Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Tổng quan về Khoa

Giới thiệu về khoa Nông học

04/06/2021 16:43 - Xem: 927

Khoa Nông học, tiền thân là Khoa Trồng trọt được thành lập từ năm 1969. Đến năm 2001 Khoa chính thức đổi tên thành khoa Nông học như hiện nay.

Văn phòng: Văn phòng khoa Nông học.

Địa chỉ :  Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. ( Qua trạm Y tế trường 500m)

E-mail: khoanonghoc@tuaf.edu.vn

 

PGS.TS. Nguyễn Viết Hưng

Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Viết Hưng

Phụ trách chung và các lĩnh vực cụ thể:

- Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

- Sinh hoạt chuyên môn của NCS, phát triển tài liệu nghiên cứu sinh ngành Khoa học cây trồng;

- Xây dựng và quản lý mô hình thực hành, rèn nghề, thực tập nghề tại trường. Nơi triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học

E-mail: nguyenviethung@tuaf.edu.vn;   

 

TS. Lưu Thị Xuyến

Phó trưởng khoa:  TS. Lưu Thị Xuyến

Phụ trách các lĩnh vực:

- Đào tạo bậc Đại học, Cao học bao gồm các nội dung: kế hoạch, chương trình đào tạo, phân công giảng dạy; công tác giáo trình

- Công tác thực hành, rèn nghề, thực tập nghề...

- Công tác thi, kiểm tra, thanh tra khảo thí đảm bảo chất lượng  đào tạo

- Công tác quản lý hoạt động thu chi quỹ khoa và văn phòng phẩm.

E-mail: luuthixuyen@tuaf.edu.vn

 

 

TS. Dương Trung Dũng

Phó trưởng khoa:   TS. Dương Trung Dũng

Phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác  Quản lý sinh viên; công tác vật tư, thiết bị, tài sản của đơn vị và tài sản nhà trường giao.

- Công tác trật tự nội vụ tại đơn vị; công tác thông tin tuyên truyền và quản bá thương hiệu của khoa;

- Công tác văn thể, công đoàn, đoàn thanh niên và các hoạt động phong trào khác.

Email: duongtrungdung@tuaf.edu.vn; 

1/ Biên chế đơn vị chuyên môn đào tạo gồm 3 bộ môn

(1) Bộ môn Khoa học cây trồng

(2) Bộ môn Bảo vệ thực vật

(3) Bộ môn Nông nghiệp công nghệ cao

2/ Chức năng nhiệm vụ của khoa

1. Đào tạo kỹ sư Nông nghiệp với 3 chuyên ngành: (1) Trồng trọt, (2) Bảo vệ thực vật, (3) Nông nghiệp công nghệ cao.

2. Đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ 01 ngành: Khoa học cây trồng

3. Làm công tác nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng về khoa học cây trồng

3/ Lược sử phát triển

Trải qua 51 năm xây dựng và trưởng thành, Khoa đã nhiều lần được nhà trường cho phép tách ra thành lập các khoa mới.

- Năm 1997 Khoa chính thức đổi tên thành khoa Nông học.

- Năm 2005: Tách ra thành lập khoa Khuyến nông và phát triển nông thôn, nay là khoa Kinh tế và phát triển nông thôn.

- Năm 2010 tách bộ môn Công nghệ sinh học và bảo quản chế biến thành khoa Công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm.

- Năm 2011 Tách ra và thành lập khoa Địa chính, sau đó là khoa Tài nguyên & Môi trường. Sau đó năm 2013 tiếp tục lại tách thành 2 khoa là khoa Quản lý Tài Nguyên và khoa Môi Trường.

4/ Cở sở vật chất của Khoa bao gồm

Cơ sở vật chất phục vụ làm việc, đào tạo và nghiên cứu bao gồm: 01 nhà 2 tầng và 01 nhà cấp 4 với  8 phòng làm việc, 8 phòng thí nghiệm có các trang thiết bị hiện đại ,03 khu nông nghiệp công nghệ cao cụ thể: 1 khu công nghệ cao do Hà Lan tài trợ từ dự án “Đào tạo theo định hướng, 01 khu công nghệ cao do đại sứ quán ISRAEL tài trợ và 01 khu do chính phủ đầu tư, 15 ha  xây dựng các mô hình rèn nghề, thực hành, thực tập nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tay nghề cho sinh viên.

5/ Các chuyên ngành đào tạo

- Hệ đại học:

1. Ngành Khoa học cây trồng.

2. Ngành Bảo vệ thực vật

3. Ngành Nông nghiệp Công nghệ cao

Hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học

1. Khoa học cây trồng

Hệ sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ):

1. Ngành Khoa học cây trồng

Tin bài: Ths. Phạm Quốc Toán