Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Sau Đại học Thạc sĩ

Lễ bảo vệ tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học cây trồng K25

11/10/2019 11:28 - Xem: 473

Ngày 05 tháng 10 năm 2019, khoa Nông đã tổ chức bảo vệ Luận văn tốt nghiệp cho 28 học viên lớp KHCT25. Tham gia Hội đồng có 20 Giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ của khoa Nông học và các chuyên gia đến từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Viện nghiên cứu Rau quả, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, Viện Nghiên cứu Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc, Viện nghiên cứu và Phát triển vùng…

          Kết quả nghiên cứu của hầu hết các học viên gắn liền với việc phát triển ngành nông nghiệp ở địa bàn học viên công tác nên được Hội đồng đánh giá rất cao. Hội đồng cũng đánh giá khả năng tổng hợp, phân tích vấn đề, viết báo cáo và năng lực chuyên môn của các học viên. Những hạn chế trong một số luận văn cũng được Hội đồng góp ý chỉnh sửa.

          Xin chúc mừng 28 học viên K25 ngành Khoa học cây trồng đã bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp.

          Sau đây là một số hình ảnh trong buổi bảo vệ luận văn thạc sỹ:

 

Tin bài: PGS.TS. Nguyễn Thị Lân, Bộ môn NNCNC

BÀI VIẾT LIÊN QUAN