Banner
Trang chủ SINH VIÊN Thông báo, công văn, quyết định

Lịch công tác tuần 1 Liên chi đoàn Khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

29/12/2019 17:00 - Xem: 463

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LIÊN CHI ĐOÀN KHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 1 năm 2020 (30/12/2019 - 05/01/2020)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Người phụ trách

Thứ Hai

30/12

 

 

 - 09:00-11:00: Phòng họp A3

Họp tổ Ban tổ chức diễn đàn "Thanh niên sinh viên và Chương trình phát triển OCOP các tỉnh miền núi phía bắc"

TP: BGH (Ô. Điền, Ô. Hùng), Khoa KT&PTNT (ô. Trung, B. Yến); P. KHCN-QHQT (ô. Thọ, B Minh), Đoàn TN (Ô. Đăng, B. Linh); Hội sinh viên (Ô. Hùng); Sở NN&PTNT (ô. Hưởng)

Trần Văn Điền

 

Đ/c Đăng, đ/c Linh, đ/c Hùng

 - 14:00-15:00: Phòng họp A3

Xét tốt nghiệp đợt tháng 12 cho cao học K25 ngành CN và Thú y

TP: TP. Các thành viên trong hội đồng theo quyết định

Cbi. Phòng đào tạo (bộ phận SĐH)

Trần Văn Điền

 

 

 - 15:00-16:00: Phòng họp A3

Họp thống nhất kế hoạch triển khai xây dựng các chương trình trọng điểm theo hướng chất lượng cao ngành Thú y; Công nghệ thực phẩn; Nông nghiệp công nghệ cao.

TP: Thầy Điền; thầy Trung, thầy Thơ (ĐT); Trưởng khoa và vá phó khoa phụ trách đào tạo: Khoa CNTY, khoa Nông học và khoa CNSH&CNTP

Thầy Hưng, Cô Lân

Trần Văn Điền

 

 

Thứ Ba

31/12

 

- Buổi sáng - Nhiệm sở khoa Nông học

Vệ sinh cảnh quan khoa Nông học trước khi nghỉ tết Dương lịch

Toàn bộ đoàn viên chi đoàn TTK50  Đ/c Duy phụ trách

Đ/c Toán

Đ/c Duy phụ trách

 - 07:30-11:30: ĐHTN

Họp BCH Đảng bộ ĐHTN

TP: BCH Đảng bộ ĐHTN (Ô. Điền, Ô. Phùng)

ĐHTN

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Họp Hội đồng nghiệm thu giáo trình: Lâm sản ngoài gỗ, chủ biên: TS. Nguyễn Thị Thoa

TP: Theo QĐ số 1750/QĐ-ĐT ngày 19/12/2019 (Thầy Điền, Thấy Hùng, Thấy Trung, Thầy Thơ, Cô Tuyến, Thầy Vui, Thầy Thảo); nhóm tác giả

- 15h:30 - 16h30: (Bổ sung) Phòng họp khoa Nông học 

Họp BCH liên chi xét hồ sơ chuyển Đảng chính thức cho đảng viên ĐoànThu Hà 

TP: Các đc trong BCH liên chi (09 đ/c) 

Trần Văn Điền

 

 

Phạm Quốc Toán 

 

Thứ Tư

01/01

 

 

 

Thứ Năm

02/01

 

 

 

Thứ Sáu

03/01

 

 

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp A3

Hội nghị đánh giá nhiệm kỳ công tác 2014-2019 các phó Hiệu trưởng

TP: BCH Đảng bộ, Các phó HT

Trần Văn Điền

 

 

 - 09:30-10:00: Phòng họp A3

Hội nghị tập thể lãnh đạo đề xuất chủ trương kéo dài thời gian giữ chức vụ và bổ nhiệm lại

TP: Ban thường vụ + Ban giám hiệu

Trần Văn Điền

 

 

 - 10:00-11:30: Phòng họp A4

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2019-2024

TP: BCH Đảng bộ, BGH, Thành viên HĐ trường là viên chức của Trường, BCH Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội cựu chiến binh,

Trưởng và phó các đơn vị, Bí thư chi bộ, CT công đoàn bộ phận, Trưởng phó các bộ môn, giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, giảng viên cao cấp và tương đương.

Trần Văn Điền

 

Đ/c Đăng

- Buổi chiều

Cử sinh viên theo triệu tập của Đoàn trường

Đ/c Đức – phụ trách

Đ/c Ưng

Chủ trì

Đ/c Đức phụ trách

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Họp Hội đồng Trường:

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, xác định các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

- Đánh giá, cho ý kiên về việc bổ nhiệm lại, kéo dài cho P. Hiệu trưởng: Nguyễn Thế Hùng và Trần Văn Phùng

TP: TP. Các thành viên hội đồng trường các thầy, cô (Điền, Hùng, Phùng,Trung, Nông, Thọ, Phúc, Thủy, Bình, Đăng)      CBị. BGH

Lê Sỹ Trung

 

Đ/c Đăng

- 13:30-15:30: Phòng họp Khoa Nông học

Duyệt giảng cấp khoa cho TS. Lê Quang Ưng – Bộ môn Bảo vệ thực vật

TP: Hội đồng theo quyết định

 

 

- 15:45-17:45: Phòng họp A4 Khoa Nông học

Duyệt giảng cấp khoa cho TS. Nguyễn Văn Hồng – Bộ môn Nông nghiệp công nghệ cao  

TP: Hội đồng theo quyết định

 

 

Thứ Bảy

04/01

 - 08:30-11:00: Phòng họp A4

Chương trình gặp mặt và giao nhận đề tài thực tập tốt nghiệp lớp YBC-TKTNN49, YBC-CKTNN49, NL-DKTNN49N01, NL-TKTNN50N03+N04, NL-CKTNN50N01 lớp học tại Trung tâm Chính trị huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái. Lớp SLA-DTT48 lớp học tại Trung tâm Chính trị huyện Vân Hồ tỉnh Sợn La

TP: Ô. Điền, B. Hằng, Ô. Mạnh (TTĐT), BCN khoa KT&PTNT, BCN khoa Nông học và các giảng viên được phân công.

Trần Văn Điền

 

 

Chủ Nhật

05/01

 

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

Trực Đoàn thanh niên: T2,3 Thầy Ưng, T4 Cô Đào Huyền, T5,6 Thầy Toán

 
BÀI VIẾT LIÊN QUAN