Banner
Trang chủ CỰU SINH VIÊN

Cựu sinh viên tiêu biểu khoa Nông học tại Cao Bằng

06/06/2021 10:05 - Xem: 500

TT

Họ và tên

Khóa học

Ngành

Cương vị đã và đang đảm nhiệm

1

Nguyễn Văn Dừa 

15

Trồng trọt

 Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng

2

Nông Đức Ngọc 

13

Trồng trọt

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Cao Bằng

3

Đinh Bế Hoan

18

Trồng trọt

Chủ tịch UBND huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

4

Hoàng Thị Ngọn

3 (tại chức)

Trồng trọt

Phó Chủ tịch HĐND huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

5

Đào Quang Hải

15

Trồng trọt

Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Cao Bằng

6

Nguyễn Sinh Huỳnh 

32

Trồng trọt

Giám đốc Công ty Cổ phần giống và Thức ăn chăn nuôi tỉnh Cao Bằng

7

Hoàng Thị Bình

5

Trồng trọt

Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng, Nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, 

8

Hoàng Thái

5

Trồng trọt

Nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng

9

Nguyễn Sinh Cung

8

Trồng trọt

Nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng

10

Mã Thị Ình

13

Trồng trọt

Nguyên Chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

11

Phan Thông

7

Trồng trọt

Nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng

12

Nguyễn Thị Nương

 5

 Trồng trọt

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

(Cập nhật đến ngày 6/6/2021) 

Tin bài: Quốc Toán

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Chi hội Nông nghiệp Hữu cơ ĐHNL