vệ hỗ trợ ANTT); SV tình nguyện hỗ trợ ANTT; CĐ Khoa MT (Cử MC Lan Anh hỗ trợ chương trình)

Cô Xuyến, cô Nga

Ban tổ chức

 

14:00 – 16:00: Phòng họp khoa Nông học

Bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2022 – 2023 khoa Nông học

TP: Toàn thể, CB, GV khoa Nông học

( Thầy Toán chuẩn bị tài liệu)

 

Lưu Thị Xuyến

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Họp gian ban tháng 6 Đoàn TN Đại học Thái Nguyên

TP: - Bí thư, chủ tịch HSV ĐHTN;

- Đại diện Đảng ủy, BGH trường (thầy Hiểu);

- Bí thư ĐTN, chủ tịch HSV các trường thành viên ĐHTN;

Trần Hải Đăng

 

 - 14:00 (6/6)-17:00 (7/6): UBND huyện Quang Bình

Thảo luận hợp tác với UBND huyện Quang Bình, Hà Giang

TP:  T. Hiểu (BGH), T. Thảo (KHCN&HTQT), T. Trung (Khoa KT), T. Châu (TT Thuỷ sản)

 

Nguyễn Chí Hiểu

 

Thứ Tư

07/06

 

 

 

 

 

 - 07:00-17:00: Trường Đại học Hồng Đức

Tập huấn các phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chung năm 2023

TP: Trung tâm TS&TT (T.Hùng, T.Sơn)

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 - 08:00: Trung tâm Hội nghị ĐHTN

Tập huấn công tác chuyển đổi số của ĐHTN năm 2023

TP: TP: Đại biểu mời; Trưởng, phó các phòng chức năng; Trưởng, phó các Khoa chuyên môn; Trưởng, phó các Viện/Trung tâm thuộc và trực thuộc; Trưởng, phó các Bộ môn;

Đại học Thái Nguyên

 

 - 08:00-09:00: Phòng họp A3

Họp bàn và quyết định việc chỉnh sửa bằng tốt nghiệp bản gốc cho SV Nguyễn Thị Thùy Dương và Nguyễn Sỹ Toán; Đề xuất và thống nhất giải pháp cải thiện tồn tại hạn chế

TP: BGH (Thầy Quang, Thầy Hiểu); P. ĐT (LĐ và CV phụ trách trích xuất danh sách SV ra QĐ tốt nghiệp); VPCTTT (LĐ và CV gửi danh sách SV xét tốt nghiệp); P. CTHSSV (LĐ và CV quản lý danh sách SV, CV in bằng tốt nghiệp); TTNNTHUD (Cán bộ phụ trách phần mềm IU - Cô Quản Thị Vui); Đại diện LĐ P. QLCL

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 09:00-09:30: Phòng họp A3

Họp xét tuyển sinh hình thức VLVH các ngành, chuyên ngành: LS, NLKH, QLDD, KTNN, CNTY và TY

TP: Ô. Quang, Ô. Hiểu, B. Hằng, B. Nga (TTĐT), B. Hương (KTT), B. Hà (QLCL), Ô. Thơ (ĐT), Ô. Bình (HSSV)

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 14:00-15:30: Phòng họp A3

Họp Hội đồng xét chọn giảng viên đi học theo ĐA 89 năm 2023

TP: Thường trực Hội đồng KH&ĐTchuẩn bị biên bản (Ô Thảo)

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 15:30-17:00: Phòng họp A3

Họp Hội đồng xét đơn chuyển công tác của CBVC

TP: Theo QĐ của Hiệu trưởng (Ô Quang, Ô Hùng, B Lan, B Xuyến, Ô Tính, Ô Bình, Ô Đăng, B Quyên)

Chuẩn bi: Bộ phận TCCB - HCTC, các thành viên Hội đồng

 

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Năm

08/06

 

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp số 1, ĐHTN

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHTN

TP: BCH Đảng bộ ĐHTN (thầy Hùng; thầy Quang)

ĐHTN

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A1

Họp Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu sản phẩm thuộc đề tài quỹ gen tỉnh Thái Nguyên: “Bảo tồn nguồn gen cây Nghiến gân ba trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”, mã số ĐTQG.03/2019. Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Văn Thông

TP: Hội đồng theo Quyết định số 325/QĐ-ĐHNL-KHCN ngày 28/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm và các cá nhân quan tâm

 

Nguyễn Chí Hiểu

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A4

Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện đăng ký tài khoản và cài đặt định danh điện tử

TP: TP: Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu; trưởng, phó các đơn vị, tổ chức đoàn thể; trưởng, phó các bộ môn; chủ tịch các công đoàn bộ phận; giáo viên chủ nhiệm các lớp; bí thư các liên chi đoàn; đại diện Ban cán sự lớp

(Các thầy cô GVCN cử Đại diện Ban cán sự lớp)

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 15:00-17:00: Phòng họp A1

Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ: “Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen trâu khối lượng lớn tạo Chiêm Hóa, Tuyên Quang”, CNĐT: Trần Huê Viên

 

TP: BGH (T. Hưng), phòng KHCN&HTQT (C. Minh), phòng KH-TC (C. Hương), CNĐT và các thành viên tham gia

 

Bộ KH&CN

 

Thứ Sáu

09/06

 - 08:00-11:00: Phòng họp A1

Hội đồng bảo vệ đề cương của NCS Dương Minh Ngọc ngành Khoa học Môi trường.

Thành phần: GS.TS. Nguyễn Thế Hùng, TS. Nguyễn Chí Hiểu,  PGS.TS. Đỗ Thị Lan, TS. Nguyễn Thanh Hải

 

Phòng Đào tạo

 

Thứ Bảy

10/06

 

 

Chủ Nhật

11/06

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN