Banner
Trang chủ CỰU SINH VIÊN

Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên có 2 đồng chí cựu sinh viên là Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

02/05/2021 10:05 - Xem: 946

 

Đại hội XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1/2020 và bế mạc ngày 1/2/2021. Sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiến hành phiên họp để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Kết quả, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Trước đó, tối 30/1, Đại hội đã công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII gồm 200 người, trong đó có 180 Uỷ viên Trung ương chính thức, 20 Uỷ viên dự khuyết.

Với kết quả như vậy, Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên vinh dự có 02 đồng chí cựu sinh viên là Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Cụ thể: Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng gồm các đồng chí: Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc (Cựu sinh viên Trồng trọt Khoá 13); Đồng chí Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Cựu sinh viên Trồng trọt Khoá 32); 

 

Đây là niềm vinh dự và tự hào đối với Khoa vì đã là nơi đào tạo rất nhiều cựu sinh viên thành đạt, là lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp. 

Quốc Toán

 

Chi hội Nông nghiệp Hữu cơ ĐHNL