Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Sứ mệnh-Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

SỨ MỆNH - TẦM NHÌN - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

04/06/2021 14:15 - Xem: 636

Sứ mệnh

Đào tạo trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao trong các lĩnh vực Khoa học cây trồng, Nông nghiệp công nghệ cao; Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, chuyển giao các sản phẩm khoa học công nghệ có giá trị phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế cho khu vực trung du miền núi phía Bắc và cả nước.

Tầm nhìn

Đến năm 2030, Khoa Nông học -Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên là đơn vị đào tạo có uy tín ở trong nước và Châu Á, Các chương trình đào tạo của Khoa sẽ được xếp hạng trong hệ thống các trường Đại học ở Châu Á (QS-ASIA).

Giá trị cốt lõi

- Chất lượng (Quality)

- Trách nhiệm (Responsibility)

- Công bằng (Equity)

- Sáng tạo (Creativeness)

- Quality - Responsibility - Equity - Creativeness (QREC)