Banner
Trang chủ → Văn bản

Mẫu Văn bản, hướng dẫn, quy định các loại trường Đại học Nông Lâm

Đăng lúc: 26/10/2016 12:15 - Lượt xem: 4727

Tài liệu: Download

MẪU VĂN BẢN PHÁP QUY - CÁC LẠO ĐƠN  VỀ ĐÀO TẠO
1 Đơn xin đăng ký học bổ sung thêm học phần. Tải về
2 Đơn xin đăng ký học cải thiện điểm Tải về
3 Đơn xin đăng ký học lại Tải về
4 Đơn xin học song song hai chương trình Tải về
5 Đơn xin đăng ký thi kết thúc học phần Tải về
6 Đơn xin kiểm tra sai sót điểm Tải về
7 Đơn xin rút bớt học phần Tải về
8 Đơn xin thôi học Tải về
9 Đơn xin tiếp tục trở lại học tập Tải về
10 Đơn xin mở thêm lớp học phần Tải về
11 Đơn xin xem xét xóa cảnh báo kết quả học tập Tải về
12 Đơn xin xét tốt nghiệp Tải về
13 Quy định về học phí và thu học phí tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Tải về
14 Quy định Hồ sơ và cách trình bày khóa luận tốt nghiệp Tải về
15 Quy định về đào tạo theo hệ thông tín chỉ của trường ĐHNL Tải về
16 Mẫu đơn đổi giờ năm học 2016-2017 Tải về

 

CÁC VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH CÔNG TÁC HSSV
1 Các loại mẫu giấy xác nhận sinh viên Tải về
2 Thông tư số 10 BH Quy chế CTSV đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Tải về
3 Danh sách cấp văn bằng chứng chỉ Tải về
4 Các loại Hồ sơ chế độ đối sinh viên Tải về
5 Chế độ Học bổng, học phí Tải về
6 Khen thưởng, kỷ luật. Tải về
7 Các Quyết định ban hành đối sinh viên Tải về
8 Các loại văn bản Pháp quy HSSV Tải về
9 Hướng dẫn đằng nhập tra cứu tài liệu điện tử tại thư viện Tải về
10 Đang cập nhật..... Tải về

 

MẪU CHUNG THỦ TỤC THANH TOÁN TÀI CHÍNH
1 Các mẫu chứng từ chủ yếu cho việc thanh toán đề tài NCKH Tải về
2 Một số văn bản, quy định về thuế thu nhập cá nhân mới có hiệu lực Tải về
3 Một số văn bản, quy định về thuế thu nhập cá nhân mới có hiệu lực Tải về
4 một số văn bản về công tác tài chính mới được ban hành Tải về
5 Một số văn bản, chính sách về công tác tài chính Tải về
6 Các văn bản hướng dẫn về công tác thuế Tải về
7 Các mẫu văn bản tài chính thường dùng Tải về
8 Bộ mẫu và trình tự thanh toán một số khoản chi chủ yếu Tải về
9 Đang cập nhật..... Tải về
10 Đang cập nhật..... Tải về
CÁC VĂN BẢN KHÁC