Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức Bộ môn Bảo vệ thực vật

Danh sách Cán bộ Giảng viên Bộ môn Bảo vệ thực vật

04/06/2021 14:16 - Xem: 822

 

TT

Họ và trên

Học vị

Số điện thoại

Email

  1.  

Nguyễn Minh Tuấn

(Trưởng Bộ môn)

Tiến sỹ

0915.702.128

nguyenminhtuan@tuaf.edu.vn

  1.  

Lê Thị Kiều Oanh

(Phó Bộ môn)

Thạc sỹ

0978.626.877

lethikieuoanh@tuaf.edu.vn

  1.  

Nguyễn Viết Hưng

(Trưởng khoa)

Phó Giáo sư Tiến sỹ

0912.386.574

nguyenviethung@tuaf.edu.vn

  1.  

Nguyễn Hữu Hồng  

Phó Giáo sư Tiến sỹ

0912.739.448

nguyenhuuhong@tuaf.edu.vn

  1.  

Hà Minh Tuân

Tiến sỹ

0913.131.933

haminhtuan@tuaf.edu.vn

  1.  

Nguyễn Thị Mai Thảo

Thạc sỹ

0968.735.280

nguyenthimaithao@tuaf.edu.vn

  1.  

Bùi Lan Anh

Tiến sỹ

0973.051.734

builananh@tuaf.edu.vn

  1.  

Lê Quang Ưng

Tiến sỹ

0979.807.488

lequangung@tuaf.edu.vn

 

  1.  

Hoàng Thị Bích Thảo

(Kiêm nhiệm)

Phó Giáo sư Tiến sỹ

0974.408.029

hoangthibichthao@tuaf.edu.vn

 

  1.  

Dương Thị Nguyên

(Kiêm nhiệm)

Tiến sỹ

0912.987.509

Duongthinguyen@tuaf.edu.vn

 

Tin bài: Ths. Phạm Quốc Toán - Chủ nhiệm CLB ĐHNN khoa Nông học