Banner
Trang chủ TUYỂN SINH Thông tin tuyển sinh

Tuyển sinh ngành Khoa học cây trồng hệ chính qui năm 2020

18/04/2020 00:00 - Xem: 378

Thông tin chung:

- Tên ngành: Khoa học Cây trồng

- Mã ngành tuyển sinh: 7620110

- Tổ hợp xét tuyển: Toán-Hóa-Sinh; Toán-Lý-Sinh; Toán-Hóa-Tiếng Anh; Toán-Sinh-Tiếng Anh Giới thiệu

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 50 chỉ tiêu

- Chuyên ngành Khoa học Cây trồng nghiên cứu, phân tích, giải quyết các vấn liên quan đến cây trồng như chọn tạo và nhân giống; kỹ thuật canh tác các loại cây trồng; các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất cây trồng. Bên cạnh đó, người học có khả năng tiếp cận những phương pháp, công nghệ hiện đại góp phần tạo ra các sản phẩm cây trồng sạch, an toàn và chất lượng.

- Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng quản lý và sản xuất cây trồng thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu; có năng lực làm việc và nghiên cứu khoa học; có ý thức phục vụ nhân dân nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong xu hướng phát triển nền Nông nghiệp Hội nhập quốc tế và bền vững của đất nước.

Vị trí việc làm Cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, cán bộ giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực Khoa học cây trồng ở các cơ quan quản lý về Nông nghiệp; các Viện, trường; các doanh nghiệp, hợp tác xã… Khởi nghiệp: tự lập trang trại, công ty riêng (giống cây trồng, trồng rau sạch, trồng rau tự động…) Có khả năng học tập nâng cao trình độ (thạc sĩ, tiến sĩ) trong và ngoài nước bằng các nguồn học bổng đa dạng khác nhau tại các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, Canada, Hà Lan, Israel…

Nơi làm việc Các cơ quan quản lý về Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, , sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sở Khoa học và Công nghệ trung tâm Khuyến nông, trung tâm giống, phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; trạm Khuyến nông…); các Viện, trường, cơ quan giảng dạy và nghiên cứu khoa học; các doanh nghiệp, hợp tác xã (công ty Giống cây trồng, công ty Phân bón, trang trại, hợp tác xã Nông nghiệp, công ty chăm sóc cây trồng…); các tổ chức trong và ngoài nước hoặc có thể tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực Cây trồng.\

Tin bài: TS. Hoàng Kim Diệu - Bộ môn Khoa học cây trồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN