Banner
Trang chủ THÔNG BÁO

Lịch công tác tuần 40 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (26/9/2022- 02/10/2022)

25/09/2022 21:00 - Xem: 593

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 40 năm 2022 (26/09 - 02/10/2022)

 

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

26/09

 

 

 

 

 

 - 08:00-11:00: Sở KHCN tỉnh Hòa Bình

(Bổ sung) Làm việc với Sở KH&CN tỉnh Hòa Bình

TP: BGH (T. Hưng), đại diện nhóm đề xuất đề tài

 

Nguyễn Viết Hưng

 

 - 09:30-11:00: Phòng họp A2

Làm việc vói TGĐ tập đoàn HD Kinh bắc

Tp: BGH, TP ĐT, Trưởng khoa LN, GĐ TTĐTTNCXH

 

Nguyễn Hưng Quang

 

 - 14:30-15:30: Phòng họp số 1, ĐHTN

Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng ĐHTN

TP: Thành viên Hội đồng TĐKT ĐHTN theo QĐ số 1362/QĐ-ĐHTN (Ô. Quang).

ĐHTN

 

 - 15:30-16:30: Phòng họp số 1, ĐHTN

Họp xét khen thưởng Khối Thi đua tỉnh Thái Nguyên

TP: Đại diện đơn vị thuộc Khối thi đua của tỉnh Thái Nguyên theo QĐ số 2562/QĐ-UBND (Ô. Quang).

ĐHTN

 

 - 16:00-18:00: Sân bóng chuyền hơi Khoa LN, Khoa KHCB

Tổ chức thi đấu môn bóng chuyền hơi CBVC năm 2022

TP: Các đội tuyển và VĐV tham gia thi đấu (Theo lịch thi đấu); LĐ Nhà trường và LĐ các đơn vị; Đại biểu khách mời và CBVC toàn trường; Tổ trọng tài và tổ thư ký (Theo lịch phân công)

BTC Hội thao CBVC 2022

 

 - 19:30-21:00: Phòng họp trực tuyến

Hội nghị Nghiên cứu, phổ biến, quán triệt và thực hiện Quy định số 69-QĐ/TƯ ngày 07/6/2022 của Bộ chính trị

Hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

Trực tiếp tại Phòng họp trực truyến: Thành phần các Đ/c Trong BCH Đảng bộ, Bí thư các chi bộ

Trực tuyến tại Linlk Ms team - Bộ phận CNTT thiết lập và gửi toàn thể Đảng viên của Nhà trường

 

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Ba

27/09

 

 

 - 08:00-11:00: PH số 1 - Trụ sở cơ quan ĐHTN

Tọa đàm về tự chủ đại học

TP: TP: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng.

ĐHTN

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp 1 ĐHTN

Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, giải quyết khiết nại tố cáo, tiếp công dân, PCTN năm học 2021 - 2022 và triển khai công tác năm học 2022 - 2023

TP:

Thành phần: BGH (thầy Quang), Phòng QLCL (cô Hà)

Đại học Thái Nguyên

 

 - 19:00-21:00: Hội trường A

Tổng kết năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023

TP: Đại diện BGH (Thầy Quang, Thầy Hiểu, Thầy Hưng); Đại biểu khách mời (Có GM riêng); Các đơn vị đào tạo (BCN Khoa chuyên môn và LĐ VPCTTT); Các đơn vị còn lại (Đại diện LĐ đơn vị); Tổ chức đoàn thể (Đại diện LĐ ĐTN-HSV); Các lớp SV (GVCN, Ban cán sự, Ban chấp hành đoàn các lớp SV); SV được khen thưởng của Hiệu trưởng, SV nhận học bổng ngân hàng Agribank Thái Nguyên (Các đơn vị đào tạo thông báo cho SV theo QĐ của Nhà trường); P. HCTC (Chuẩn bị hội trường A, lễ tân nước uống); P. QTPV (Kỹ thuật điện và phương án dự phòng mất điện, máy chiếu, vệ sinh MT); P. CTHSSV (Đầu mối phối hợp và tổ chức chương trình)

Cô Xuyến, thầy Dũng, Các thầy cô GVCN các lớp và SV theo TP triệu tập ( GVCN thông báo cho SV và Quản lý DS)

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Tư

28/09

 

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp A3

Đảng ủy làm việc với BCU, BLĐ Khoa Nông học và Đ/c Dũng về việc trả lời một số kiến nghị của Tập thể và cá nhân

TP: BCH Đảng ủy, VP Đảng ủy, BCU, BCN Khoa NH và Đ/c Dũng

 

Nguyễn Hưng Quang

 

- 8:00 – 10:30: Phòng họp khoa Nông học

Giáo viên chủ nhiệm họp với Tân sinh viên K54 kiện toàn BCS lớp, BCH chi đoàn.

TP: Cô Quỳnh và Toàn thể Tân SV K54 (Cô Quỳnh chủ động báo cho Tân SV K54)

 

Nguyễn Thị Quỳnh

 - 08:00-11:00: Hội trường số 2, KS CROWN TN

Hội nghị tuyên truyền công tác Thi đua khen thưởng tỉnh Thái Nguyên năm 2022

TP: - Bà Huyền, Bà Hà (Phòng HCTC)

Ban TĐKT tỉnh Thái Nguyên

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A4

Gặp mặt Sinh viên Khoá 54 Khoa CNTY

TP: BCN KHoa, Trưởng các BM, Trợ lý Giáo vụ, ALCL, QLSV, GVCN các lớp Khoá 54

 

Thứ Năm

29/09

 

 

 

 

 - 08:00-09:00: Phòng họp A3

Họp BTV CĐ trường V/v xây dựng NQ công tác quý 4/2022

TP: Ủy viên BTV CĐ trường; VPCĐ (Đ/c Hiền):

Đặng Xuân Bình

 

-8:00 – 10:00: Tại các Mô hình và Phòng thí nghiệm

Đưa Tân sinh viên K54 đi thăm một số Mô hình và Phòng thí nghiệm của khoa

TP: Cô Quỳnh, thầy Hà, cô Oanh, cô Diệu, cô Nguyên, cô Đào Huyền, cô Phạm Huyền, thầy Tùng, thầy Khánh. (Thầy Hà nhóm trưởng họp các thầy cô trong nhóm xây dựng kế hoạch Thăm quan và triển khai thực hiện)

 

Trần Đình Hà

 - 08:00-11:00: online

Seminar chuyên môn: (online tại Google meet Mã liên kết: bys-adav-fue) 

1. Xây dựng khung năng lực ứng dụng CNTT cho sinh viên trường ĐH Nông lâm Thái nguyên nhằm đáp ứng nhu cầu của nền nông nghiệp số     Trình bày Th.s. Hứa Thị Toàn

2. Các trang web ứng dụng cho việc học tiếng anh      Trình bày: Th.s. Hà Minh Tuấn

3. Vocabulary accquisition through extentive reading    Trình bày: Th.s. Nguyễn Thị Thu Trang

4. Những thủ thuật khi làm bài thi nghe hiểu Vstep bậc 3_5.   Trình bày: TS. Nguyễn Lan Hương

 

Thành phần: Toàn thể Giảng viên, CBVC trung tâm NN-THUD

TP: Trung tâm NNTH UD;

 

 - 09:00-11:00: Phòng họp A3

Hội nghị BCH CĐ mở rộng V/v xây dựng NQ hoạt động quý 4/2022

TP: BCH CĐ trường; Chủ tịch các CĐ bộ phận; UBKT CĐ, Thầy Dũng

Đặng Xuân Bình

 

 - 13:00-18:00: ĐHTN

(Bổ sung)13h00 – 18h00: ĐH Thái Nguyên đến Phân hiệu ĐHTN tại Lào Cai

Làm việc với Phân hiệu ĐHTN tại Lào Cai

TP: BGH (T. Quang, T. Hưng), phòng KHCN&HTQT (C. Minh)

 

ĐHTN

 

 - 16:30-17:00: Phòng họp A3

Xét công nhận tốt nghiệp tháng 9 năm 2022 (hệ vừa làm vừa học)

TP: Ô. Quang (BGH), Ô. Thơ (ĐT), B. Hằng, B. Linh (TTĐT TNCXH), B. Hương (KTT), B. Ngân (P. KHTC), B. Hà (P. QLCL), Ô. Bình (P. CT HSSV)

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Sáu

30/09

 

 - 08:00-18:00: Phân hiệu ĐHTN Tại Lào Cai

08:00-18:00: Phân hiệu ĐHTN tại Lào Cai

Tham dự Hội nghị “Đẩy mạnh hoạt động KHCN và HTQT tại ĐHTN”

TP: BGH (T. Quang, T. Hưng), phòng KHCN&HTQT (C. Minh)

 

ĐHTN

 

 - 14:00-15:30: Phòng họp Khoa KHCB

Seminar BM KHXH

14h-14h45:  “Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Giáo dục thể chất trong quá trình biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường”. Người trình bày: TS. Nguyễn Trường Giang.

14h45-15h30: “Nâng cao năng lực tự học của sinh viên (năm thứ nhất) qua môn học Triết học Mác – Lênin”. Người trình bày: Th.S. Ngô Thị Mây Ước.

TP: TP:CBGV BM KHXH và những nguời quan tâm

Nguyễn Thị Huyền

 

Thứ Bảy

01/10

 

 

Chủ Nhật

02/10

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN