Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu khoa học sinh viên Thành tích NCKH

Thành tích Nghiên cứu khoa học của SV khoa Nông học

20/05/2021 15:05 - Xem: 464

DANH MỤC GIẢI THƯỞNG NCKH CỦA SINH VIÊN

 

STT

HỌ VÀ TÊN

GIẢI THƯỞNG

QUYẾT ĐỊNH

 

Năm 2016

1

 

2

 

Năm 2017

1

n

Năm 2018

1

 

Năm 2019

1

Năm 2020

1

 

5

 

Tin bài: TS. Đào Thị Thanh Huyền - Trợ lý Khoa học