Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức Bộ môn Nông nghiệp công nghệ cao

Danh sách Cán bộ Giảng viên Bộ môn Nông nghiệp Công nghệ cao

20/04/2021 13:37 - Xem: 932

                                Tập thể giảng viên, cán bộ bộ môn Nông nghiệp công nghệ cao

 

TT

Họ và trên

Học vị

Số điện thoại

Email

 1.  

Trần Đình Hà

(Trưởng Bộ môn)

Tiến sỹ

0978.626.977

trandinhha@tuaf.edu.vn

 1.  

Đặng Thị Tố Nga

(Phó Bộ môn)

Tiến sỹ

0912.805.989

dangthitonga@tuaf.edu.vn

 

 1.  

Nguyễn Thế Huấn  

Tiến sỹ

0912.479.928

nguyenthehuan@tuaf.edu.vn

 

 1.  

Phạm Thị Thu Huyền

Thạc sỹ

0988.834.550

phamthithuhuyen@tuaf.edu.vn

 1.  

Đào Thị Thanh Huyền

Tiến sỹ

0866.698.618

daothithanhhuyen@tuaf.edu.vn

 1.  

Hà Việt Long  

Thạc sỹ

0946.019.912

havietlong@tuaf.edu.vn

 1.  

Tô Xuân Lâm

Kỹ sư

0984.304.877

toxuanlam@tuaf.edu.vn

 

 1.  

Hà Duy Trường

(Kiêm nhiệm)

Tiến sỹ

0982.263.909

haduytruong@tuaf.edu.vn

 

 1.  

Nguyễn Văn Hồng

(Kiêm nhiệm)

Tiến sỹ

0326.187.583

nguyenvanhong@tuaf.edu.vn

 

 1.  

Trần Minh Quân

(Kiêm nhiệm)

Tiến sỹ

0912.120.315

tranminhquan@tuaf.edu.vn

 

 1.  

Nguyễn Thúy Hà

(Kiêm nhiệm)

Phó Giáo sư

Tiến sỹ

0912.973.729

nguyenthuyha@tuaf.edu.vn

 

 1.  

Dương Thiện Khánh

(GV hợp đồng)

Thạc sĩ

0981.560.426

duowngthienkhanh@tuaf.edu.vn

Tin bài: TS. Đào Thị Thanh HuyềnBộ môn Nông nghiệp công nghệ cao