Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức Bộ môn Khoa học cây trồng

Danh sách Cán bộ Giảng viên Bộ môn Khoa học cây trồng

06/01/2022 14:00 - Xem: 1207

                                            Tập thể giảng viên, cán bộ bộ môn Khoa học cây trồng

 

TT

Họ và trên

Học vị

Số điện thoại

Email

  1.  

Hoàng Kim Diệu

(Trưởng Bộ môn)

Tiến sỹ

0963.688.747

hoangkimdieu@tuaf.edu.vn;

  1.  

Phạm Văn Ngọc

(Phó Bộ môn)

Tiến sỹ

 0912.573.112

phamvanngoc@tuaf.edu.vn

  1.  

Lưu Thị Xuyến

Tiến sỹ

0912.551.528

luuthixuyen@tuaf.edu.vn;

 

  1.  

 

Dương Trung Dũng

Tiến sỹ

 

0983.753.356

 

duongtrungdung@tuaf.edu.vn;

  1.  

Vũ Thị Nguyên

Thạc sỹ

0962.557.755

vuthinguyen@tuaf.edu.vn;

 

  1.  

Trần Văn Định

Kỹ sư

0915.213.721

tranvandinh@tuaf.edu.vn

 

  1.  

Phạm Quốc Toán

Thạc sỹ

0986.314.834

phamquoctoan@tuaf.edu.vn;

 

  1.  

Nguyễn Thị Quỳnh

Thạc sỹ

0966.101.029

nguyenthiquynh@tuaf.edu.vn

 

  1.  

Đỗ Tuấn Tùng

Thạc sỹ

0912.766.151

dotuantung@tuaf.edu.vn;

 

  1.  

Trần Trung Kiên

(Kiêm nhiệm)

Tiến sỹ

0983.360.276

trantrungkien@tuaf.edu.vn