Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU Tin tức khoa học

Kết quả xây dựng mô hình thâm canh lạc trên đất trồng lúa kém hiệu quả tại huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

13/08/2017 00:00 - Xem: 392

Thực hiện chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng lạc thuộc dự án: “Xây dựng mô hình và phát triển mô hình chuyển đổi, tăng vụ từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng ngô, đậu đỗ ở vùng Trung du miền núi phía Bắc” do Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên làm cơ quan chủ trì.

Hội thảo đánh giá kết quả xây dựng mô hình thâm canh ngô, lạc trên đất trồng luá kém hiệu quả tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Vụ Xuân năm 2017 Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ triển khai xây dựng 10 ha mô hình thâm canh lạc trên đất trồng lúa kém hiệu quả tại xã Liên Hoa cùng với sự tham gia của 30 hộ nông dân.

PGS.TS Nguyễn Viết Hưng, Trạm Khuyến nông cùng bà con nông dân huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ tham quan và đánh giá mô hình lạc

Các hộ nông dân tham gia xây dựng mô hình đã được Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng - chăm sóc - thu hoạch và bảo quản. Đồng thời được hỗ trợ 100% lượng giống lạc (giống L14) và 50% lượng phân bón, thuốc BVTV, vật tư,…. theo đúng quy trình kỹ thuật. Kết quả cho thấy: Năng suất lạc trung bình của các hộ tham gia mô hình đạt được từ là 3,25 tấn/ha, tăng so với ngoài mô hình 1,2 tấn/ha. So sánh với hiệu quả kinh tế của việc cấy lúa trên diện tích tương tự trồng lạc có hiệu quả kinh tế cao hơn 29.525.000 đồng/ha.

Tin bài: Khoa Nông học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN