Banner
Trang chủ SINH VIÊN

Lịch công tác tuần 2 Liên chi đoàn Khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (06/01- 12/01/2020

05/01/2020 19:00 - Xem: 334

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LIÊN CHI ĐOÀN KHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 2 năm 2020 (06/01 - 12/01/2020)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Người phụ trách

Thứ Hai

06/01

 

 

 

 

 

 

 

 - 07:30-07:50: Phòng họp A4

Lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ T01/2020

Thành phần: - Đảng ủy, BGH, Trưởng các đơn vị, CT Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội SV, CT Hội CCB; 

- Lãnh đạo và toàn thể CBVC thuộc các đơn vị: phòng HCTC, ĐT, CTHSSV, KHCN&HTQT, QTPV, KHTC, QLCL, Trung tâm ĐT&PTQT, TT ĐTTNCXH, TT Ươm tạo CN và hỗ trợ khởi nghiệp,Trung tâm NN&THUD (không bao gồm giáo viên tổ ngoại ngữ và tin học ) VP CTTT

T.Hưng

Trần Văn Điền

 

 

 - 08:30 - 9:30: Phòng họp khoa NH

Họp chi bộ xét kết nạp Đảng viên

Toàn thể Đang viên trong chi bộ

Nguyễn Viết Hưng

 

T. Ưng

T.Toán

Cô Đào Huyền

 

 - 09:30 - 11:00: Phòng họp khoa NH

Họp phân công xây dựng chương trình đào tạo

Tổ chuyên môn xây dưng CT Đ T (T.Hưng, C.Lân, T.Hà, C.Nga, T.Tuân, T.Ưng, C.Đào Huyền, T.Ngọc, T.Nguyễn Văn Hồng, T.Huấn, C.Thảo, C.Diệu.

Nguyễn Thị Lân

 

T.Ưng

 - 08:00-11:30: Phòng họp trực tuyến - ĐHTN

Hội nghị triển khai Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH

TP: Thầy Điền, thầy Trung, thầy Hiểu, cô Ngân, thầy Thơ

Bộ GD và ĐT

 

 

 - 10:00-11:30: Phòng họp A1

Đón đoàn đại biểu Sở Giáo dục và học sinh THPT Los Banos, Laguna, Philippines và ký thoả thuận hợp tác

TP:

- Ban Giám hiệu (T. Hùng)

- P. HTQT (T. Thảo)

- VP. CTTT (C. Dương, C. Tuyết, T. Thành, C. Huyền)

Nguyễn Thế Hùng

 

 

 - 10:00-11:30: Phòng họp A3

Họp góp ý xây dựng đề án Phát triển Nông lâm nghiệp, thủy sản huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030.

TP: Thành phần: Thành viên tổ xây dựng đề án

Nguyễn Hữu Thọ

 

 

 - 14:00-15:00: VP Đoàn TN

Họp BTV Đoàn trường

- Ban thường vụ Đoàn trường

- Trưởng các Ban; Đoàn TN

 

 

 - 14:00-15:30: Phòng họp A3

Họp Ban thường vụ

TP: Uỷ viên Ban thường vụ

Trần Văn Điền

 

 

 - 15:00-16:30: Phòng họp A1

Họp giao ban Đoàn trường tháng 1/2020

- BCH Đoàn trường

Bí thư, phó bí thư các Liên chi Đoàn (.T.Ưng, T.Toán, C.Huyền)

 

T.Ưng, T.Toán, C.Huyền

Khương Duy

 - 16:30-17:30: Phòng họp A3

Rà soát công tác chuẩn bị "Diễn đàn phát triển OCOP trong thanh niên và sinh viên các tỉnh miền núi phía bắc"

TP: BGH (Ô. Điền); Khoa KT&PTNT (ô. Trung, B. Yến); P. KHCN_QHQT (ô. Thọ, B. Minh); Đoàn TN (ô. Đăng, Ô. B. Linh); Hội SV (ô. Hùng)

Trần Văn Điền

 

 

Thứ Ba

07/01

 

 

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A1

Khai Giảng Chương trình Thực tập (Work Immersion) cho học sinh THPT Philippines và Lào

 

TP:

- BGH (T. Hùng)

- VP CTTT (C.Dương, C. Tuyết, T. Thành, C. Huyền)

- Giáo viên và học sinh các trường THPT tại Philippines và Lào

Nguyễn Thế Hùng

 

 

 - 08:00-12:00: Tỉnh ủy

Hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện ĐH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX

TP: Bí thư (Ô. Điền) và Đại biểu có giấy mời

T.Hưng

Tỉnh ủy

 

 

Buổi sáng: Nhiệm sở khoa Nông học

Vệ sinh cảnh quan nhiệm sở khoa Nông học 

Toàn thể đoàn viên chi đoàn 50 Nông nghiệp công nghệ cao

T. Toán

Đ/c Lò Mai Phương

Đ/c Lò Mai Phương

 - 14:00-15:30: Phòng họp A3

Họp Ban chấp hành Đảng bộ

TP: Uỷ viên BCH Đảng bộ

Trần Văn Điền

 

 

 - 14:00-16:00: TT Học Liệu

VP CTTT làm việc với TT Học liệu về Elearning (T Hùng, C. Hiếu khoa CB và VP CTTT)

 

 

 - 15:30-17:30: Phòng họp A3

Giao ban công tác tháng 1

TP: BGH, CT HĐ trường, Trưởng các đơn vị, CT Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội sinh viên, CT Hội cựu chiến binh

T.Hưng

Trần Văn Điền

 

 

Thứ Tư

08/01

 

 

 

 - 08:00-12:00: Bộ NN&PTNT

Hội nghị tổng kết toàn quốc Chương trình OCOP

TP: BGH (ô. Điền) và các đại biểu được mời

Bộ NN&PTNT

 

 

 - 14:00-17:00: Giảng đường D

Hội nghị nghiên cứu khoa học năm 2019 khoa KHCB

TP: - Đại diện BGH, phòng KHCN&HTQT,Đoàn TN

      - Hội đồng nghiệm thu theo QĐ

      - Toàn thể CBGV khoa KHCB

Lành Thị Ngọc

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp B2

Nghiệm thu thuyết minh đề tài NCKH của sinh viên năm 2020

TP: - Đại diện phòng KHCN&HTQT

- Đại diện BTV Đoàn TN

- Phó trưởng khoa phụ trách KHCN các Khoa

- Trợ lý khoa học các Khoa

- Bí thư các Liên chi

C.Xuyến, T.Ưng, C.Đào Huyền

Trần Hải Đăng

 

T.Ưng, C.Đào Huyền

 - 15:30-17:30: Phòng họp A3

Hội đồng nghiệm thu giáo trình: Hướng dẫn ôn tập tiếng Anh theo định dạng VSTEP, chủ biên: TS Văn Thị Quỳnh Hoa

TP: Theo Quyết định số 1774/QĐ-ĐT ngày 24/12/2019 (Thầy Điền, thầy Hùng, thầy Trung, thầy Thơ, cô Giang, cô Nông Hiền Hương)

Trần Văn Điền

 

 

Thứ Năm

09/01

 

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Triển khai kế hoạch tuyển sinh năm 2020

TP: BGH, Trưởng các khoa, Trưởng các phòng, GĐ TT Ươm tạo và KN, GĐ TT ĐT&PTQT

T.Hưng

Trần Văn Điền

 

 

 - 08:00-22:00: Quanh Hội trường A

TRIỂN LÃM GIAN HÀNG KHCN VÀ SẢN PHẨM OCOP CÁC TỈNH KHU VỰC MIỂN NÚI PHÍA BẮC

TP: - Gian hàng triển lãm sản phẩm OCOP các huyện, tỉnh khu vực miền núi phía Bắc

- Gian hàng KHCN các trường ĐH

Trần Hải Đăng

 

T. Ưng

T. Toán

 - 14:00-16:00: Phòng họp A3

Hội đồng nghiệm thu giáo trình: Du lịch sinh thái, chủ biên: GS.TS Đặng Văn Minh

TP: TP: Theo Quyết định số 1771/QĐ-ĐT ngày 24/12/2019 (Thầy Điền, thầy Hùng, thầy Trung, thầy Thơ, cô Mão, cô Thủy, cô Nông Huyền, cô Đỗ Lan)

Trần Văn Điền

 

 

 - 14:00-17:00: Hội trường A

Chương trình "Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống cho đoàn viên sinh viên"

TP:  TP: Ban tuyên giáo tỉnh Đoàn, BCH Đoàn trường, Toàn bộ sinh viên K49, K50 và K51

Đoàn TN

T. Ưng

T. Toán

 

Các đ/c bí thư các chi đoàn K49, K50, K51 báo cho đoàn viên chi đoàn mình tham gia đầy đủ

Thứ Sáu

10/01

 

 

 - 07:30-11:30: Hội trường A

DIỄN ĐÀN THANH NIÊN, SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP TỪ CHƯƠNG TRÌNH OCOP

TP: - Đại diện lãnh đạo Bộ, Ban, Ngành

- Đại diện lãnh đạo các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc

- Đại diện các trường Đại học khu vực miền núi phía Bắc

- Ban giám hiệu trường (thầy Điền, thầy Hùng)

- Lãnh đạo các đơn vị

- BCH Đoàn trường, BCH Hội sinh viên

- Sinh viên theo triệu tập

T.Hưng, C.Lân, C.Xuyến

Trần Văn Điền

 

T. Ưng

T. Toán

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp B2

Hội đồng bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thế Hoàn, ngành Quản lý đất đai

GVHD: PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn

TP: Theo QĐ của Hiệu trưởng (PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông, PGS.TS. Lê Văn Thơ, PGS.TS. Phan Đình Binh); Khoa QLTN và những người quan tâm

 

Chủ tịch Hội đồng

 

 

 - 16:30-20:00: Phòng họp A4

Chương trình dạ hội "Hello Tết" 

 

TP:

- BGH (T. Hùng)  

- Đại diện P. CTHSSV, P. KHCN & HTQT, Đại diện BCH Đoàn Thanh niên, VP CTTT

- Sinh viên CTTT và học sinh THPT Philippines và Lào

- Những người quan tâm

 

Lý Thị Thuỳ Dương

 

 

Thứ Bảy

11/01

 

 - 08:00-11:00: Giảng đường D

Hội nghị nghiên cứu khoa học năm 2019 khoa Nông học

TP: Toàn thể GV, SV khoa Nông học

- Đại diện phòng KHCN&HTQT

- Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở 2019 khoa Nông học ( Theo Quyết Định

 

Lưu Thị Xuyến

 

T. Ưng

C. Đào Huyền và các sinh viên có đề tài năm 2019

 - 08:30-11:30: Hội trường A

Tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ K25, đợt tháng 1/2020 cho các ngành (QLĐĐ, Lâm học, KHCT, KHMT, CNSH, Thú y, Chăn nuôi; KTNN, PTNT); Tiến sĩ ngành KHMT, KHCT.

 Thành phần: BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN; Đại diện các phòng chức năng; Đại diện BCN các khoa (KT&PTNT, CNTY, LN, MT, QLĐĐ, CNSH&CNTP, NH)

T.Hưng

 Chuẩn bị:Theo kế hoạch thông báo của Nhà trường.

 

Trần Văn Điền

 

 

Chủ Nhật

12/01

 

 - 08:00-11:30: VP Khoa Lâm nghiệp

Thực hiện qui trình bổ nhiệm trưởng khoa Lâm Nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025

8h00 - 9h00: Hội nghị giới thiệu nhân sự

9h00 - 9h30: Hội nghị tập thể lãnh đạo khoa

9h30 - 10h00: Hội nghị xin ý kiến của Ban thường vụ Đảng ủy

10h00 - 11h00: Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm

11h00 - 11h30: Hội nghị tập thể lãnh đạo khoa

TP: Thành phần: Tổ công tác, Toàn bộ CBVC Khoa Lâm nghiệp (bao gồm cả giảng viên kiêm nhiệm hưởng lương ở trường)

Tổ công tác

 

 

 - 14:00-17:00: VP Khoa CNTY

Thực hiện qui trình đánh giá nhiệm kỳ 2015-2020 và bổ nhiệm lại trưởng khoa CNTY nhiệm kỳ 2020-2025

14h00 - 15h00:   Hội nghị đánh giá nhiệm kỳ trưởng khoa 2015-2020

15h00 - 15h30: Hội nghị tập thể lãnh đạo khoa

15h30 - 16h00: Xin ý kiến Ban thường vụ Đảng ủy

15h00 - 16h00:  Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm về việc bổ nhiệm lại Trưởng khoa nhiệm kỳ 2020-2025

16h00 - 16h30:  Hội nghị tập thể lãnh đạo khoa

TP: Thành phần: Tổ công tác, Toàn thể CBVC Khoa CNTY (bao gồm cả giảng viên kiêm nhiệm hưởng lương tại trường)

Tổ công tác

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

Trực ĐTN khoa: T.Toán T2,3; Thầy Ưng T4,6; C.Đào Huyền T6

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN