Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ

08/12/2018 10:11 - Xem: 570

Liên hệ Khoa Nông học - trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên:

Địa chỉ: Tổ 10 - xã Quyết Thắng - thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0986.314.834             

Email: khoanonghoc@tuaf.edu.vn

Website: http://foa.tuaf.edu.vn/

Facebook: Khoa Nông học - Đại học Nông Lâm