Banner
Trang chủ → Văn bản

Lịch trình khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài tại Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Đăng lúc: 03/06/2017 15:40 - Lượt xem: 645

Tài liệu: Download

LCH TRÌNH KHO SÁT CHÍNH THC

CA ĐOÀN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGOÀI

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thời gian: Từ Thứ Ba, ngày 13 tháng 06 đến Thứ Bảy ngày 17 tháng 06 năm 2017

                                                        Địa điểm: Tại Trường Đại học Nông Lâm

 

Thời gian

Hoạt động

Thành phần Đoàn

Địa điểm làm việc

Thứ Ba
ngày
13/06

NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT

 

 

7h30 - 10h00

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

Các cán bộ phụ trách các mảng: HCTH, TCCB; ĐT; KHCN; HTQT; HSSV; KT &ĐBCLGD; TT-PC; KH-TC; CSVC; TT-TV làm việc trực tiếp với Đoàn khi được yêu cầu.

Cả Đoàn ĐGN

  

10h00 - 11h30

Khai mạc ĐGN (Chương trình chi tiết kèm theo)

Cả Đoàn ĐGN

  

11h30 - 13h30

Nghỉ trưa

 

   

13h30 - 14h30

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

Các cán bộ phụ trách các mảng: HCTH, TCCB; ĐT; KHCN; HTQT; HSSV; KT &ĐBCLGD; TT-PC; KH-TC; CSVC; TT-TV làm việc trực tiếp với Đoàn khi được yêu cầu.

Cả Đoàn ĐGN

 

14h30 - 15h30

Phỏng vấn Cựu người học sau đại học 

Nhóm 1

 

 

Phỏng vấn Cựu sinh viên các hệ chính quy.  

Nhóm 2

 

Phỏng vấn Cựu sinh viên các hệ không chính quy.  

Nhóm 3

 

15h30 - 15h45

Đoàn Đánh giá ngoài hội ý chuyên môn

 

 

15h45 - 16h45

Phỏng vấn Nhóm Lãnh đạo các khoa, bộ môn trực thuộc Trường, trung tâm, viện

Nhóm 1

 

Phỏng vấn Nhóm Lãnh đạo các bộ môn trực thuộc Khoa,Trường

Nhóm 2

 

Phỏng vấn Nhóm giảng viên

Nhóm 3

  

16h45 - 18h00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

Đoàn ĐGN

 

  

Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu).

 

Thứ Tư
ngày
14/06

NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI

 

 

7h30 - 11h30

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

Các cán bộ phụ trách các mảng: HCTH, TCCB; ĐT; KHCN; HTQT; HSSV; KT &ĐBCLGD; TT-PC; KH-TC; CSVC; TT-TV làm việc trực tiếp với Đoàn khi được yêu cầu.

Cả Đoàn ĐGN

  

11h30 - 13h30

Nghỉ trưa

 

  

13h45 - 14h45

Phỏng vấn Nhóm Người học sau đại học (học tại Trường và ngoài Trường) 

Nhóm 1

 

Phỏng vấn Nhóm Người học hệ đại học chính quy

Nhóm 2

 

Phỏng vấn Nhóm Người học hệ đại học  VLVH, liên thông, liên kết

Nhóm 3

 

14h45 - 15h00

Đoàn Đánh giá ngoài hội ý chuyên môn

 

  

15h00 - 16h00

Phỏng vấn Nhóm Cán bộ đoàn thể và Nhóm chuyên viên, kỹ thuật viên và nhân viên

Nhóm 1

 

Phỏng vấn Nhóm nhà tuyển dụng

Nhóm 2

 

16h00 - 16h15

Đoàn Đánh giá ngoài hội ý chuyên môn

 

  

16h15 - 17h15

Phỏng vấn Lãnh đạo Trường và Lãnh đạo Hội đồng Tự đánh giá của Trường

Cả Đoàn ĐGN

 

17h15 -18h00

Đoàn Đánh giá ngoài làm việc nội bộ.

Đoàn ĐGN

 

  

Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu).

 

 

Thứ Năm

ngày 15/06

NGÀY LÀM VIỆC THỨ BA

 

 

7h30 - 11h30

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng;

Các cán bộ phụ trách các mảng: HCTH, TCCB; ĐT; KHCN; HTQT; HSSV; KT &ĐBCLGD; TT-PC; KH-TC; CSVC; TT-TV làm việc trực tiếp với Đoàn khi được yêu cầu.

Cả đoàn ĐGN

 

11h30 - 13h30

Nghỉ trưa

 

  

13h30 -14h00

Đoàn Đánh giá ngoài làm việc nội bộ.

 

 

 

14h00 - 16h00

 

Thăm sân bãi, ký túc xá; cơ sở y tế; các cơ sở vật chất khác của Trường

Nhóm 1

 

Thăm phòng thực hành, Thư viện/phòng tư liệu của Trường

Nhóm 2

 

Dự giờ một số lớp theo thời khóa biểu

Nhóm 3

 

  16h00 - 18h00

Đoàn Đánh giá ngoài làm việc nội bộ.

Cả đoàn ĐGN

 

Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu).

20h00  

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ tại khách sạn

Cả Đoàn ĐGN

Phòng làm việc tại KS

Thứ Sáu

 ngày 16/06

NGÀY LÀM VIỆC THỨ TƯ

 

 

7h30 - 9h30

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ tại khách sạn

Cả Đoàn ĐGN

Phòng làm việc tại Khách sạn

9h30 - 11h30

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ tại khách sạn

Cả Đoàn ĐGN

11h30 - 13h30

Nghỉ trưa

 

  

13h30 – 16h00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ tại khách sạn

Cả Đoàn ĐGN

Phòng làm việc KS

16h00 – 17h00

 Làm việc với Lãnh đạo trường ĐH Nông Lâm

Trưởng đoàn, Giám đốc TTKĐCLGD

 

19h30

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ tại khách sạn

Cả Đoàn ĐGN

Phòng làm việc KS

Thứ Bảy

ngày 17/06

NGÀY LÀM VIỆC THỨ NĂM

 

 

8h00 - 11h30

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ tại khách sạn

Cả Đoàn ĐGN

Phòng làm việc tại Khách sạn

11h30 - 13h30

Nghỉ trưa

 

Khách sạn 

13h45 - 15h00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ tại khách sạn

Cả Đoàn ĐGN

 Phòng LV của Đoàn ĐGN tại Trường

15h00 - 16h10

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài trường Đại học Nông Lâm (Chương trình chi tiết đính kèm)

Cả Đoàn ĐGN; TTKĐCLGD; Tr.ĐHNL & Khách mời

  

16h10 - 16h20

Ký kết biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài trường Đại học Nông Lâm

TT KĐCLGD, Đoàn ĐGN, Tr. ĐH Nông Lâm

  

16h20 - 16h30

Chụp ảnh lưu niệm

TT KĐCLGD, Đoàn ĐGN, Tr. ĐHNL

 

 
 
CÁC VĂN BẢN KHÁC