Banner
Trang chủ SINH VIÊN Hỗ trợ sinh viên

Đổi mới trong công tác phát triển Đảng

16/06/2016 20:47 - Xem: 346

Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chi ủy khoa Nông học, đặc biệt là sự chỉ đạo kịp thời của đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Bí thư Chi bộ mà công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới năm nay có sự thay đổi. Trong đó, các đồng chí Đảng viên mới sau khi làm lễ kết nạp Đảng tại Chi bộ đã được Chi bộ lập danh sách đề nghị tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới luôn mà không phải đợi đến gần hết 1 năm thử thách mới được tham gia học tập như các năm trước.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị được khai giảng vào thứ 7 ngày 11/6/2016. Đây là điều kiện tốt để cho các Đảng viên mới nắm rõ hơn điều lệ Đảng, những điều người Đảng viên không được làm. Qua lớp học các Đảng viên mới cũng hiểu hơn về chủ nghĩa Mác- Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như thấu hiểu những khó khăn, thách thức và thời cơ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đang thực hiện.

Tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm nay chi bộ khoa Nông học có đồng chí Phạm Quốc Toán – cán bộ kỹ thuật, các đồng chí Đỗ Thị Ngọc chi đoàn 45 - N03 TT, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Huyền Trang, Phạm Thị Minh Thu chi đoàn 44 TT.

Các đồng chí Đảng viên mới đã tham gia đầy đủ, thực hiện nghiêm túc nội quy mà lớp bồi dưỡng đề ra, đã coi đây là một đợt sinh hoạt chính trị quý báu, nâng cao hiểu biết và biết vận dụng lý luận vào thực tiễn tại đơn vị mình đang công tác để từ đó không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị của người Đảng viên.

Sau đây là một số hình ảnh tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng Đảng viên mới:

1. Khai giảng lớp bồi dưỡng

2. Các đảng viên mới là sinh viên của khoa Nông học

3. Toàn bộ đảng viên mới của chi bộ Khoa Nông học 

Tin bài: Ths. Phạm Quốc Toán – Bộ môn Cây trồng 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN